Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Похожие работы на «Конспект по истории Беларуси»


Конспект по истории Беларуси
История, Конспект по истории Беларуси, Лекция Да таго ж феадалы ВКЛ не мели права гаспадарання на землях адарваных Польшчай у 1569 г. Таму першыя дзесяцигодзи пасля Люблинскай унии были адзначаны ...
... па-кольки польски бок ишоу на уступки, распаусюджвау шляхецкия вольнасци у ВКЛ, дау дазвол на правядзенне у ВКЛ соймау, распаусюдзиу на шляхту княства ...


Рэлiгiя ўсходнiх славян. Увядзенне хрысцiянства [нестрогое соответствие]
История, Рэлiгiя ўсходнiх славян. Увядзенне хрысцiянства, Реферат ... накіраваліся ўдваіх па ўсяму свету і да самага Йорсалахейма (Палесціны), адтуль - да Міклагарда (Канстанцінопаля) і далей да Кёнугарда (Кіева), яшчэ ...
Ён утрымліваў найбольш істотныя пастановы: аб устанаўленні дзесяціны на карысць царквы (г.зн. аб адліку дзесятай часткі ад княжацкіх даней "з усіх ...


Беларускае мастацтва. Жывапic [нестрогое соответствие]
Искусство и культура, Беларускае мастацтва. Жывапic, Реферат У выніку ваенных дзеянняў з Маскоўскім княствам у 1368 - 1372 гадах да княства былі далучаны значныя раёны на Паўночным Ўсходзе да Мжайска і Каломны.
Чалавек у такіх твроах паказваўся па вызначанай схеме - у парадлным аддзенні, у акружэнні прадметаў, што адлюстроўвалі не толькі мадэль, яе унутраны ...


Беларусоведение [нестрогое соответствие]
Культурология, Беларусоведение, Реферат ... моў Усходнеславянская група - самая малая па колькасці моў, але самая вялікая па колькасці славян, што гавораць на мовах гэтай групы (звыш 180 млн. ...
... з інтэнсіўнай урбанізацыяй Беларусі, з пашырэннем руска-моўных каналаў інфармацыі) мела вынікам не толькі звужэнне сфер выкарыстання беларускай мовы, ...


Адкуль прыйшло хрысцiянства на Беларусь [нестрогое соответствие]
История, Адкуль прыйшло хрысцiянства на Беларусь, Реферат Стары-новы дагмат аб тым, што Беларусь - колішняе Полацкае княства - была састаўной часткай (правінцыяй) Кіеўскай Русі, меў на ўвазе, што і хрышчэнне ...
... Торвальд памёр, так і не дайшоўшы да сваёй радзімы, і пахаваны "ў высокай гары па рэчышчы Дроўна", "каля царквы Іаана Хрысціцеля, непадалёк ад Полацка ...


Адкуль пайшло Хрысцiянства на Беларусi [нестрогое соответствие]
Религия и мифология, Адкуль пайшло Хрысцiянства на Беларусi, Реферат Стары-новы дагмат аб тым, што Беларусь - колішняе Полацкае княства - была састаўной часткай (правінцыяй) Кіеўскай Русі, меў на ўвазе, што і хрышчэнне ...
... Торвальд памёр, так і не дайшоўшы да сваёй радзімы, і пахаваны "ў высокай гары па рэчышчы Дроўна", "каля царквы Іаана Хрысціцеля, непадалёк ад Полацка ...


Тадеуш Костюшка [нестрогое соответствие]
История, Тадеуш Костюшка, Реферат ... XVII стагоддзя Касцюшкі, якіх ужо стала багата, трымаліся праваслаўя, але ў часы "патопу", як і многія з брэсцкай шляхты, адышлі ад дзедаўскай веры ...
Можа, у старэчыя бяссонныя ночы ён і шкадаваў аб гэтым, бо яго пазнейшыя пісьмы да пані Тэклі працятыя старасвецкай сентыментальнасцю і замілаваннем ...


Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР [нестрогое соответствие]
История, Внешнеполитические предпосылки воссоединения Западной Беларуси в СССР, Доклад ... Русі мае для нас вырвшаючае значэнне.Калі Карпацкая Русь атайдзе да Венгрыі, то Польша будзе згодна затым выступіць на баку Германіі ў паходзе на ...
... публікацыя "О внутренних причинах военного поражения Польши".[22] 10 верася перыядычны друк паведамляў аб спыненні звальння ў запас з Чырвонай Арміі, ...


История Белоруссии [нестрогое соответствие]
История, История Белоруссии , Рефераты Але, па-першае, такой назвы - Кіеўская Русь - вы не знойдзеце ні ў адным летапі-се.
Князь трапіў у па-лон, але адразу ж выншаў на волю.


Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў) [нестрогое соответствие]
Культурология, Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў) , Рефераты Але ж язычніцкія Каляды не мелі дачынення ні да католікаў, ні да праваслаўных.
Дбайны ж гаспадар імкнуўся да Багача закончыць усе палявыя работы і нават пачысціць і схаваць да вясны земляробчы інвентар, які ў прыказках да гэтага ...


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru