Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Поняття про нитратни и фосфатни добрива

Работа из раздела: «Химия»
                  Реферат

                  з хімії
                 на тему:
          Поняття про нітратні і фосфатні добрива                                  Виконав:

                             учень 10 – А класу
                            середньої школи № 96
                               Коркуна Дмитро                 Львів 1999


  Добрива – це органічні й неорганічні речовини, що їх застосовують для
поліпшення умов живлення культурних рослин з метою підвищення врожаю й
поліпшення його якості. Є органічні й мінеральні добрива. В окрему групу
виділяють бактеріальні дорбрива, що  містять  одну  поживну  речовину
називаються простими, а ті, шо містять два або кілька елементів живлення
називаються – комплексними. За впливом на рослини добрива поділяють на
прямі, якібезпосередньо збагачують грунт й непрямі, що поліпшують умови
живлення рослин впливаючи на фізико-хімічні і мікробіологічні процеси в
грунті.
Нітратні добрива – органічні та неорганічні речовини, що їх вносять у грунт
як джерело азотного живлення для підвищення врожайності
сільськогосподарських культур. Нітратні добрива поділяють на органічні
добрива, мінеральні добрива та зелені добрива. Хімічна промисловість
випускає синтетичні нітратні добрива. Головним вихідним продуктом для
виробництва їх є синтетичний аміак. Норми внесення нітратних добрив
залежать від грунто-кліматичних умов і біололгічних властивостей
вирощуваних культур. На території України найбільші прорости дають нітратні
добрива на дерново-підзолистих грунтахі опідзолених грунтах.
Найпоширенішіми нітратними добривами є аміачна вода і аміачна селітра.
Аміачна вода – розчин аміака у воді. Одержують аміачнуводу, насичуючи воду
аміаком до кончентрації 20 – 22 % NH3. Застосовують як один з видів
нітратних добрив, для одержання амоній сульфату, у виробництві соди тощо.
Аміачна селітра NH4NO3, амоній нітрат, амонійна сіль азотної кислоти,
концентроване нітратне добриво, містить 34 – 35 % азоту. Одержують
нейтралізацією азотної кислотиаміаком. Аміачна селітра найпоширеніше
нітратне добриво. Вносять під різні сільсько-господарські культури.
Фосфатні добрива – мінеральні речовини, що містять у собі фосфор – один з
найважливіших елементів живлення рослин. Виготовляють фосфорні добрива в
основному з природньої сировини – апатитів і фосфоритів, а також з побічних
продуктів металургійних заводів. За ступенем розщинності фосфатні добрива
поділяютьна три основні групи:
водорозчинні– суперфосфат, амофос і діамонійфосфатж
не розчинні у воді, але розчиняються у розчині лимонокислого амонію, або
лимонної кислоти – преципітат, томасшлак, мартенівський фосфатшлак,
термофосфат і інші термічні фосфатиж
важкорозчинні фосфати – фосфоритне й кісткове борошно.
Фосфор цих двох перших груп фосфорних добрив добре засвоюється рослинами на
всіх грунтах, а третьої групи – на кислих грунтах. Водорозчинні фосфати
становлять ѕ загального виробництва фосфатних добрив на Україні. З цих
добрив найбільше використовують супепрфосфат, мартенівський фосфатшлак,
фосфоритне борошно. Застосування фосфатних добрив сприяє розвитку кореневої
системи рослин, підвищує їхню зимостійкість і врожайність, поліпшує якість
продукції
Фосфатшлаки – фосфатне добриво. Розмелений плбічний продукт переробки на
сталь і залізо багатих на фосфор чавунів мартенівським методом. Сухий
розсипчастий порошок темного кольору. За агрохімічними властивостями
близький до томасшлаку. Вміст лимонно-розчинного фосфору (P2O5) dsl 8 до 12
%. Найефективніший фосфатшлак на кислих грунтах як фосфатне добриво.
Фосфоритне борошно – мінеральне фосфатне добриво. Подрібненні природні
фосфати чи продукти їх збагачення. Вміст P2O5 залежно від сорту – 19 – 30%.
Фосфоритне борошно послаблює шкідливу для рослин і мікроорганізмів
кислотність грунту. Найефективніше фосфоритне борошно на дерно-підзолистих
    грунтах, сірих лісових грунтах, вилугуваних і опідзолених чорноземах.

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru