Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения

Кандрат Крапіва


Праблема дабра і зла ў камедыі Кандрата Крапівы "Брама неўмяручасці".
Выкрыццё Гарлахвацкага і гарлахватычыны ў камедыі Кандрата Крапівы "Хто смяецца апошнім".
Майстэрства Кандрата Крапівы - байкапісца.
Кандрат Крапiва – драматургiчна-iдэйны змест п'есы "Хто смяецца апошнiм". Жанр твора
Супярэчлiвасць характару Тулягi у камедыi Кандрата Крапiвы "Хто смяецца апошнiм".
Вобразы Гарлахвацкага i Зелкiна у камедыi Кандрата Крапiвы "Хто смяецца апошнiм". Iх сацыяльная i гр
Кандрат Крапiва - байкапiсец. Тэматыка i сацыяльная праблематыка яго баек, iх мастацкiя асаблiвасцi.
Станоўчыя і адмоўныя героі камедыі Кандрата Крапівы ”Хто смяецца апошнім”
Гарлахвацкі – нягоднік і прайдзеісвет
Выкрыццё Гарлахвацкага і гарлахватчыны ў камедыі К.Крапівы ”Хто смяецца апошнім”
Вобраз Тулягі ў камедыі К.Крапівы ”Хто смяецца апошнім”
 
ref.by 2006—2024
contextus@mail.ru