Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Похожие работы на «Культорологічні теорії»


Політичний режим
Политология, Політичний режим, Курсовая Перефразуючи висловлювання О. Шпенглера про політику, можна сказати, що політичний режим у найвищому розумінні є життя, а життя є політичний режим.
... грунтується на таких ідеях: економічні умови життя людини - вирішальний чинник ЇЇ політичного та соціального статусу; необхідною умовою політичної ...


Культорологічні теорії
Культурология, Культорологічні теорії, Курсовая ... внутренней необходимостью все культуры".[1] На думку Шпенглера, криза культури-це звичайне входження її процвітання в її заключну цивілізаційну стадію ...
... він виявляється залежним від власника його засобів; 2. відчуження людини від продуктів праці, приналежних власнику; 3. відчуження людини від людини як ...


Філософські аспекти сучасної культури
Философия, Філософські аспекти сучасної культури, Реферат ... не можна зазначити смисл культури й історії, такий смисл є як ціль і смисл окремих людей або рухів, але смислу всієї культури або історії, мабуть, не ...
... твору визначають дії і поведінку представників культури, опис усталеності і динаміки культури і т.п. Культура - це теоретичний концепт, поняття, засіб ...


Техника как социальный феномен
Философия, Техника как социальный феномен , Работа Контрольная ... прямий наслідок цих процесів - зміна самої людини, його свідомості, сприйняття світу, його ціннісних орієнтацій і т.д.. Французький соціолог Ж. Эллюль ...
... на людину робить його технічна діяльність, тобто як характер його праці, організація його праці і його вплив на середовище змінюють самої людини - от ...


Теорія фольклору
Культурология, Теорія фольклору, Реферат ... а конкретно український фольклорист - у першу чергу з історії давнього слов"янського язичництва і з новітніх його форм 1, а також, що становить певну
... тобто своєрідна передісторія (або рівень competence), але моменти, що характеризують його життя в усній традиції (transmission), а також головний і ...


ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ
Литература, ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕНЦИИ ТВОРЧЕСТВА М.В.ГОГОЛЯ , Диссертация и связанное с ней 2.2 Життя як співіснування світів: життя-реальність, життя-гра, життя- фікція, життя-мрія, життя-відчуженість Об"єктом філософської рефлексії М.Гоголя ...
... згідно з тим порядком, який відображає його якісні щаблі: "життя-реальність", "життя-гра", "життя-фікція", "життя-відчуженість", "життя-мрія" ...


Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУКПИ, Украина)
Философия, Шпаргалки для экзамена по Философии(НТУУКПИ, Украина) , Шпаргалки К экзаменационным билетам ... природи, як біологічну істоту, яка повністю залежить від природи, "панує" над природою "шляхом покори її", в той час як її слід розглядати як єдність ...
... відбиває дійсність у її цілісності - як природничо-суспільний світ життя і діяль-ності людини - в її значущості для людини - крізь призму суспільних ...


Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ КПИ)
Философия, Шпаргалка по философии (вступительные экзамены в аспирантуру НТУУ КПИ) , Шпаргалки разные ... свободи, прогрес який мають пізнати в його необхідності" В основі історії - святовий дух як суб"єкт, що не усвідомлюється окремими індивідами; дух діє ...
... що спільним, об"єднуючим у понятті "людина" є соціально-діяльна сутность людини, тобто забезпечення її життєвих потреб відповідними видами діяльності.


Украинская драматургия [нестрогое соответствие]
Литература, Украинская драматургия , Рефераты ... і тому часто мовчить там, де треба говорити... діла її гинуть марно, бо - діла без віри мертві суть, а віри в рятунок у неї нема - і не може бути. ...
З цього боку неважливим є, якої теми торкається автор: чи це п'єси з життя таких дивних "революціонерів", чи з життя мистецької богеми ("Чорна Пантера ...


Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона "Мартін Іден" як роман-автобіографія) [нестрогое соответствие]
Литература, Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона "Мартін Іден" як роман-автобіографія) , Работа Курсовая І коли одного разу він побачив на її вустах плями від вишень, то це ще більше надало йому натхнення, він зрозумів, що Рут, як і будь-яка інша жива ...
... з того часу зовсім не змінився, але тоді його не запрошували на обіди навіть його родичі і близькими знайомі, адже ж він цілими днями не мав у роті ні ...


ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru