Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Похожие работы на «Бiоелемент кальцiй »


Бiоелемент кальцiй
Химия, Бiоелемент кальцiй , Рефераты ... 3,5 |1,37 |0,04 |0,3 |1,9 | Середня масова частка кальцію в живій речовині (по В.І.Вернадському) |Декада |Масова частка |Елементи | |ІІ |1-10 |С, N, ...
... Іміндиоцтова кислота |2,59 | |НТА |Нітрилоцтова кислота |6,41 | |ЭДТА |Етилендиамінтетраоцтова кислота |10,70 | |ДТПА |Диетилентетраміноцтова кислота ...


Химические свойства неметаллических элементов [нестрогое соответствие]
Химия, Химические свойства неметаллических элементов , Рефераты ... HOH=2HPO3 (метафосфорна кислота) P2O5+2HOH=H4P2O7 (дифосфорна кислота) P2O5+3HOH=2H3PO4 (ортофосфорна кислота) Найбільше значення має ортофосфорна ...
... окислення +4), а також до атома вуглецю від його партнерів (ступінь окислення -4). Відомі сполуки в яких вуглець має різні промежні ступіні окислення.


Судинні захворювання головного мозку [нестрогое соответствие]
Медицина, Судинні захворювання головного мозку, Курсовая ... захворювання нервової системи" 1. г,д; 2. а,в; 3. а,б; 4. г,д,е,є; 5. в,г,е; 6. в,г,е; 7. б,в,е,ж; 8. в,г,є,ж; 9. а,д,е,є; 10. г,д,є,ж; 11. в,д,е,ж,и; ...
... 28. а,г; 29. а,б,е; ЗО. в,г; 31. а,д,є,з; 32. б,в,д; 33. а,д,е; 34. а,б,д; 35. а,в,г,е; 36. б,в,г; 37. а,б,в,д; 38. в,г,е,є,ж; 39. б,г,е,є; 40. а,б,г, ...


Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин [нестрогое соответствие]
Биология, Тестові завдання з курсу Фізіологія рослин, Билеты Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною - відповідальною за його зелене забарвлення?
... карбоксилювання роз"єднані в часі; 2) первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання іде один раз; 3) процеси первинного і ...


Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы [нестрогое соответствие]
Педагогика, Формирование у учеников ответственного отношения к учебе во время самостоятельной работы, Диплом Чим більше різних логічних зв"язків є між вивченими і новими фактами, поняттями, тим краще сприйматиметься матеріал, а отже, він буде придатнішим для ...
Він є складовою частиною білкових | | |речовин. | | |Оскільки фосфор дуже хімічно активний, то вприроді він існує| | |лише у сполуках.


Анатомия человека [нестрогое соответствие]
Медицина, Анатомия человека, Реферат Основним елементом його є рецепторні (волоскові) клітини, на апікальних кінцях яких є волоски.
... до внутрішньої поверхні кута щитоподібного хряща за допомогою зв'язки, а розширеною частиною виступає над щитоподібним хрящем позаду кореня язика.


Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні [нестрогое соответствие]
Маркетинг, Товарознавчі аспекти ринку виноградних вин в Україні, Диплом В залежності від місця виробництва, клімату, грунту, властивостей виноградної лози, типу вина хімічний склад виноградних вин відрізняється, але всі ...
... бактерецидними властивостями, які обумовлені вмістом органічних кислот, етилового спирту та інших сполук, які володіють антисептичними властивостями.


Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе [нестрогое соответствие]
Педагогика, Вопрос радиационной безопасности в экологическом образовании в средней школе , Диплом и связанное с ним ... на | |1 Гр = 1 Дж/кг; | | |кілограм (Дж/кг)| |1 Гр = 1 Дж/кг=100рад. | |Еквівалентна|Зіверт (Зв), |Бер (бер) |1 бер = 1 рад/ ? = 1?10-2 | |доза (Dекв) ...
... легка) виникає при дозах 1-2 Зв, друга (середньої ваги) - при дозах 2-3 Зв, третя (важка) - при дозах 3-5 Зв і четверта (украй важка) - при дозах ...


Глюкоза и сахароза [нестрогое соответствие]
Химия, Глюкоза и сахароза , Рефераты ... і води виділяється енергія, значна частина якої акумулюється макроергічнми (багатими на енергію) зв"язками аденозинтрифосфорної кислоти, АТФ та інших, ...
Так, суспензія гідроксиду кальцію розчиняється у розчині сахарози з утворенням сахарату кальцію, подібного за будовою до сполуки глюкози з кальцієм.


Глобальные экологические проблемы человечества [нестрогое соответствие]
Экология, Глобальные экологические проблемы человечества, Курсовая ... людина керується не лише раціональним підходом, а й почуттями, які є складовою частиною морального кодексу вищого представника тваринного царства.
... тон мінеральних добрив і близько 4 млн тон пестицидів, більша частина яких осідає в грунтах або виноситься поверхневими водами в річки, озера, моря та ...


ref.by 2006—2024
contextus@mail.ru