Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Структура и функции семьи

Работа из раздела: «Социология»
Національний технічний університет України
           'Київський політехнічний інститут'
        Факультет інформатики та обчислювальної техніки
                Кафедра: АСОІУ             Контрольна робота з курсу:

                'Соціологія'

           Тема: “Структура і функції сім’ї”  Виконав:   Прийняв:
  Студент 4 курсу, групи ЗІС-01 Викладач
  Соколова Наталія Сергіївна


                  м.Київ
2003р. | |
   1. Вступ.
   2. Сутність, структура і функції сім’ї
   3. Типи сімейної організації і життєвий цикл сім’ї
   4. Ролі батька і матері в сім’ї
   5. Спілкування в сім’ї
   6. Розлучення
   7. Висновок
    Сім’я — один з найбільш древніх соціальних інститутів: вона виникла в
надрах первісного суспільства значно раніш класів, націй  і  держав.
Суспільна цінність сім’ї обумовлена її «виробництвом і  відтворенням»
безпосереднього життя, вихованням дітей, формуванням їхньої індивідуальної
свідомості.
   У процесі історичного розвитку відносини сім’ї і суспільства, сім’ї й
особистості систематично змінювалися, насамперед, під впливом пануючого в
даному суспільстві способу виробництва, способу  життя  і  суспільних
відносин. Прогрес суспільства в значній мірі був пов'язаний з усуненням
(зменшенням) дискримінації жінок на виробництві, у соціальній і духовній
сферах, у шлюбному законодавстві, з істотною зміною  функцій  сім’ї,
створенням умов для удосконалювання брачно-сімейних відносин, підвищення
їхнього виховного потенціалу.
   Сім’я є осередком суспільства, тому на її функціонування впливають усі
соціально-економічні і культурні процеси (як позитивні, так і негативні),
що відбуваються в ньому. На сім’ю і її моральний стан безпосередньо
впливають фактори навколишньої  соціального  середовища,  то,  що  ми
спостерігаємо в трудовому колективі, за місцем проживання, у повсякденному
житті.
   Аналіз реально складається ситуації в сім’ї показує, що поряд із
загальними характеристиками потрібно розгляд ролей чоловіків, дітей, місця
і ролі жінки в сімейному житті.
   1.Основні поняття та різновиди форм сімї, шлюбу, наслідування майна в
залежності від типу суспільства.
   Отже, сім’я — мала соціальна група суспільства,  заснована  на
подружньому союзі і сімейних зв'язках (чоловік і дружина, батьки і діти,
інші родичі), на спільному веденні загального господарства і взаємної
моральної відповідальності .
   Життя сім’ї характеризується матеріальними і духовними процесами.
Через сім’ю змінюються покоління людей, у ній людина народжується, через
неї продовжується рід. Сім’я, її форми і функції прямо залежать від
суспільних відносин у цілому, а також від рівня культурного розвитку
суспільства. Природно, чим вище культура суспільства, отже, тим вище
культура сім’ї.
   Поняття сім’я не слід плутати з поняттям шлюб. Сім’я являє собою більш
складну систему відносин, чим шлюб, тому що вона поєднує не тільки
чоловіків, але і їхніх дітей, інших родичів.
    Форма сім’ї. Термін “споріднення” означає сукупність соціальних
відносин, заснованих на деяких факторах. До них відносяться біологічні
зв'язки, шлюб і правові норми, правила, що  стосуються  усиновлення,
піклування і т.п. У загальній системі сімейні відносин існують 2 основні
типи сімейної структури:
  Нуклеарна сім’я складається з дорослих батьків і дітей, що від них
залежать.
  Розширена сім’я  (на відміну від першого типу сімейної структури)
включає нуклеарну сім’ю і багатьох родичів, наприклад дідуся і бабусю,
онуків, дядька, тітку, двоюрідних братів і сестер.
У більшості суспільств нуклеарні сім’ї вважаються важливим, а інколи й
основним соціальним об'єднанням.
   Форма шлюбу. Серед ірландських селян, жителів Тробриандских островів
і членів ізраїльського кибутца існувала одна основна форма шлюбу. Мова йде
про моногамію - шлюбі між 1 чоловіком і 1 жінкою. Однак є відомості про
декілька інші форми. Полігамією називається шлюб між одним і декількома
іншими індивідами.
Шлюб між 1 чоловіком і декількома жінками називається полігінією; шлюб між
1 жінкою і декількома чоловіками одержав назву поліандрії.
Ще однією формою є груповий шлюб - між декількома чоловіками і декількома
жінками.
    Напевно, ви з подивом довідаєтеся, що в  деяких  суспільствах
віддається перевага полігінії(шлюб між 1 чоловіком і кількома жінками).
Оскільки в більшості суспільств співвідношення чоловіків і жінок складає
приблизно 1:1, полігінія не знаходить широкого поширення навіть у тих
суспільствах, де вони вважається кращою. У противному випадку  число
неодружених чоловіків значно перевищувало б чисельність чоловіків, що мають
декількох дружин.
   Які фактори сприяють перевазі однієї, а не іншої форми шлюбу? Деякі
вчені  підкреслювали  значення  економічних  факторів  у  визначених
суспільствах. Наприклад, у Тибету земля, що належить сім’ї, передається в
спадщину всім синам разом. Вона не поділяється на окремі ділянки, що
занадто малі, щоб прокормити сім’ю кожного брата. Тому брати  разом
використовують цю землю і мають загальну дружину(Кенкель, 1977)
   Крім економічних факторів, важливу роль грають і інші фактори.
Наприклад, полігінія вигідна для жінок у суспільствах, де багато чоловіків
гине на війні.
Типи владних структур. Більшість сімейних систем, при яких розширені сім’ї
вважаються нормою являються патріархальними. Цей термін позначає влада
чоловіків над іншими членами  сім’ї.  Такий  тип  влади  вважається
загальноприйнятим і часто підкріпленим законом  у  Таїланді,  Японії,
Німеччини, Ірану, Бразилії та ін. При матріархальній сімейній системі влада
 по праву належить дружині і матері. Такі системи зустрічаються рідко.
В останні роки відбувся перехід від патріархальної до егалітарної сімейної
системи. Це головним чином обумовлено збільшенням числа працюючих жінок у
багатьох індустріально розвинених країнах. При такій системі вплив і влада
розподіляється між чоловіком і дружиною майже рівною мірою.
Предпочитает партнер.  Правила, що регулюють шлюби  поза  визначеними
групами(наприклад, чи сімей кланів), є правилами екзогамії. Поряд з ними
існують правила ендогамії, що наказують висновок шлюбу усередині визначених
груп. Ендогамія була більш поширена для кастової системи, що склалася в
Індії. Найвідомішим правилом ендогамії є заборона кровозмішення (інцесту),
що виключає шлюб чи статеві зв'язки між особами, що вважаються близькими
кревними родичами.
Правила вибору місця проживання. У США більшість молодят віддають перевагу
неолокальному місцю проживання - це означає, що вони живуть окремо від
своїх батьків. У суспільствах, де нормою є патрилокальне місце проживання
,молодь іде з сім’ї і живе в сім’ї чоловіка чи поблизу від будинку його
батьків. У суспільстві, де нормою є матрилокальне місце  проживання,
молодята повинні жити з батьками нареченої чи поблизу від них.
Родовід і спадкування майна. Існує 3 типи систем визначення родовід і
правил наслідування власності. Найбільш поширеним є родовід по чоловічій
лінії, де основні сімейні зв'язки існують між батьком, сином і онуком. У
деяких випадках споріднення визначається по жіночій лінії. Мова йде про
системи визначення родовід по лінії дружини. Майно матері стає власністю
дочки, і основну підтримку молодій сім’ї робить брат дружини. У нашому
суспільстві знайшла поширення сімейна система, заснована на двосторонньому
родоводі. Вона є загальноприйнятою в 40 відсотках світових культур. У таких
системах при визначенні споріднення рівною мірою враховуються кревні родичі
з боку батька і матері.

   Внутрішньосімейні відносини можуть бути, як і персональні (відносини
між матір'ю і сином) так і групові (між батьками і  дітьми чи між
подружніми парами у великих сім’ях).
   Сутність сім’ї відображається в її функціях, у структурі й у рольовому
поводженні її членів.
   2. Функції сім’ї.
   Найважливішими функціями сім’ї  є:  репродуктивна,  господарсько-
споживча, виховна і відбудовна.
   Репродуктивна функція містить у собі відтворення в дітях чисельності
батьків, тобто бере участь у кількісному і якісному відтворенні населення.
Можна сказати, що це найважливіша функція. Адже, міркуючи логічно, щоб
через 24-30 років населення нашої країни було не менше, ніж зараз,
необхідно, щоб дітей у сім’ї було не менше ніж батьків. Бажано навіть
більше, тому що іноді двоє дітей по тим чи іншим причинам не завжди
відтворюють своїх батьків. У цілому 1000 чоловік населення, що складає з 2-
х дітних сімей, через 25-30 років утрачають третина своєї чисельності і по
статистиці для відтворення населення Росії треба, щоб приблизно 50 % сімей
мали 3 дітей. В даний час, через перевагу міського способу  життя,
збільшення  зайнятості  жінок,  найтяжкого  економічного  становища
народжуваність падає. Звичайно, варто відзначити і зв'язок  загальної
кількості розводів і абортів. Таким чином, може виявитися, що на двох
пенсіонерів буде приходитися один працівник. З цього погляду держава
зацікавлена в збільшенні багатодітних сімей, створенні їм визначених пільг.
Але, дивлячись на це інакше, зокрема з позицій тенденції збільшення
народження в багатодітних сім’ях дітей з патологіями, перенаселення через
обмеженість ресурсів, збільшення непрацюючого населення й інших факторів,
можна припустити, що на даному  етапі  збільшення  дітонародження  і
багатодітних сімей не є позитивна сторона.
   Зараз середня сім’я в Україні складається з 3,2 членів. Наявність
єдиної дитини характерно для більшості міських сімей.
   І хоча в 80-х рр. кількість таких сімей зменшилося, навіть просте
відтворення перебуває під загрозою. Доки цей  процес  не  зупинений,
зберігається цілком реальна можливість депопуляції населення  в  ряді
регіонів країни.
   На репродуктивну функцію сім’ї негативно впливають розлучення, тому
суспільство не може байдуже відноситися до цього явища. Величезне значення
надається здоров'ю чоловіків, їхньої здатності до відтворення самих себе.
Як свідчить статистика, до 15% сімей страждають безплідністю, причому 40% з
них через безплідність чоловіка. У той же час збільшення двох-, тридітних
сімей стримується не тільки особистими устремліннями чоловіків, але й
економічними умовами і правовими положеннями. Саме останні фактори і
з'явилися причиною того, що в 1997 р. смертність перевищила народжуваність
в Україні.
   На поводженні молоді відображаються знання про всі сторони сімейного
життя. Як показують соціологічні дослідження, рівень культури статевих
взаємин між жінкою і чоловіком, як правило, дуже низький. Тим часом
формування правильних установок молоді в інтимній сфері є однієї з важливих
складових їхні виховання (И.С. Кін).
   Сьогодні значна частина чи молоді зовсім не одержує інформацію про
сім’ю, про цю складну сторону відносин, чи одержує її дуже недостатньо, що
негативно позначається і на дієздатності сім’ї, і на стабільності шлюбів.
На жаль, підготовка до шлюбу зводиться лише до теоретичних викладів деяких
догм сімейного життя. Однак цей курс вимагає й емоційної, психологічної
готовності, культури міжособистісних відносин, що зобов'язана закладати
сім’я. Така емоційна підготовленість — основа уміння любити, дбайливо,
уважно, чуйно відноситися до ближнього, намагатися розуміти інших  і
правильно оцінювати своє поводження.
   Оптимізувати процес самовизначення молоді в сфері особистого життя
одна сім’я, звичайно ж, не в змозі. Це задача, що покликана вирішувати вся
система виховання, включаючи і мистецтво, і масову інформацію, і суспільна
думка, і громадські організації.
   Що стосується господарсько-споживчої функції сім’ї, то вона охоплює
такі сторони сімейних відносин, як ведення домашнього господарства, єдиного
бюджету. Серед різних аспектів цієї функції можна особливо  виділити
проблему «сімейної влади» і соціалізації дитини при його підготовці до
майбутнього самостійного життя.
   Тенденція до встановлення рівноправності в сім’ї позитивна по своїй
суті. У той же час перекіс убік фемінізації сімейного керування в зв'язку
зі зрослою економічною самостійністю жінки, її визначальною роллю  у
вихованні дітей веде до порушення психологічного комфорту.
   Сім’я як первинний осередок є виховною колискою людства. У сім’ї
головним чином виховуються діти. У сім’ї дитина одержує перші трудові
навички. У дитини розвивається уміння цінувати і поважати працю людей, там
вона здобуває досвід турботи про батьків, рідних і близьких, вчиться
розумному споживанню різних матеріальних благ, накопичує досвід спілкування
з грошима.
   Кращий приклад - це приклад батьків. У більшості випадків діти є
відображенням батьків. Звичайно  ж,  виховна  функція  на  цьому  не
вичерпується. Можна говорити і про самовиховання в сім’ї.
   Якщо говорити про дитину, то в сім’ї вона одержує перші трудові
навички: займається самообслуговуванням, робить допомогу  по  будинку,
здобуває досвід турботи про батьків, братів і сестер, а головне, вчиться
розумному споживанню матеріальних і духовних благ.
   Ефективність сімейного виховання залежить, з одного  боку,  від
соціально-економічного потенціалу сім’ї, з іншого боку - від морально-
психологічного клімату [1].
   Сім’я впливає на все життя людини, але найбільш значна її роль на
самому початку життєвого шляху, коли закладаються моральні, психологічні,
емоційні основи особистості. Як ніяка інша соціальна група, сім’я має
величезний діапазон виховного впливу. Це особливо довірча морально-емоційна
атмосфера між її членами, наочний приклад батьків у виконанні суспільних і
сімейних обов'язків, спільна праця, бесіди з дітьми на цікавлячі їхні теми,
нарешті, авторитет батьків у рішенні ряду складних і важливих для дитини і
підлітка проблем і т.д.
   Сім’я легше й ефективніше всього здійснює індивідуальний підхід до
людини, вчасно зауважує прорахунки у виховній діяльності, активно стимулює
що виявляються (часом дуже рано) позитивні якості і бореться з негативними
рисами характеру. При цьому, якщо враховувати, що на перші роки життя
дитини приходиться ряд важливих «сенситивних піків» розвитку (емоцій,
пізнавальної активності, характеру), те значення  сімейного  виховання
виявляється практично незамінним компонентом  серед  інших  соціальних
інститутів. От чому, упускаючи можливості впливу на дитину в дошкільні
роки, сім’я часто позбавляється її узагалі.
   Звичайно, у кожної сім’ї, кожного дорослого свої форми і свої межі
можливостей роботи з дітьми. Це залежить не тільки від економічного базису
сім’ї, освіченості і загальної культури її членів і навіть не завжди від
педагогічних здібностей того чи іншого батька (вони можуть бути спрямовані
і на виховання святенницьких і корисливих  якостей).  Ці  можливості
визначаються всією сукупністю духовно-моральних, особистісних рис кожного з
батьків і членів сім’ї, її морально-психологічною атмосферою.
   Справжній авторитет завойовується не просто дидактичними повчаннями
(як це намагаються робити в сім’ї, а особливо в школі), а своїм способом
життя, поведінкою. Звичайно такий авторитет не підданий ніякої інфляції.
Авторитет же  сили,  залежності,  страху  легко  переходить  у  свою
протилежність, як тільки позбавляється своїх підпірок.  Наприклад,  у
підлітка з'являється фізична сила, і батьки вже не в змозі його покарати.
Чи: молода людина починає самостійно, будь-якими шляхами, часом нечесними,
добувати гроші, і батьки не можуть, як раніш своїми подачками, змусити його
«поважати»  себе,  прислухатися  до  їх  думки.  Проблема  морального
внутрішньосімейного авторитету дуже важлива й актуальна, тому що її рішення
виходить далеко за рамки сім’ї і школи.
   Дійсне виховання в сім’ї — велика праця: і фізичний, коли мати
доглядає за малям, і розумовий, коли мова йде про його духовний розвиток.
На жаль, ця вимога належною мірою не усвідомлюється суспільством (виховання
недостатньо стимулюється матеріально, а моральна і соціальна цінність праці
матері-виховательки не прирівняна ні в суспільній думці, ні в трудовому
законодавстві до професійної праці), та й самою сім’єю, що часто виховує
(іноді і непогано) лише своїм «буттям».
   Відбудовна функція сім’ї складається в підтримці здоров'я, життєвого
тонусу, організації дозвілля  і  відпочинку,  сім’я  стає  оздоровчим
середовищем, де будь-який член сім’ї вправі сподіватися на турботливе
відношення рідних і близьких.  Для цього потрібно не тільки морально-
психологічна підготовка, але і дотримання режиму праці і відпочинку, режиму
харчування та інше.
    Організація дозвілля відіграє велику роль у відновленні. Дозвілля
служить коштом відновлення фізичних і духовних сил людини. Часто дозвілля
відбувається в кожного по-своєму. Хтось дивиться ТВ, слухає музику і т.д.
це є пасивним відпочинком. Людина має потребу в активному відпочинку -
подорожі, прогулянки. Це приносить більше здоров'я для сім’ї в цілому і
кожного її членів.   Під структурою сім’ї розуміється сукупність відносин між її членами,
включаючи крім відносин споріднення і систему духовних, моральних відносин,
у тому числі відносин влади, авторитету, і т.д. Виділяють авторитарну
структуру, де сім’ї поділяються на авторитарні і демократичні. Аналог ц-
розподіл на патріархальні, матріархальні і эгалитарные сім’ї. Эгалитарные
сім’ї в даний момент займають лідируюче положення в розвитих країнах.
   Рольова взаємодія в сім’ї є сукупність норм і зразків поводження одних
членів сім’ї стосовно інших. Традиційні ролі, коли жінка господарювала,
виховувала дітей, а чоловік був хазяїном, власником майна і забезпечував
економічну самостійність сім’ї, змінилися. На сьогоднішній день гнітюче
число жінок  беруть  участь  у  виробничій  діяльності,  економічному
забезпеченні сім’ї, беруть рівну участь у суспільних рішеннях. З однієї
сторони це сприяло розвитку жінки як особистості, равности чоловіків, але з
інш-привело до зниження рівня народжуваності і збільшенню числа розводів.
   Основою сучасного шлюбу стають не економічні чи статусні, а емоційні
сторони міжособистісних відносин.

 . Взаємозв'язок функцій сім’ї.

   Основне призначення сім’ї — задоволення суспільних, групових  і
індивідуальних потреб. Будучи соціальним осередком суспільства,  сім’я
задовольняє ряд його найважливіших потреб, у тому числі й у відтворенні
населення. У той же час вона задовольняє особистісні потреби кожного свого
члена, а також загальсімейні (групові) потреби. З цього і випливають
основні  функції  соціалістичної  сім’ї:  репродуктивної,  економічної,
виховної, комунікативна, організації дозвілля і відпочинку. Між ними існує
тісний взаємозв'язок, взаємопроникнення і взаємодоповнюваність.
   Репродуктивна функція містить у собі елементи всіх інших функцій, тому
що сім’я бере участь не тільки в кількісному, але й у якісному відтворенні
населення. Це, насамперед, зв'язано з прилученням нового покоління до
наукових і культурних досягнень людства, з підтримкою його здоров'я, а
також із запобіганням «відтворення в нових поколіннях  різного  роду
біологічних аномалій»[2] .
   В останні роки ця функція привертає загальну увагу. Скільки сучасній
сім’ї мати дітей? На цю тему виникають дискусії на сторінках газет,
журналів. Їх ведуть соціологи, демографи, психологи. Чому це питання стало
таким актуальної?
   Причин тут багато. Вони непрості і взаємозалежні. Розглянемо тільки
деякі з них. Раніш у нашій країні був повсюдно розповсюджений  тип
багатодітної сім’ї, у даний час склалася інша картина. Більш половини всіх
сімей мають однієї чи дитини взагалі не мають дітей, значно зменшилася
кількість сімей, що мають двох чи трьох дітей.
   Серед причин виникнення такої ситуації демографи називають поширення
міського способу життя. У цьому є частка істини. Піввіку назад у нашій
країні вісім сімей з десяти минулого сільськими. Тепер у містах живе дві
третини населення країни. Чимало сільських сімей ведуть міський спосіб
життя. Виробнича зайнятість жінки, ріст культури людей, зривши потреб-це
теж відносять до числа зазначених вище причин. І це правильно. Зросли
запити людей, їхня вимогливість друг до друга. Змінилися взаємини в сім’ї:
вони стали більш складними і тонкими психологічно, у їхній основі на
першому місц-моральні норми, а не економічна залежність, як було раніш.
Міняється і відношення до дітей. Маючи дуже скромний прожитковий мінімум і
більш ніж скромні житлові умови, багато батьків обмежуються однією дитиною.
Двома і тим більше трьома дітьми обзаводяться вкрай рідко. Але зате своєї
єдиної дитини намагаються добре одягти, прагнуть дати йому гарне  і
різнобічне утворення.
   Однак частина соціологів і демографів головну  причину  падіння
народжуваності бачать в іншому. Раніш  спостерігалася  висока  дитяча
смертність. Вона компенсувалася високою народжуваністю. Батьки  цього,
звичайно, не усвідомлювали. До смерті дитини іноді відносилися як до цілком
природного явища: «Бог дав — бог узяв. Бог ще дасть...» Для відтворення
чисельності батьків треба було мати 5—7 дітей, а тепер досить 2—3.
Виходить, слідом за різким зниженням дитячої смертності скоротилася і
народжуваність. Тепер можливо заздалегідь планувати стільки дітей, скільки
під силу виростити і виховати: у батьків є впевненість, що не одна дитина з
чотирьох, як раніш, а щонайменше дев'ять з десяти доживуть до весілля. Таке
планування багато батьків фактично вже здійснюють.
   Неважко  помітити,  що  всі  зазначені  причини  переплітаються,
взаимодополняются, стуляються в єдиний комплекс, що і привів до зниження
народжуваності.
   Разом зі зниженням народжуваності змінюється і структура сімей. Вони в
основному складаються з двох поколінь: батьків і дітей. В даний час сімей,
що поєднують три-чотири покоління, дуже мало. Обоє ці явища закономірні і
не повинні викликати занепокоєння. Однак народжуваність стала вже нижче
рівня, у якому зацікавлене суспільство. Демографи вважають, що для простого
відтворення населення сім’ї мало мати двох дітей. Адже не кожен чоловік
стає батьком, не кожна жінкою-матір'ю. Підраховано, що населення, що
складається з двухдетных сімей, приблизно через тридцять років утрачає
третю частину своєї чисельності. Для простого відтворення для населення
нашої країни необхідно, щоб половина сімей мала по трьох дітей, а інші по
двох. Однак суспільство зацікавлене в тім, щоб чисельність населення
зростала, а не тільки відтворювалася. Виходить, трехдетных сімей повинне
бути більше половини. Але наміру молодих батьків набагато скромніше. Це
серйозне протиріччя може бути переборено спільними зусиллями суспільства,
сім’ї й особистості. Отут необхідні взаимодополняемые економічні, юридичні,
педагогічні і психологічні міри.
   Закладений від природи інстинкт продовження роду перетвориться в
людини в потребу мати дітей, ростити і виховувати їх. Без задоволення цієї
потреби людина, як правило, не почуває себе щасливим. І це не випадково.
Якщо шлюб будить у людях нові сили і нові почуття, то поява дітей
перетворює чоловіків. У них пробуджується батьківська любов і розвивається
ціла гама зв'язаних з нею почуттів, що тільки і можуть з'явитися з
народженням дітей: у жінки — материнство, у чоловіка — батьківство.
   А в чому суть загальсімейних інтересів, зв'язаних з репродуктивною
функцією? Вони мають відношення, насамперед, до числа дітей. Якщо сім’я має
трохи дітей, то з'являються природні умови для формування повноцінного
сімейного колективу. І це збагачує життя кожного члена сім’ї і створює
сприятливу обставину для успішного виконання сімейою виховної функції. У
сім’ї, де одна дитина, усі сильно ускладнюється. І це зрозуміло. У сім’ї,
де трохи дітей, колектив створюється самим життям; тут є з кого брати
приклад, є за кого відповідати, є наставники і підопічні. У такій сім’ї йде
активне взаимовоспитание дітей, у житті кожної дитини природним образом
виховуються колективізм, співпереживання, солідарність, почуття товариства
і дружби, любов до чи брата сестрі.
   Отже, сімей-єдиний і незамінний виробник самої людини, продовження
роду.
   Сім’я бере участь у суспільному виробництві коштів до життя, відновлює
витрачені на виробництві  сили  своїх  дорослих  членів,  веде  своє
господарство, має свій бюджет, організує споживчу діяльність. Усе це, разом
узяте, складає економічну функцію сім’ї.
   Тривалий час помилкове затверджувалося, що соціалістичні перетворення
ведуть до відмирання особистої участі сім’ї у виробництві коштів до життя,
що її участь у суспільному виробництві повинне зводитися тільки до того,
щоб дорослі члени трудилися на державних підприємствах і в такий спосіб
забезпечували матеріальну основу існування. Такий левацко-ущербный підхід у
даний час переглянутий. Досвід сімейного  підряду,  участь  сімей  у
кооперативній діяльності, індивідуальна  трудова  діяльність,  розвиток
сімейного садівництва і підсобних господарств вносять помітний вклад у
виробництво матеріальних благ, у поліпшення добробуту сім’ї, розширюють її
виховний потенціал.
   Вплив економічної функції на взаємини в самому сімейному колективі
може бути двояким: справедливий розподіл домашніх обов'язків у сім’ї між
чоловіками, старшим і молодшим поколіннями, як правило, благоприятствует
зміцненню подружніх відносин, моральному і трудовому вихованню дітей. При
несправедливому розподілі домашніх обов'язків у сім’ї, коли вони звалюються
в основному на жінку, чоловік виступає в ролі «патріарха», а діти - лише в
ролі споживачів, вплив, безумовно, буде несприятливим.
   З економічною функцією тісно зв'язана проблема керування сімейою,
тобто питання верховенства в сім’ї. Як уже відзначалося, радянській сім’ї
усе менше присущи риси  єдиновладдя.  Сім’ї,  де  чоловіку  належить
безроздільна влада, зустрічаються рідко, зате з'явилися сім’ї, де главою є
дружина. Тут у руках матері (у силу різних причин, іноді дуже істотних)
зосереджений сімейний бюджет, вона основний вихователь дітей, організатор
дозвілля. Таке положення теж не можна вважати нормальним: на плечі жінки
звалюється непомірна вага, дітям вона не може замінити батька, у сім’ї
порушується психологічна рівновага.  Для  більшості  сімей  характерно
приблизно рівна участь чоловіків у керуванні домашнім вогнищем. Звичайно,
це самий прогресивний принцип сімейного керування. При цьому рівність
чоловіків повинна бути зразковим, у тих питаннях, у яких більш компетентна
дружина, їй повинне належати першість, а в ряді інших питань право
вирішального голосу може належати чоловіку. До цього треба прагнути кожній
сім’ї.
   У сім’ї виховуються і дорослі, і діти. Особливо важливе значення має
її вплив на підростаюче покоління. Успіх виконання виховна функції сім’ї
залежить від виховного потенціалу сім’ї. Він являє собою комплекс умов і
коштів, що визначають педагогічні можливості сім’ї. Цей комплекс поєднує
матеріальні і побутові умови, чисельність і структуру сім’ї, розвиненість
сімейного колективу і характер відносин між його членами. Він включає
ідейно-моральну, емоційно-психологічну і  трудову  атмосферу,  життєвий
досвід, утворення і професійні якості, батьків. «Велике значення мають
особистий приклад батька і матері, традиції сім’ї. Варто враховувати
характер спілкування в сім’ї і її спілкування з навколишніми, рівень
педагогічної культури дорослих (у першу чергу матері і батька), розподіл
між ними  виховних  обов'язків,  взаємозв'язок  сім’ї  зі  школою  і
громадськістю. Особливий і дуже важливий компонент-специфіка самого процесу
сімейного виховання.
   Людина випробує вплив сім’ї з дня народження до кінця свого життя.
Виходить, сімейному вихованню властиві безперервність і тривалість. І в
цьому з сімейою не може зрівнятися жоден інший виховний  суспільний
інститут. Зрозуміло, вплив сім’ї на дітей у різні періоди їхнього життя
неоднаково. Саме природне життя в сім’ї учать дошкільника, а потім і
школяра дуже і дуже многому. Тому що сімейне виховання немислиме без
батьківської любові до дітей і відповідного почуття дітей до батьків, воно
більш емоційно за своїм характером, чим будь-яке інше виховання. Сім’я
поєднує людей різного віку, підлоги, нерідко з різними  професійними
інтересами. Це дозволяє дитині найбільше повно виявляти свої емоційні й
інтелектуальні можливості.
   Характерна риса виховного впливу сім’ї на дітей — його стійкість.
Звичайно правильне відношення батьків до виховання дітей раннього  і
дошкільного віку позитивно відображається потім на їх навчальній, трудовій
і суспільній активності. І навпаки, недостатня увага батьків до виховання
дітей преддошкольного і дошкільного віку негативно відображається на їхній
суспільній активності навіть тоді, коли вони вже навчаються в школі.
   Активнейшее вплив сім’я робить на розвиток духовної культури, на
соціальну спрямованість особистості, мотиви поводження. Будучи для дитини
мікромоделлю суспільства, сім’я виявляється найважливішим  фактором  у
виробленні системи соціальних установок і формування життєвих планів.
Суспільні правила вперше усвідомлюються в сім’ї,  культурні  цінності
суспільства споживаються через сім’ю, пізнання інших людей починається з
сім’ї. Діапазон впливу сім’ї на виховання дітей настільки ж широкий, як і
діапазон суспільного впливу.
   Якщо сім’я має трохи дітей, то з'являються природні умови для
формування повноцінного сімейного колективу. І це збагачує життя кожного
члена сім’ї і створює сприятливу обставину для успішного виконання сімейою
виховної функції. У сім’ї, де одна дитина, усе це сильно ускладнюється.
А.С. Макаренко писав: «Можна, наприклад, рішуче затверджувати, що виховання
єдиної дитини більш важка справа, чим виховання декількох дітей. Навіть у
тому випадку, якщо сім’я випробує деякі матеріальні утруднення, не можна
обмежуватися однією дитиною».
   Виходить, виховна функція органічно зливається з репродуктивної.
Тісний взаємозв'язок існує і між іншими функціями.
   Усе більше значення соціологи додавали і додають комунікативної
функції  сім’ї.  Можна  назвати  наступні  компоненти  цієї  функції:
посередництво сім’ї в контакті своїх членів із засобами масової інформації
(телебачення, радіо, періодична преса), літературою і мистецтвом; вплив
сім’ї на різноманітні зв'язки своїх членів з навколишньою  природним
середовищем і на характер її сприйняття; організація  внутрісімейного
спілкування.
   Якщо сім’я приділяє виконанню цієї функції достатня увага, то це
помітно підсилює її виховний потенціал. Нерідко з комунікативною функцією
зв'язують (іноді навіть вважають самостійною функцією) діяльність  по
створенню психологічного клімату сім’ї. По суті, з цим не можна не
погодитися: у нашу динамічну епоху сильно зростає значення сім’ї як
психологічного осередку. Тому ці питання докладно розглядаються в наступних
главах.
   В даний час помітно зростає функція сім’ї по організації дозвілля і
відпочинку. В організації сімейного дозвілля виявляється чимало помилок:
занадто багато часу діти знаходяться в телевізора, мало бувають на свіжому
повітрі, батьки найчастіше недостатньо приділяють часу  своїм  дітям,
посилаючись на зайнятість, утому і т.п. Перебороти ці помилки — задача
сучасної молодої сім’ї.
   Життя сім’ї багатогранне. Мною  коротко  розглянуті  тільки  її
призначення й основні функції. Але і цей аналіз показує,  що  вона
задовольняє і різноманітні індивідуальні потреби особистості (матеріальні,
духовні, фізіологічні й ін.), і групові (загальсімейні)  потреби,  і
найважливіші потреби суспільства. Як суспільство  впливає  на  сім’ю,
створюючи визначений її тип, так і сім’я впливає на розвиток і спосіб життя
суспільства. Сім’ї належить важлива роль у прискоренні економічного і
соціального розвитку суспільства, у вихованні підростаючого покоління, у
досягненні щастя кожною людиною. Словом, перебільшити важливість цього
соціального й економічного осередку суспільства  необхідність-неможлив-
необхідність сім’ї обумовлена потребою людського суспільства в духовному і
фізичному відтворенні самої людини.            Розділ 2. Шлюб і сім’я сьогодні.


   Сім’я — найдавніший інститут людського суспільства — пройшла складний
шлях розвитку. Від родоплеменных форм гуртожитку, коли людина «без роду,
без племені» узагалі не міг існувати, через «велику сім’ю», що вмится під
одним дахом кілька поколінь живших у тісному контакті з «родьней», що
включала братьев-сватьев і інших численних  родичів,  до  нуклеарной,
«ядерного» сім’ї, що складається тільки з батьків і дітей. Такий пройдений
шлях.
   Сучасний стан сім’ї не вселяє особливого оптимізму. Її проблеми
здаються часом трудноразрешимыми. Ще кілька років назад у нашій літературі
багато писали про кризу буржуазної сім’ї. Наша радянська сім’я визначилася
як сім’я зразкова з безконфліктним дійсним і блискучим майбутнім. Зараз у
нашій печатці інакше як про кризу сім’ї не говорять. Зустрічаються навіть
твердження про катастрофу сімейного життя, що переживає наше суспільство.
   У чому виявляються кризові явища в сім’ї?  Насамперед,  у  її
нестабільності. У великих містах розпадається понад 50% шлюбів (у деяких
місцях рівень розводів досягає 70%). Причому в більш ніж третини сімей, що
розпадаються, спільне життя продовжувалося від декількох тижнів до 4 років,
тобто зовсім недовго. Нестабільність сім’ї приводить до росту неповних
сімей, знижує батьківський авторитет,  відображається  на  можливостях
формування нових сімей, на здоров'я дорослих і дітей.
   До нестабільності сім’ї варто додати її  дезорганізацію,  тобто
збільшення числа так званих конфліктних сімей, де чоловік і дружина живуть
як «кішка із собакою», а виховання дітей в обстановці сварок і скандалів
залишає бажати кращого. Це самим жалюгідним образом позначається як на
дорослих, так і на дітях. Саме в надрах такої сім’ї ховаються джерела
алкоголізму, наркоманії, неврозів і правопорушень. У результаті страждають
дорослі, страждають діти, страждає суспільство. За даними щотижневика
«Сім’я», 1 млн. 100 тис. дітей залишаються без сім’ї, 1 млн. 185 тис.
страждають  психічними  захворюваннями,  900  тис.  підлітків  щорічно
затримується за правопорушення і бродяжництво, 1904 дитини в 1997 р.
покінчили життя самогубством.
   Хто винуватий у цьому? Звичайно, дорослі, що прирікають дітей на
самітність, страждання і навіть смерть. Але в чому причини такої ситуації?
Тільки чи зла воля негідників і безвідповідальних людей? Звичайно, людина
відповідає за своє поводження. Але часто він не відає, що діє, або не вміє
знайти правильний шлях. Потрібно шукати більш глибокі причини. Головні з
них — серйозні зрушення в житті суспільства. Що відбувається?
   Відбувається ріст відчуження. Відчуження — соціальний феномен, суть
якого полягає в тому, що людина втрачає контроль над результатами своєї
діяльності, що стають чужими, ворожими йому. Аналізуючи різні аспекти
відчуження, Маркс у 1844 р. відзначав, що цей соціальний порок  не
торкається тваринних функцій людини — їду, питво, статевий акт. Нині дія
відчуження проникнуло і сюди.
   Прогрес суперечливий. Будь-яке досягнення цивілізації може обернутися
лихом для людини. Зростання виробництва знищує  середовище  обитания.
Хімікалії, що підвищують продуктивність сільського господарства, роблять
їжу непридатної для вживання. Науково-технічна революція спрощує побутову
сторону життя, але, з іншого боку, створює неприпустимі перевантаження, що
губительно позначаються на здоров'я людей. А в перспективі виникає і
погроза особистісному і моральному світу людини, що йде від «успіхів»
генної інженерії, штучного запліднення жінок і  реальних  можливостей
вирощувати людини в «пробірці». По суті, мова йде про клонировании людей,
страшну картину якого намалював Олдос Хаксли у своїй антиутопії «Об чудовий
новий світ».
   Серед факторів, що фатально впливають на сім’ю, варто вказати і на
культ споживання, в основі своєї покликаний замінити щирий сенс життя і
справжні її цінності, насамперед людську близькість, погонею за ілюзорними
престижними речами, почуттєвим задоволенням, за ілюзорним статусом, коли
найближчі люди стають жертвою споживчого відношення друг до друга. Споживча
установка на успіх, канон якої визначається модою і засобами масової
інформації, підсилює феномен відчуження.
   У нашій країні до цього додається постыднейший  дефіцит  самих
необхідних коштів життя — продовольства, одягу, житла, медикаментів. Росте
дитяча смертність, скорочується тривалість життя. Росте злочинність, росте
соціальна нестабільність, що згубно впливає на життя сім’ї.
   І все-таки в умовах тотального відчуження сім’я залишається головним
притулком духовної  безпеки,  людського  самоствердження  й  емоційної
захищеності. Тому сьогодні, як ніколи колись, до сім’ї пред'являються
високі вимоги. Сім’я руйнується, але на - неї покладають надії, у неї
продовжують вірити. Загальним місцем стало твердження про те, що нове
суспільне становище жінки стало великим завоюванням, що поклало кінець
моногамному шлюбу, заснованому на її економічній залежності і верховенстві
чоловіка. Економічна і соціальна самостійність жінки, як і її рівність у
правах з чоловіками,  безперечно,  є  позитивним  чинником  сучасного
суспільного розвитку. Але ці завоювання мають зворотний бік, і ця рівність
часом виливається в дивовижну несправедливість. У Росії 93% жінок працюють,
але при цьому 270 тис. трудяться на важких ручних і напівмеханізованих
роботах, 65 тис. зайняті на важких путейных роботах; 4 млн. жінок працюють
у нічні зміни; у торгівлі, де в основному працюють жінки, 80% складає важка
немеханізована праця. Смутний список можна було б продовжити. Це — мнима
рівність, коли жінка заміняє чоловіка, коли вона стає як би чоловіком, але
досить часто з більш низьким статусом. Не випадково в американській
літературі (у США, до речі, захист жіночої праці здійснюється значно
суворіше) існує образ жінки, що піддається дискримінації нарівні з неграми
— її «чорними братами».
   Економічна самостійність жінки привела до того, що чоловік перестав
бути єдиним годувальником сім’ї, і це позначилося на сім’ї не кращим
образом. Тут — інший парадокс сучасної ситуації, що стосується сім’ї.
   У свій час американський учений Т. Парсонс затверджував, що в сім’ї
батько відіграє інструментальну роль (він — годувальник і захист сім’ї від
тиску зовнішніх обставин),  а  експресивні-експресивне-експресивний-мат-
експресивну (вона-охоронниця вогнища і світу в сім’ї, її емоційний центр,
що створює можливість для порятунку батька і дітей від  стресів  і
перевантажень зовнішнього світу). Нині працююча мати також виявляється
здатної  виконувати  інструментальну  роль  у  сім’ї,  і  достатність
інструментальної ролі батька виявляється під сумнівом або батьком зовсім
усувається. Глибоке порушення взаємодії між чоловіками приводить, зрештою,
до того, що одна тільки жінка має владу над домочадцями. У такій сім’ї
існує варіант домашнього поводження («гри») «Я одна везу цей віз» чи
«Чуйний пазур» (заголовок однієї зі статей у  «Літературній  газеті»
О.Чайкоської), коли дружина і мати «уколює, як кінь», і на виробництві, і
будинку. І господарство, і виховання дітей, і школа, і суспільні доручення
— усі на ній. Чоловік у такої жінки — «порочний»: увесь час проводить у
телевізора, у палінні на сходовій площадці, за випивкою; діти по кутах не
сміють пискнути. Сварки, докори, нещаслива дружина, нещасливий чоловік,
нещасливі діти — инфантилы зі зломленою волею.
   Тим часом для нормального існування шлюбу й оптимальної соціалізації
дітей необхідне наявність, спільна  участь  і  відповідальність  обох
чоловіків. Значення батька у вихованні дітей має тим більше значення, що
без нього підготовка дитини до ролі чоловіка і  батька  виявляється
неповноцінною. У цьому плані вплив батьків (не тільки їхній підхід до
дитини, але і те, як вони самі виконують свою полову роль, які їхні
подружні відносини і т.п.) впливає на наступне життя людини. Надалі можливі
істотні зміни, але вони ніколи не бувають тотальними.
   Особливо велика роль батька для самоідентифікації хлопчика в процесі
становлення того рівня його особистості, що зв'язаний з розвитком його ролі
як чоловіка. Невовлеченность батька (чи вихователь^-чоловіка-вихователя) у
цей процес приводить до формування що заміщають мужественность проявів,
тобто до псевдомужественности, що вимагає постійного підтвердження в актах
агресії й інших видів поводження, що відхиляється.
   А як обстоїть справа з емоційною функцією жінки, що втілюється в
материнстві? Матеріали, представлені в нашій книзі, красномовно свідчать
про материнство як найдавнішому, більш древньому, чим сім’я, інституті
людського суспільства. Але нині всі частіше  говорять  про  |кризисе
материнство. Вовлеченная в роботу матір, що зрушила батька на периферію
сім’ї, одна не може справитися з відповідальною роллю головної годувальниці
і єдиної виховательки дітей.
   У чому конкретно виражається порушення здоровою взаємодії між матір'ю
і дітьми? Джерело авторитарності в сім’ї, заснованої на дріб'язковому
контролі і підпорядкуванні дитини  твердим  правилам  і  ведучої  до
конформности особистості, перемістився нині від батька до матері, що
контролює буквально кожен крок дітей, причому батько завжди виявляється на
її стороні. Так формується в дітях пасивність, крайнім проявом якої є
глибока депресія, відхід у чи хворобу у світ фантазії і мрій.
   Найчастіше позбавлена інтимної гармонії зі своїм чоловіком, мати іде в
«рабство» до дітей. Вона жадає від дитини, щоб той заповнив порожнечу її
життя, і перетворює його у свої постійний придаток. Хлопчик стає мазунчиком
матері, у той час як батько пасивно сприяє даному положенню справ, або
узагалі виключається з їхніх відносин, що часом  одержують  еротичне
фарбування. Для нормального розвитку дитини в перші роки життя велике
значення автономності в ході його контактів з матір'ю. Якщо дитина ніколи
не залишається сам по собі в присутності матері, вона позбавлений волі, але
також і підтримки. У школі така дитина завжди випробує великих труднощів у
спілкуванні  з  однолітками,  він  пасує  перед  шкільними  вимогами
самодисципліни. Нав'язуючи дитині відносини панування і рабства, мати не
тільки підлегла йому, але зв'язує його величезною залежністю, перетворюючи
і його по суті справи в раба.
   Що стосується «маминої» дочки, «гарної дівчинки», те роз'єднаність
батьків у схованому чи відкритому конфлікті, виняткові претензії матері на
її слухняність, на виявлення її талантів і здібностей,  нападки  на
прихильність до батька і т.п. також приводять до психічних зривів, до
глибокої деформації її жіночої полової ролі, до виникнення  стійкого
негативізму у відношенні інтимного життя.
   Таким чином, природні потреби дітей в автономності й у той же час у
близькості матері піддаються великому іспиту завдяки новій ролі жінк-
матюкайся в сім’ї, що одержала одноособову відповідальність за турботу про
дітей і про будинок.
   Розгляду відносини мати — дитина і впливу на це відношення суспільства
приділяється усе більше уваги  не  тільки  в  соціально-філософських,
педагогічних і психологічних працях. Ця проблема залучає і психіатрів, що
бачать в особливої інтенсивності цих відносин одне з джерел шизофренії
Порушення в диференціації батьківських ролей, заповнювані претензіями до
дітей, що виключають шляху їхнього спокійного соціального розвитку в сім’ї,
називають «сімейним гомеостазом», що важко піддається змінам, де щира
ворожість і щира близькість містифіковані, де спостерігається сплутаність
ролей, де дитини або  буквально  забивають  надмірними  сподіваннями,
контролем, заграванням; або знецінюють світ його емоцій і його особистості,
залишаючи, по суті справи, на сваволю долі.
   Від уседозволеності через твердий контроль до повної занедбаності —
такий шлях підростаючого людини до неврозів, психозам, що відхиляється
поводженню в дитинстві й отроцтві,  до  соціального  інфантилізму  і
злочинності дорослих.
   Криза батьківства і материнства найтіснішим образом зв'язаний з іншою
сферою емоційного життя сім’ї — з інтимними відносинами чоловіків. У нашу
епоху змінилася роль жінки в половому житті і роль полового життя в житті
жінки. Мова йде про так називану сексуальну революцію.
   Якщо відвернутися від зовнішньої, часом скандальної сторони справи,
від виродливих нашарувань, то в основі сексуальної революції можна знайти
дуже простий, історично необхідний і прогресивний процес, ім'я якому —
розкріпачення жінки.
   Ф. Энгельс назвав установлення моногамних відносин, що існували для
чоловіків лише номінально, всесвітньо-історичною поразкою жінки. Чоловік
перетворив жінку в служницю, у рабу своєї похоті, «у просте знаряддя
дітородіння». Тепер жінка намагається взяти реванш: таємна пружина ламання
традиційних полових відносин — прагнення жінки до рівного сексуального
партнерства. Мова йде не про рівність ролей (різниця їхній установлена
природою), а про рівне право на насолоду, про зняття сексуальних заборон,
що накладав на жінку язичеський і християнський патріархат. В умовах
дисгармонійного ладу цей процес прийняв виродливу форму. Форму, однак, не
слід плутати зі змістом.
   Згадаємо прочитане в юності — Мопассан, Толстой. Достоєвський.
   Реалістичне мистецтво зірвало маски з буржуазної полової моралі і
зрадило її проклятью. Шлюб з розрахунку, подвійний стандарт полового
поводження (один для чоловіків, іншої для жінок), погляд на дружину як на
власність чоловіка. Усе це настільки ж потворно, як і сексуальне шаленство
сучасності. Це втрати, про які не прийдеться шкодувати.
   Більш ніж півтора століття тому назад И. Г.  Фихте  спробував
філософськи обґрунтувати принцип: дві підлоги — дві моралі. «...Те, що
перша підлога ставить метою задоволення свого полового потяга, зовсім не
огидно розуму, тому що воно може бути задоволене за допомогою діяльності; а
те, що друга підлога ставила би метою задоволення свого полового потяга,
зовсім огидно розуму, тому що тут метою зробилося б чисте страждання... Для
жінки зовсім не заперечується можливість ні опуститися нижче своєї природи,
ні, завдяки волі, піднятися над нею; таке узвишшя не многим краще падіння.
Нижче своєї природи опускається жінка, якщо принижується до нерозумності.
Тоді половий потяг... може стати свідомою й обміркованою метою дій».
Іспанський психолог Мараньон-и-Посадильо розглядав лібідо як чисто чоловіча
якість, нефригидных жінок він називав «чоловікоподібними». Навіть Фрейд, що
вперше серйозно зайнявся сексуальною проблемою, обмежив свій  розгляд
чоловічою статтю. «Любовне життя жінки, — писав він, — ...занурена ще в
непроникну імлу». До середини XX в., однак, багато чого прояснилося.
   XX століття узагалі виявило підвищену цікавість до життя особистості.
Соціальні зрушення, політичні катаклізми, економічний і науково-технічний
прогрес по-новому поставили проблему людини. Виявилося, що суспільство
одержує від людини більше, якщо розглядає його як особистість. А перше, у
чому виявляється неповторність особистості,— потреби. Залучення жінок у
процес праці і політичне життя не могло не відбитися на характері відносин
між підлогами. Жінка знайшла бажану незалежність. Усе питання в тім, чи
привела ц незалежність до волі?
   Ще одна важлива деталь. Поширення протизаплідних коштів усунуло те
«занепокоєння про «наслідки», що, за словами Энгельса, заважало «дівчині,
не задумуючись, віддатися улюбленому чоловіку». Начебто відкрився шлях до
усунення дисгармонії, що існувала століттями. Але та ба.
   Існує думка (яке знаходить підтвердження в спеціальній літературі), що
жіноча сексуальність, якщо неї розкувати, перевершує чоловічу (у прямому
кількісному змісті). І це грозить лихом. У свій час Монтень попереджав
чоловіків про цю особливість жінок: вони ненасытней і пламенней у любовних
утіхах — отут і порівнювати чогось.
   Подавлена жіноча сексуальність веде до неврозів. Але до них веде і
сексуальність, нічим не стримувана. Захід  уже  з  цим  зштовхнувся.
Американська журналістка Бетті Фридэн знайшла «проблему без назви» —
чреватий нервовим розладом «синдром домогосподарки» — розривши між реальною
ситуацією і нереальними запитами. У той час як  американські  жінки
спрямовують свою увагу на те, щоб найбільш повним, виразним і агресивним
образом задовольнити свої сексуальні потреби,  збільшилася  сексуальна
байдужість американських чоловіків, їхня ворожість стосовно жінки.
   Подавлений в умовах сучасного суспільства зростаючою дорожнечею,
нездатністю містити сім’ю, приголомшений нервовими перевантаженнями (не
тільки на роботі, але й у так називане «вільний час»: автомобіль, спиртні
напої, телевізор, — за все це розплачуються не тільки грошима, але і
нервами), розгублений під натиском сексуальних подразників, чоловік пасує
перед новими устремліннями жінки і вибирає полегшений, пасивний варіант
сексуального поводження. Жінка, стаючи часом фактично главою сім’ї, одержує
на додаток до репродуктивної функції цілий ряд нових обов'язків. Її
прагнення до рівного сексуального партнерства, наштовхуючи на пасивність
чоловіка, залишається незадоволеним. Відбувається своєрідна фемінізація
чоловіка і зворотний процес — маскулінізація жінки. Прямий наслідок —
схильність до перверзиям. Отже, реванш не удався: жінка знову зазнає
поразки. Цього разу разом з чоловіком. У шлюбі і за його межами.
   У минулому столітті шлюб не розглядалося як інститут, покликаного
задовольняти сексуальну потребу. Однієї з улюблених гострот Фрейда була
наступна: «Дружина, як парасолька: усе рівно прийдеться наймати екіпаж».
Коментуючи зміст цього виречення, віденський психіатр писав: «Женитися, щоб
убезпечити себе від приступів чуттєвості, але потім усе-таки з'ясується, що
шлюб не дає задоволення розвитий потреби, подібно  тому,  як  береш
парасольку, щоб врятуватися від дощу, і все рівно промокаєш. В обох
випадках приходиться прибігати до більш надійного захисту — суспільному чи
транспорту, відповідно, до доступного за гроші жінці».
   Сексуальна революція змінила ситуацію, привела до эротизации шлюбу,
але одночасно і знецінила його; причому справа укладається не тільки в
збільшенні розводів. З американської літератури ми довідаємося, що за
океаном розповсюджений «обмін дружинами». Чоловік А вступає в зв'язок із
дружиною Б, у той час як дружина А сожительствует з чоловіком Б, і все це
відбувається з ведена і згоди  всіх  зацікавлених  осіб;  знайомства
зав'язуються за допомогою преси. «Своє» стає «чужим». Сексуальна революція
обертається сексуальним відчуженням.
   Полові контакти перетворилися у свого роду  спорт,  позбавлений
особистісної вовлеченности. Але зняття заборон, культ сексу спричиняє
втрату гостроти переживання. Те, що загальнодоступно, не може  стати
предметом пристрасті. Ламання традиційних норм сексуального поводження в
умовах культу споживання знецінюють близькість. Розквіт порнографії, ріст
сексуального натуралізму в белетристиці довершують картину: вплив на уяву
виявляється таким, що реальне поводження здається блідим і непривабливим. У
результаті відбувається чисто зовнішня сексуализация сучасної людини, що
супроводжується млявістю фантазії й інстинктивного пориву.
   Де ж вихід? На Заході 15—20 років тому звеличувалися нові форми сім’ї
— так називаний відкритий (тобто тимчасовий) шлюб, спільні  подружні
позашлюбні зв'язки («обмін дружинами»), груповий секс у  комунах  із
загальним веденням господарства і спільним вихованням дітей. Радикальні
феміністки носилися з гаслом: «Смерть чоловікам!» І навіть серйозні учені
висловлювали припущення про можливий гинеконцентристской картині світу, де
саме жінка буде відігравати головну роль. Такий погляд базується на
визнанні:
   більшої універсальності жінки, у силу чого вона здатна успішно ввійти
    в будь-яку роль і відповідно навчатися мистецтву учитися, що
    потрібно особливо тепер у зв'язку з розвитком науково-технічної
    революції;
   природного атавізму, завдяки якому вона більш гнучка і стійка перед
    тиском факторів, що відчужують, і тим самим здатна мати більш
    високий ступінь людської волі.
   Однак життя спростувало всі ці сподівання. Нові форми шлюбу виявилися
не просто недовговічними, вони привели до катастрофи шлюбу, до деградації
особистості в тих, хто мав подібну практику. Чуму XX століття — СНІД — теж
внесла своє вагоме судження. Войовничі кліки феміністок примовкли. Нині
література  про  сім’ю  всі  частіше  апелює  до  тих  досягненням
природничонаукового знання, що свідчать про значення міцного союзу чоловіка
і жінки як складених структурних частин єдиної системи, у якій традиційні
розходження чоловічої і жіночої ролі кореняться в біологічних основах
полової диференціації і т.д.
   Але головне полягає в тому, що переважна більшість чоловіків і жінок
як на Заході, так і в нас у країні орієнтовані на міцну, стабільну і
щасливу сім’ю. Установку на любов, довіру і взаєморозуміння виявляють не
тільки молоді люди, але й усі, хто переживає у своєму шлюбі ті чи інші
проблеми.
   На Заході чітко виражений «спад» сексуальної революції. Нині явно
позначився поворот до традиційних сімейних цінностей — до любові, вірності
і відданості, до поваги в поділі подружніх і батьківських функцій і т.д.,
але зі збереженням позитивних завоювань сексуальної революції — у першу
чергу права жінки на радісний союз з чоловіком.
   В оздоровленні сім’ї покликано зіграти свою роль полове виховання.
Саме в епоху сексуальної революції одержали швидкий розвиток ті галузі
знання, що вивчають проблеми шлюбу і сім’ї; стало швидко розвиватися
комплексне вивчення полового поводження, виникла нова наука — сексологія,
що споконвічно включає в себе не тільки медичний, але і социокультурный
аспект. Наука вторглась у сферу полової освіти і виховання, розвилися
методи психотерапевтичної допомоги сім’ї.
   Яким повинне бути полове виховання?
   На Заході, де вже багато років існують спеціальні курси, мова йде в
першу чергу про полову освіту, про знання фактичної сторони справи. У
Швеції, наприклад, із середини 50-х років створена єдина державна програма
полової освіти в школі, де дітям 5—10 років розповідають, відкіля беруться
діти, про розходження між підлогами, про внутрішньоутробний розвиток і
роди; у 11—12 років — про будівлю і функції гениталий, про сексуальні
відправлення, їхній нормі і патології, їхніх границях; у 14—16 років хлопці
більш докладно  довідаються  про  полове  життя,  венеричні  хвороби,
попередженні вагітності, позашлюбних дітях і т.д. У 17—20 років мова йде
про етичні і соціальні проблеми полового життя, про задачі виховання дітей,
про принципи створення сім’ї, причинах поводження, що відхиляється, про
труднощів інтимного життя і т.д. Швеція була першою країною, що вступила в
сексуальну революцію, коли в б0-і роки були зняті заборони на інформацію в
цій області, взрывообразно наростали дошлюбні і позашлюбні зв'язки. Який
був результат? Відомий кінорежисер Ингмар Бергман уже наприкінці 70-х рр. у
багатосерійному телефільмі «Сцени з подружнього життя» (сценарій виданий у
нас) показав, як «освічені» чоловік і дружина, що виросли на нових
стандартах, виявилися дивно неписьменними в інтимному житті, і їм потрібні
були драматичні розриви і скандали, перш ніж вони зрозуміли, що створено
друга для друга, і знайшли здатність поводитися відповідним чином.
   Знайомство з фактичною стороною справи, з фізіологією і технікою
полового поводження необхідно, але недостатньо. Воно необхідно тому, що
здатно  запобігти  катастрофічні  невдачі,  зв'язані  з  елементарною
непоінформованістю. Воно може сприяти також виробленню звички обговорювати
виникаючі проблеми з партнером, що саме по собі дуже важливо, тому що ці
проблеми завжди стосуються двох і тільки вдвох, спільно, при повній
відвертості можна вирішити їх. І кваліфікований лікар-сексолог має справу
не з одним пацієнтом, а завжди з парою, лікує й учить пари.
   Але знання — це полдела. Многознание розуму не навчає, говорили в
стародавності. «Ми багато знаємо,— визнавався один із західних сексологів,—
але нічого не розуміємо». Інтимне життя не можна розглядати тільки як
фізіологічну проблему, відволікаючи від цілісного вигляду людини, від
образа  його  життя,  від  більш  широкого  кола  його  взаємин  і
взаимозависимостей. Поводження чоловіка і жінки в повсякденних, життєвих,
сімейних ситуаціях — це теж полове поводження, що робить вплив на все життя
сім’ї. Тут наше неуцтво безмежне.
   Серед мотивів розводів, як відомо, переважають аргументи — «не
зійшлися характерами». Соціологи вказують на психологічну гармонію  в
повсякденному житті як на чи базис передумову шлюбної, у тому числі
інтимної, гармонії. Багато пишуть і говорять об цьому, але що це означає на
ділі, знає далеко не кожний. Люди неоднакові не тільки по своїм фізичним
(сексуальним), але і психологічним характеристикам; тому просто необхідно
вважатися з особливостями партнера і не прагнути підганяти його під свою
мірку. Далі, люди в тім чи іншому ступені зберігають у собі релікти
власного дитинства. Це — прекрасна риса, коли вона не подавлена ще в
рідному домі або в створеної людиною сім’ї. Але і небезпечна, якщо вона
превалює в дорослій людині. Варто знати, що грубе викорінювання імпульсів,
що йдуть з дитинства, до радості, творчості, до емоційної розкутості не
тільки збіднює життя сім’ї, але і веде до відчуження чоловіка від дружини,
дітей від батьків. Почуття провини, що виникає в таких ситуаціях,— джерело
поводження, що відхиляється. Інша сторона медалі складається в часом
надмірному вантажі звичок, поглядів і правил, привнесених у нове життя з
рідного дому. Ці правила, неминуче різні і часто суперечливі, заважають по-
справжньому зблизитися двом пташенятам, що вилетіли з батьківського гнізда.
Звичайно, відтворення правил рідного дому — це і відтворення традиції, що
грає важливу роль у зміні поколінь для стабільності культури. Людина міцно
укорінена у своєму рідному домі. Тому не можна безцеремонно руйнувати, що
йдуть з дитинства любов і відданість партнера образу батьків. З'ясування
вад і взаємні докори по їхній адресі безперспективні, здатні завести шлюб у
тупик. Але і некритичне проходження батьківському прикладу одного  з
чоловіків викликає напруженість у їхніх відносинах. Варто прагнути до
взаємної терпимості і терпіння, до вироблення спільної дистанції стосовно
батьківських зразків і, ніде правди діти, до численних батьківських спроб
здійснювати скрупульозне керівництво своїми дорослими дітьми.
   Як розділити авторитет і влада — ще одне питання. І хто буде поділяти?
Укази безглузді, веління і заборони пішли в минуле. Усвідомлення проблеми —
передумова її рішення. А позитивне її рішення можливе лише тоді, коли в
чоловіку і жінці буде вихована тверда моральна установка на необхідність
збереження рівності і взаємної поваги в шлюбі, а також розуміння того, що
почуття і потреби інших людей (у тому числі дітей) не менш важливі, чим
наші власні. Прийшов час для  свідомого  улаштування  сімейно-шлюбних
відносин, настав час отрешиться від дурних правил спілкування між підлогами
на основі панування і підпорядкування. І в цьому важкому процесі особливу
роль покликані грати жінки-матері. Виховання розумного материнства — так
коштує задача.
   Дорогі жінки! Можливо, ви будете обурюватися, але ми повторимо слова
відомого радянського демографа Б. Урланиса: «Бережіть чоловіків!» Саме ви!
Бережіть ваших хлопчиків-синів від надмірної, винятково жіночої опіки і
влади; виховуйте його тільки разом з чи батьком іншим чоловіком або, на
худий кінець, культивуйте автономність і самостійність зростаючого у вашому
будинку майбутнього чоловіка, тому що турбота про те, як він узутий,
одягнений, як нагодований і яка науки навчений, блідне перед тим, чи буде
він щасливий у дорослому житті зі своєю дружиною і дітьми; чи він узагалі
буде позбавленийі можливості їх мати (на жаль, таких випадків стає усе
більше). Адже навіть примати, вирощені в ізоляції, не здатні до шлюбного
поводження. Не ізолюйте ваших дітей від сімейного вогнища, неодмінною
умовою якого є теплі відносини чоловіка і дружини.
   Тому бережіть також ваших чоловіків! Парадоксально, але факт: сильна
підлога значно уязвимее; він має потребу в заохоченні і підтримці, щоб бути
на висоті, у тому числі й в інтимних відносинах. А сексуальний невдаха,
витиснутий на периферію сім’ї чоловік і батько — потенційний п'яниця. Щоб
викорінити алкоголізм, потрібно не тільки обмежити продаж спиртного і
карати тих, хто в стані сп'яніння порушує суспільний порядок. Потрібно
усунути стимули до пияцтва, серед яких сімейні безладдя відіграють значну
роль.
   Найдужчий удар по чоловічому достоїнству — нездатність містити сім’ю.
І якщо ми хочемо бачити чоловіка мужнім, ми повинні надати йому таку
можливість. На Заході (і в соціалістичних, і в капіталістичних країнах)
передбачені надбавки (і не мізерні, а дуже солідні) за кожну дитину до
окладу годувальника. Тільки при відсутності такого надбавку за дітей
одержує мати. Не секрет, що росте число позашлюбних і породжених у
незареєстрованному шлюбі дітей — вони повинні мати рівні права з дітьми,
породженими у формальному шлюбі. Це  —  не  тільки  акт  соціальної
справедливості, умова однорідної соціалізації  дітей,  але  і  спосіб
забезпечити гражданственность батьківства для всіх дітей чоловіка. Ми даємо
медалі й ордена багатодітним матерям, оплачуємо відпустки породіллям, але
не думаємо про те, щоб якось заохочувати батьків і розширювати їхня участь
у вихованні дітей. Треба повернути, хоча б частково, чоловіка в школу. До
війни більшість учителів були чоловіка. Зараз школа — «жіноче царство»
(крім хіба що учителя фізкультури і праці), і це аж ніяк не сприяє
маскулінізації хлопчиків, вихованню майбутніх чоловіків і батьків.
   Важливий аспект полової освіти і виховання — юнацька сексуальність. У
наше століття загальної «акселерації» вона виявляється досить рано, значно
раніш, ніж з'являється можливість і необхідність заснувати сім’ю. Що
робити? Це питання не тільки залишається без відповіді, але навіть не
вимовляється привселюдно. Кожен підліток вирішує цю проблему по-своєму, не
завжди кращим образом, іноді із соціально небезпечними наслідками. Вести
відверта розмова «на важку тему» заважають святенницькі забобони. Не треба
залякувати підлітків мнимими жахами мастурбації: нічого протиприродного і
згубного для організму в цьому немає. Бажано, однак, усунути з життя
отроцтва занадто сильні сексуальні подразники: сучасна «рок-культура», на
жаль, працює в зворотному напрямку.
   У розумно організованому суспільстві спілкування підлог здійснюється в
рамках стійкого, що укладається по любові шлюбу при повній інтимності
відносин. Вступающие в сексуальне життя здобувають необхідні знання з
області фізіології, гігієни і психології — тут не може бути місця ні
забобонам, ні святенництву. Разом з тим не можна забувати, що сексуальна
освіта ще не робить людини щасливим, вона робить його лише більш знаючим.
Знання — тільки необхідна передумова для більш широкого полового виховання,
покликаного зростити високу свідому культуру міжособистісного спілкування в
цій області, що припускає взаєморозуміння, повагу до інтимного світу
партнера, до його особливостей,  потребам,  можливостям,  усвідомлення
взаємної відповідальності і самообмеження. Усе це формується не тільки
зовнішніми нормами поводження, але головним чином внутрішніми потенціалами
особистості. Глибоке почуття при цьому припускається.
   Про останній варто сказати особливо. Альфа й омега міцного шлюбу і
справжньої близькості, людської, що піднімає, одухотвореної,  що  дає
справжня радість,— взаємна любов. Як народжується це почуття — таємниця, як
реалізується — таїнство. Тут немає стандартів, тут неспроможна наука.
Тільки мистецтво якоюсь мірою піднімає завісу над тим, що відбувається в
душі люблячого. «Якоюсь мірою» — тому що кожне почуття індивідуальне,
унікально. Але здатність до цього почуття може бути щеплена, вихована.
Умінню реалізувати його повноцінно, відповідно до природи людини можна
навчити. І, нарешті, що  оточують  соціальні  умови  можуть  сприяти
гармонійному розвитку цих людських потенцій, а можуть зіпсувати  їх,
перетворити їх у щось далеке.
   На закінчення коротко про церковний шлюб. Для гармонічного життя сім’ї
необхідні особлива духовність і усвідомлення святості шлюбу і родительства.
Релігія протягом століть виховувала цю духовність. Останні десятиліття в
нас йшла безглузда і саморуйнівна боротьба з «релігійними забобонами»,
придумувалися замість вінчання нові ритуали, замість крестин — «октябрины».
Сьогодні ми, нарешті, усвідомили силу і велич вікової народної традиції,
перебудова принесла із собою терпиме, поважне відношення до релігії.
Змінилося відношення і до церковних обрядів. Усе, що служить вихованню
представлень про відповідальність вступающих у шлюб, про святість сімейних
зобов'язань, є благом. Але благом для сім’ї є також і воля вибору форми
освячення шлюбного союзу. Зрештою адже не сама по собі форма — світська чи
церковна — висновку шлюбу робить сім’ю щасливої. Обряд — акт одноразовий, у
той час як сімейне щастя — справа всього життя.

   Життя в сім’ї неможлива без спілкування в ній, спілкування між
чоловіком і дружиною, між родителями і дітьми в процесі повсякденних
відносин. Спілкування в сім’ї являє собою відношення членів сім’ї друг до
друга і їхня взаємодія, обмін інформацією між ними, їхній духовний контакт.
Спектр спілкування в сім’ї може бути дуже різноманітним. Крім бесід про
роботу, домашнє господарство, здоров'я, житті друзів і знайомих воно
містить у собі обговорення питань,  зв'язаних  з  вихованням  дітей,
мистецтвом, політикою, і так далі.
   Задоволеність чоловіків спілкуванням залежить від ступеня сумісності
їхніх поглядів, цінностей. Не викликає сумніву той факт, що нервозність,
неврівноваженість, замкнутість і інші негативні риси характеру є поганими
супутниками сімейного спілкування.
   Соціологічні дослідження показують, що при нормальних взаєминах у
сім’ї дружини звичайно завжди поділяються між собою своїми засмученнями й
одержують при цьому морально психологічну підтримку, чого не скажеш про
неблагополучні сім’ї.
   Однак не буває ідеального спілкування в сім’ї, тобто спілкування, що
складає тільки зі згоди. Подружні відносини неминуче проходять через
протиріччя: сварки, конфлікти, і так далі. У цих випадках дуже важливо
зрозуміти дружинам позицію один одного, поставити себе на його місце. Я
вважаю, що в процесі суперечки варто говорити тільки про предмет суперечки
і не слід нагадувати про минулі промахи іншого, не робити випадів: «А ти
сам...».
   У сімейному спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з
який є - повага іншого, його «я».  Нерідко, після важкого трудового дня
дружини прагнуть зірвати свій поганий настрій на близьких, дати вихід
озлобленості, що нагромадилася. Вони починають гарчати, дорікати, робити
зауваження, кричати. У результаті такої розрядки людина може одержати
тимчасове полегшення, хоча наслідки можуть виявитися  важкими.  Одних
починають мучити каяття совісті за власну неправоту і нестриманість. Інших
- образа за несправедливі обвинувачення і докори. У результаті це сприяє
руйнуванню сім’ї.
   Іноді корисно робити компроміси, тобто йти на поступки один одному.
Також дуже важливо уміти визнавати свої помилки, як право інших помилятися.
   Дуже важливо частіше поділятися своїми думками, не скупитися на
похвалу, добрі слова.
   У сім’ї, крім дорослих, у неповноцінному спілкуванні бідують також і
діти. Спілкування є одним з основних факторів формування особистості
дитини. Потреба в спілкуванні з'являється в дитини із самого народження.
Вже у віці 2-х місяців побачивши матері його особа опромінюється посмішкою.
   Спілкування батьків з дітьми має величезне значення для їхнього
повноцінного  розвитку.  Доведено,  що  діти,  позбавлений  можливості
спілкуватися з родителями, характеризуються низьким рівнем саморегуляції
поводження, мають підвищену чутливість до звертання до них дорослого,
випробують труднощі в спілкуванні з однолітками.
   У багатьох сім’ях здебільшого діти частіше спілкуються з матір'ю, чим
з батьком. Бесіди ж з батьком мають короткочасний характер. У деяких дітей
узагалі відсутні довірчі відносини як з батьком, так і з  матір'ю.
Найчастіше це буває в сім’ях, де не установилися близькі духовні контакти
як між чоловіками, так і між родителями і дітьми. У таких сім’ях головної є
воля одного з чоловіків, а взаємини з іншими членами сім’ї ґрунтується на
наказах, підпорядкуванні, образах. Це впливає на формування в  дітей
здатності до повноцінного спілкування.
   Таким чином, на батьках лежить відповідальність за виховання в дітей
здатності до людського спілкування, тому що саме в сім’ї діти засвоюють
характер спілкування. Крім того, від уміння чоловіків спілкуватися багато в
чому залежить і морально-психологічне благополуччя всіх членів сім’ї.
   Сьогодні мало хто заперечує той факт, що ключова роль у сім’ї належить
жінці. Саме її свідомість, поводження, її роль як чоловіки, матері,
робітниці пред'являють до неї високі вимоги.
   Ця подвійність впливу професійної зайнятості жінок безпосередньо
переноситься і на процес виховання. Однак позитивні і негативні моменти
даного впливу залежать як від морально-психологічного клімату в сім’ї, так
і від особистості матері, рівня її освіченості, загальної  культури,
авторитету в дитини. Отже, є сім’ї і професії, де зазначене вплив є
позитивним, але чимало і таких (мова йде про малокваліфіковану працю), де
професійна робота матері приносить більше шкоди, чим користі[3] .
   Величезна роль жінки як організатора сім’ї, як охоронниці сімейного
вогнища в найкращому змісті цього слова. «Не слід забувати тієї обставини,—
відзначає В.А. Сысенко,— що юнаки і дівчини успадковують від батьків не
тільки темперамент, характер, але також стиль поводження, спілкування,
форми відповідних реакцій. Тут діють закони соціального спадкування»[4] .
   Уміння будувати сім’ю — особливий дарунок жінки. В даний час, як
показують дослідження, ніколи не свариться приблизно тільки чверть сімей[5]
. Але порівняно широка поширеність сварок і конфліктів говорить про тім, як
велико для функціонування сім’ї уміння не загострювати, а переборювати
сварки, тобто творити, формувати культуру подружніх взаємин, яку треба
цілеспрямовано виховувати й у сім’ї, і в школі. Культурою же визначається і
відношення чоловіків до самого виховання дітей, зокрема розуміння змісту і
значення морального виховання у формуванні особистості.
   В даний час для того, щоб забезпечити раціональне сполучення ролей
матері, робітниці, господарки, у країні здійснений ряд мір, спрямованих на
полегшення положення жінок, що сполучають професійну працю і материнство,
на допомогу у вихованні дітей і виконанні  батьківських  обов'язків,
посилення психологічної і педагогічної допомоги. Це привело до деяких
позитивних зрушень. Однак дотепер не вирішене питання про неповний робочий
день для чи матерів про скорочений робочий тиждень, слабко розвита допомога
вдома. Усе ще дебатується можливість оплачуваної відпустки жінкам-матерям
по відходу за дитиною до досягнення їм двох-трьох років, а також число
оплачуваних днів при хворобі дитини. Дотепер цілком не задоволена потреба
населення в дитячих дошкільних установах. Разом з тим як світовий, так і
вітчизняний досвід переконує, що ріст добробуту не веде до автоматичного
росту ефективності сімейного виховання. Більш  того,  що  покращилися
матеріальні можливості сім’ї нерідко використовуються, і особливо матір'ю,
на шкоду моральному розвитку дітей, підсилюючи в них утриманські настрої,
формуючи зневагу до праці — головній сфері зв'язку людини із суспільством,
а отже, і головному джерелу трудової моралі, що визначає весь спосіб життя
людини. Інакше кажучи, і матері  повинні  одержувати  підготовку  до
самостійному життю.
   Мова йде про те, щоб перетворити сім’ю з об'єкта постійної турботи
тільки однієї жінки в тісний союз людей, кожний з який вносить свою лепту в
будівництво сімейного вогнища.

            Розділ 3. Криза сучасної сім’ї.


   Сім’я, як і всі суспільні встановлення, протягом своєї історії
випробувала ряд зміні. Її розвиток не зупинився і на сучасних її формах.
Вдумливе вивчення ряду явищ показує, що в даний час сім’я як соціально-
правова організація визначеного виду переживає гострий перелом; старі і
почасти сучасні її форми помалу зникають і поступаються місцем іншим
формам, відомим поки лише загалом. Коротко говорячи,  сучасна  сім’я
змінюється і переходить у наші дні до нової, прийдешньої сім’ї.
   Звичайно, цей процес зміни її складається в зв'язку зі зміною всього
іншого громадського життя. У міру того як змінюються основи сучасного
суспільства, змінюється і сім’я.
   Але чи не так це? Чи не є сказана проста омана? Мені здається, що
немає: у сучасній сім’ї, дійсно, відбувається якийсь перелом, що грозить
змести се основні риси. Коротко вказати доводи, що говорять за це, — така
задача нижченаведених рядків.
   Сучасна сім’я являє собою союз, по-перше, чоловіка і дружини, потім
батьків і дітей і, по-третє, більш широко, союз родичів і свойственников.
   Підставою союзу чоловіків є шлюб, визнаний державою, що укладається у
визначеній юридичній формі і манливий за собою визначені юридичні наслідки
— особисті і майнові.
   Церква визначає шлюб як таїнство, за допомогою якого дві істоти
зливаються в 'едину плоть', у союз, на зразок союзу Христа з Церквою.
Юристи, випливаючи визначенню Модестина, розуміють під шлюбом стан повної
життєвої спільності між чоловіками, довічний зв'язок,  заснований  на
божеському і людському праві. Переводячи ці юридичні положення на більш
просту мову, можна сказати, що в принципі сучасний шлюб означав повне
злиття двох істот, довічний хід їх по дорозі життя і спільне здійснення
поставлених собі задач. Цей зв'язок був дотепер досить міцної і для
величезної більшості — довічної. Дві істоти, дійсно, перетворювалися в
'плоть едину' і разом з дітьми представляли свого роду 'держава в державі'.
   Будучи таким самостійним осередком, сучасна сім’я і крім шлюбу як
полового союзу була об'єднана і скріплена поруч інших зв'язків. Як союз
батьків і дітей вона була свого роду незалежним господарським цілим
('домашнє вогнище') і першою школою і вихователем. На батьках, що володіють
поруч прав стосовно дітей, лежали й обов'язку — піклуватися про їхню
матеріальну забезпеченість і про розумове і моральне виховання. Визначені
права й обов'язки лежали і на дітях. Держава майже не втручалася в цей
внутрішній розпорядок сім’ї. Вона була обгороджена свого роду заборонною
стіною, за рису якої, крім випадків виняткових, що носять карний характер,
державна влада не переступала. Вона надавала сім’ї повну самостійність і
ревниво оберігала її міцність, незалежність і її основи. Зазіхання на чи
ослаблення розривши подружнього зв'язку (полова чистота, що опоганюється
перелюбством, і позашлюбні полові зв'язки) усіляко переслідувалися і,
особливо в стародавності, жорстоко карали.
   Щоб сильніше закріпити цей зв'язок, державу і церкву всіляко заважали
її розриву, шляхом чи чи розводів роздільного співжиття. Католицтво,
виходячи зі слів Христа: 'Що Бог з'єднав, того людина так не розлучає', і
дотепер не допускає ніякого розводу.
   У та ж цілях дружина була віддана в опіку чоловіку, діти — у
розпорядження батьків. Цю же задачу переслідувало встановлення спільності
майна чоловіків, солідарності їхніх інтересів і передача матеріальної і
духовної турботи про дітей у руки батьків.
   Одним словом, сім’я була цільною суспільною одиницею, що веде своє
самостійне життя в державі.
   Що ж ми бачимо протягом останніх десятків років? А бачимо, що час
поволі і поступово підкопується під всі автократичні основи сім’ї і помалу
роз'їдає всі основні зв'язки, що робили її цільною одиницею. В міру
наближення до нашого часу стають більш слабким і союз чоловіка і дружини, і
союз батьків і дітей, тобто дві основи сім’ї, якими почерпывается її зміст.
   Займемося спочатку розглядом ослаблення зв'язку чоловіків. З чого
видно, що союз чоловіків стає усе більш і більш неміцним і усе легше і
легше.
   Доказом служать багато хто:
   1. усе швидше і швидше зростаючий відсоток розводів і 'розлучень від
    столу і ложа'.
   2. зменшення самого числа шлюбів, що свідчить про те, що усе більше і
    більше стає осіб, що не бажають зв'язувати себе сучасними узами
    'законного шлюбу'.
   3. ріст 'позашлюбних' союзів чоловіка і жінки.
   4. ріст проституції.
   5. падіння народжуваності дітей.
   6. звільнення жінки з-під опіки чоловіка і зміна їхніх взаємних
    відносин.
   7. знищення релігійної основи шлюбу.
   8. усе більш і більш слабка охорона подружньої вірності і самого шлюбу
    державою.
   Ці факти, якщо вони дійсно вірні, достатні для того, щоб сказати:
подальше існування сім’ї в сучасних примусових формах і справді стає дуже
важким. Сукупність їх для того, хто вміє розуміти мову 'безмовних' цифр,
говорить про те, що сучасна сім’я переживає глибоку кризу.
   Уже саме по собі розвиток цих явищ служить ознакою падіння сучасних
'підвалин' сім’ї, стосовно ж до факту ослаблення сімейного зв'язку воно є
незаперечним доказом.
   Одночасно і причиною ослаблення сім’ї, і в той же час ознакою її
розпаду служить і факт зменшення дітородіння в шлюбі. Ніяк, а за своїм
завданням дружини дотепер одружувалися, грубо говорячи, не тільки 'заради
задоволення', але і продовження потомства. Мати дітей і бути батьком і
матір'ю для сім’ї дотепер було нормою. Сім’я без дітей була виключенням,
чимось ненормальним. Що ж ми бачимо в останні десятиліття? А те, що
народжуваність поступово падає. У 'моду входять' 'бездітні' шлюби, мати
дітей вважається тепер 'незручним і непрактичної' по цілому ряді розумінь:
говорять у цих випадках і про труднощі життя, і про матеріальні й
економічні турботи, і про те, що діти — 'розкіш', що коштує дуже дорого, і
про труднощі їхнього змісту, виховання, навчання, і про те, що вони
зв'язують руки, заважають чи роботі виїздам на бали, псують погруддя матері
і її красу, передчасно її старять, змушують батька надриватися в зайвій
роботі і т.д. і т.д. Мотиви приводять різні. Але, як вони ні різноманітні,
факт залишається фактом: відсоток шлюбної народжуваності падає. У ряді
країн, як, наприклад, у Франції,  це  явище  загальновідоме.  Те  ж
спостерігається і в усьому культурному світі. Приводити цифри, що доводять
цей факт, зайво у виді загальновідомості і незаперечності даного явища.
   Не входячи в оцінку зазначеного положення справи,  я  повинний
підкреслити, що таке явище не байдужне для міцності сім’ї. Ясніше говорячи,
воно сприяє її розкладанню, і в цьому змісті є однією з причин, що
послабляють сімейні основи. Діти ніяк були з тих 'обручів', що споювали
сімейний союз, змушували чоловіків терпляче відноситися друг до друга,
заважали їм розходитися через дрібниці, давали зміст шлюбу. Турбота ж про
дітей заважала і прямо і побічно невірності чоловіків, не допускала
'зради', давила вагою, направляючи поводження батьків убік збереження
інтересів сім’ї і її цілісності.
   Інакше обстоїть справа в шлюбі без дітей. Єдиний зв'язок чоловіків —
це духовне і тілесне єднання. А те й інше, як відомо, дуже часто буває
тендітним і нерідко піддається спокусам і спокусам. У цьому  змісті
відсутність дітей у багатьох формах веде до більшого легкодумства: там, де
раніш турбота про дітей, про сімейне вогнище, його чистоті і т.д. могла
зупинити дружина від спокуси і від легкодумства, при шлюбі без дітей цей
'гальмо' отсутствует і не давить своєю вагою на поводження людини. Чоловік
ризикує тільки своїм зв'язком з іншим чоловіком, якого він часто не прочь
замінити новим і не прочь улаштувати 'нове гніздо', тому що ці 'розриви' і
нові 'зв'язки' тепер не настільки громіздкі, не настільки важкі і не
зв'язані із судьбою дітей. При шлюбі з дітьми незмінно вставало питання: 'А
як же діти?', вставав і нерідко утримував від зазіхання на цілісність
сім’ї. При бездітності цього питання ні, а тому немає і цього скріпного
сім’ю цементу.
   Крім сказаного те ж відсутність дітей сотнями інших шляхів веде до
того ж ослабленню сім’ї. У заможних сім’ях вони заповнювали дозвілля,
особливо матері. Змушували її працювати і тим самим видаляли приводи для
спокус. При бездітності — час нічим не зайнято, з'являються порожнеча і
нудьга, а в таких умовах дуже успішно процвітає фантазія, гра уяви малює
ряд картин, установлюються всякі 'виїзди', візити, бали, журфікси і т.д.,
інакше кажучи, — з'являється тисяча спокус, що ведуть різними шляхами до
одного підсумку — до порушення святості і міцності сім’ї.
   Що це так, підтверджується, між іншим, і статистикою розводів.
Виявляється, відсоток розводів назад пропорційний відсотку народжуваності:
особливо високий у країнах з малою народжуваністю (Франція і Швейцарія) і
низок, де народжуваність висока.
   Але підемо далі і зупинимося на факті емансипації жінки. Запитаємо
себе, як повинний впливати на міцність сучасної сім’ї цей факт? Чи
позитивно негативно? Як це ні дивно з першого погляду, але безсумнівно, що
факт емансипації жінок за даних умов є розкладницьким сім’ю фактором, а не
зміцнювальним її. Це підтверджується, між іншим, тим, що в країнах, де
жінка домоглася великих прав і більш вільна, більш високий і відсоток
розводів, чинених за вимогою і клопотанням жінок, і чим більше вона
здобуває прав, тим число розводів за вимогою дружини усе більш і більш
росте.
   Для кожного, що занимались історією правових установлень сім’ї і
шлюбу, зокрема, відомо, яку величезну роль грала і грає релігія  в
суспільному житті. Велика була ця роль і в області шлюбу. Не буде
перебільшенням, якщо я скажу, що однієї з головних основ сім’ї і шлюбу була
релігія і її заступництво шлюбу і сім’ї як релігійному,  священному
встановленню. На цій підставі шлюб була оголошена 'таїнством', сім’я —
установою божества, охоронюваним церквою і державою, зазіхання проти її —
гріхом і великим злочином. Весь авторитет церкви, уся її святість і в силу
цього вся сила держави були пущені в хід для захисту сім’ї й основ шлюбу.
Людина, що збиралася зазіхнути на сімейний союз, повинний був вважатися не
тільки з питанням зручності і щастя, як тепер, але повинний був піти на
великий гріх, зазіхнути на догмати й авторитет церкви, утратити душу,
зрадити її дияволу і поверх того вважатися з чималими  карами,  що
накладалися державою.
   Як бачимо, тут перешкод і затримуючих факторів було чимало. Усі вони
усім своєю величезною вагою давили на нього, і зважитися переступити їх
могли тільки одиниці.
   Цією релігійною основою шлюбу і порозумівається факт нещадних покарань
за перелюбство, що накладалися державою на перелюбників.
   Утрата цієї релігійної основи шлюбу і сім’ї мала величезне значення.
Те, що раніш було божеським установленням, стало звичайною  людською
установою; те, що раніш оточено було ореолом святості, перетворилося в
справу рук людських; зазіхання на шлюб, раніш колишнім гріхом і злочином,
тепер стало питанням життєвої зручності.
   Чи розрив опоганення шлюбу колись означали образа божественного
встановлення і заповідей, тепер перетворилися в звичайне явище. Якщо раніш
важко було зважитися на розрив, то тепер усі зайві перешкоди упали.
Говорячи коротко, зникнення релігійного характеру шлюбу дало можливість
більш легко і лише з погляду зручності розглядати і відноситися до нього.
Завдяки цивільному шлюбу зник один з важелів, що раніше примушували більш
строго і серйозно відноситися і поважати 'від Бога дану' зв'язок. Чи мудро
тому, що паралельно з цим процесом зникнення релігійної основи шлюбу ми
бачимо і поступове ослаблення його охорони з боку державної  влади.
Покарання за позашлюбні полові зв'язки, а дорівнює і за перелюбство стають
м'якше і м'якше, поки поступово не вимирають. Сама по собі добровільний
позашлюбний зв'язок, наскільки в ній немає насильства, хитрості, чи обману
'зловживання' безвинністю і т.п., зв'язок двох дієздатних осіб тепер не
карається. (У нас остаточно скасована 994 ст. Укладення про Покарання, що
карало за позашлюбний зв'язок, у 1902 р.) Покарання за перелюбство звелося
до мінімуму (висновок у чи монастир короткострокова в'язниця) і існує
скоріше на папері, чим на ділі.
   Це падіння покарань говорить про те, що держава майже перестала
охороняти шляхом покарань чистоту сімейного вогнища і надало тут особі
майже повну волю.
   А раз так, то зрозуміло, що цим шляхом сім’я і шлюб утратили дві
стіни, що захищали їхній від зазіхань. Якщо особистої волі не вистачало
раніш, щоб противитися спокусі 'незаконного' полового спілкування, то що
спокушається могла зупинити думка про гріх ('А гріх?') якщо не ця думка, то
розуміння про жорстоку кару, що грозить, що часто грозила, крім ганьби,
смертю. Зі зникненням того й іншого 'гальма', зникали і дві величезні сили,
що затримували. А це, природно, не може сприяти зміцненню старої сім’ї, а
сприяє тільки її розпаду, розвиваючи  'легеня'  відношення  до  неї,
перетворюючи питання про її цілість і чистоту в питання  практичної
зручності.
   Розуміючи ж в увагу, що кожен приведений вище ряд явищ, що вказують на
розкладання сім’ї, виявляє сталість у своєму росту, ми повинні укласти, що
і надалі, імовірно, вони будуть діяти і продовжувати свою руйнівну роботу,
знищуючи підвалини сучасного шлюбу, що залишилися, і сім’ї.
   Окресливши коротко ознаки, що свідчать про розкладання й ослаблення
сім’ї як союзу чоловіків, перейдемо тепер до короткої характеристики тих
'ухилів', що відбулися в сім’ї як союзі батьків і дітей. Я тут зупинюся
лише на двох сторонах справи — на батьківській опіці і владі над дітьми і
на сім’ї як установленні, що відало дотепер справу первісного виховання і
змісту дітей.
   Падіння батьківської влади над дітьми — така та основна риса, який
характеризується історія взаємин батьків і дітей.
   У далекій давнині діти були зовсім безправні і віддані в безконтрольну
владу батьків. Держава рішуча ні в чому тут не обмежувало владу батьків.
Батько мав право життя і смерті над дітьми, міг продати їх у рабство, міг
скалічити, не даючи нікому звіту у своїх діях. Поряд  з  особистою
безправністю діти не мали ніяких прав і стосовно майна. Так було в Римі,
так само було й в інших народів. Але потім влада батьків поступово
обмежувалася. Держава помалу ставила ряд умов, що батько безкарно не міг
порушувати. Відняті було в батьків право життя і смерті, право продажу в
рабство і право нанесення інших образ і ушкоджень дітям. Поруч з цим росла
і майнова правоздатність дітей.
   У підсумку опіка батьків поступово падала, влада їхній усе більш і
більш обмежувалася, держава помалу вторгалася в права батьківської влади.
   Подібна ж історія відбувалася й у нас.
   З падінням батьківської влади зник і 'клей' примуса. Зв'язок батьків з
дітьми стала залежати не тільки від волі перших, але і других. Те, що раніш
діти повинні були терпіти, тепер вони не зобов'язані. Якщо раніш вони при
всій тяжкості їхньої частки повинні були цю связь підтримувати, то тепер
вони вільно розривають її, не жертвуючи ні совістю, ні  честю,  ні
добробутом. Раніш діти були раби, тепер — вони вільні і рівноправні з
батьками особистості. Раб терпить усі, особистість вимагає поваги до себе і
протестує проти зазіхань на її права. Звідси висновок — тепер примусова,
зв'язок батьків і дітей стала слабкіше, упала і легше може бути розірвана.
А це значить, що 'китайська стіна', що охороняла цей зв'язок на ґрунті
батьківської влади, звалила.
   Такий кінець тієї довгої дороги, який розвивалися відносини батьків і
дітей. Звідси висновок — якщо раніш сім’я була єдиною чи  головною
вихователькою, школою й опікуном, те тепер ця роль сім’ї повинна зникнути.
І дійсно, на наших очах ми бачимо, як держава помалу віднімає в сім’ї її
виховні, вчительські й опікунські функції і бере їхній у свої руки. Раніш
усе це належало сім’ї; тепер держава бере це на себе. Раніш останнє не
втручалося в хазяйнування батьків, тепер усе більше і більше уривається в
цю сферу, вимагає в батьків звіту, накладає на них ряд обов'язків і
говорить: 'це ти не можеш робити, це не маєш права, те-те повинний робити'
і т.д.
   Прав проф. П.И. Люблинский, коли говорить: 'Сім’я, що здавна звикли
називати 'осередком громадського життя', вже в багатьох випадках перестала
бути необхідною формою для народження і виховання дітей: в інших випадках
узи сімейного життя є вкрай слабкими, і з кожним роком вплив сім’ї в
області виховання усе більш і більш звужується'.
   Іншими словами — перелом відносин, що відбувається в наш час, батьків
і дітей означає падіння батьківської опіки і заміну її опікою суспільства і
держави, поступову втрату сімейою її учительски-воспитательной ролі і
придбання цієї ролі суспільством і державою.
   А це у свою чергу означає не що інше, як подальше розпадання сім’ї як
союзу батьків і дітей і позбавлення її тих функцій, що вона дотепер
виконувала.
   Образно говорячи, сім’я як би тане і розсмоктується, розпадаючись на
частині, втрачаючи одну за іншою свої зв'язки і свої функції, що переходять
від її до суспільства і держави.
   Іншими законами докладно визначаються умови, коли держава примусова
відбирає дітей з-під опіки батьків, наприклад, у випадку поганої турботи
про дітей, у випадку пияцтва чи батька опікуна, при відмінюванні батьком
дочки до пороку, у випадках, якщо батько спілкується з чи злодіями повіями,
якщо він живе в будинку, що населяється повіями, і т.д. і т.д.
   Не можна також забувати і про саму постановку сучасного виховання і
навчання. Самий характер сучасної школи, усіляких дитячих площадок, дитячих
ігор, усі зростаючих установ для виховання дітей і т.д. — усе це цілком
виразно веде до одного і тому ж: і юридично і фактично дитя усе більш і
більш віднімається з-під впливу сім’ї і переходить у руки суспільства.
   Навіть час, проведений їм у сім’ї, усе більш і більш коротшає. Раніш
він все утворення і виховання одержував у ній ('домашнє утворення'). Потім
з появою суспільних шкіл дитина з 7—8 років переходив від сім’ї до
шкільного виховання і навчання. Перші роки до останнього часу він усе-таки
проводил у сім’ї. Але тепер, зі швидким ростом і поширенням дитячих садів,
площадок, дитячих ігор і т.п., — і в ці роки вже дитина переходить у руки
суспільства, виходить з-під даху сім’ї в широкий світ своїх співтоваришів,
у світ 'дитячого суспільства' і в середовище 'дитячої держави'.
   Нарешті, сім’я розпадається і як хазяйське ціле. Дотепер поряд з
іншими задачами вона виконувала і господарські функції.  Сім’я  була
одночасно і 'вогнищем' у змісті кухні і столу, готування запасів, одягу,
необхідних для господарства предметів і т.п. У прошлом вона була цілою
господарською одиницею, чи,  говорячи  мовою  економістів,  'замкнутим
натуральним господарством'. З розвитком капіталізму її господарські функції
скорочувалися. Машина, торгівля і  магазини  відняли  в  нас  безліч
господарських справ. Не раз оспіваний сімейний обід, чи чай, чи кава, із
прекрасною господаркою за столом, із привітним хазяїном і милими дітьми —
цей образ відходить у минуле. На місце їх приходять прозаїчні ресторани,
кафе і їдальні, і чим щільніше населення, чим крупніше центр і місто, тим
швидше виживають ці 'публічні' установи старий, милий образ застільних
сімейних картин.
   І чим оживленнее і крупніше місто, тим різкіше відзначається цей
процес і, немає сумніву, буде рости усе більше і більше. Виходить, що і з
цієї сторони сім’я втратила один з тих стрижнів, що раніш збирав біля себе
членів сім’ї і тим самим давав можливість бачитися, обмінюватися один з
одним, говорячи коротко, чи прямо побічно зближав їх.
   Тепер і цей стрижень зникає. Можна було б при бажанні привести не мало
й інших ознак з області цивільного права — майнового права, спадкування,
умови висновку шлюбу і його розірвання і т.д., що вказують на той же факт
поступового розпаду сім’ї, але я обмежуся сказаним.
   Думаю, що і з викладеного досить чітко вимальовується факт сімейного
розпилення. В обох своїх видах насінний зв'язок — і як статевий союз
чоловіка і дружини і як союз батьків і дітей — усе більш і більш слабшає і
разлезается. Сім’я втрачає одну за іншою зі своїх функцій і перетворюється
з цільного злитка в усі більш і більш худеющую, зменшувану і сімейну
храмину, що розвалюється.
   Поряд з цим причинним поясненням цілком законно може встати інше
питання: А що ж далі? Яка форма сім’ї йде на зміну відживаючої?  Чи варто
бороти з цим чи розпадом потрібно вітати його?
   Важко відповісти на ці питання. Відповідь повинна бути серйозний,
глибокий, обґрунтований. А для нього немає ще ні даних, ні матеріалу, ні
достатнього досвіду.
   Близько 30 років тому Г.Спенсер відзначив уже починається факт
розкладання сім’ї і порушував питання: ' чиПредставляють  ці  спроби
дезинтеграцї (розкладання) сім’ї необхідні ступіні нормального прогресу? Чи
можна очікувати і чи бажано, щоб сім’я зовсім розклалася?' На ці питання
він відповідав негативно і з погляду можливості і бажаності. Він думав, що
процес розкладання сім’ї зупиниться. 'Я не тільки  не  очікую,  щоб
дезинтеграця (розкладання) сім’ї могла піти ще далі, але, напроти того, маю
дані підозрювати, — писав він, — що вона вже зайшла занадто далеко... і ми
повинні очікувати тепер руху по зворотному напрямку' і, імовірно, 'сім’я,
що складається з батьків і дітей, відновиться знову і навіть піддасться
подальшої інтеграції (зімкненню)'.
   Як видно зі сказаного, дійсність поки не  виправдує  припущень
Г.Спенсера. Розкладання не зупинилося, а чим далі, тим йде швидше і,
очевидно, у такому ж напрямку піде й у майбутньому. Звичайно, воно не веде
до загибелі сім’ї взагалі. Сім’я, як союз чоловіків і як союз батьків і
дітей, імовірно, залишиться, але форми їх будуть іншими.
   Зазначений процес 'рассасывания' сім’ї, зі зворотного боку справи,
означає процес звільнення особистості з пелюшок насінного даху і переходу
її в широке море загальлюдяності. Знов-таки віддаючи і тут належне заслугам
сім’ї, що виховувала і зміцнювала протягом століть альтруїстичні почуття,
не можна в той же час не вказати, що в даний час до людини пред'являються
вже більш високі вимоги у відношенні альтруїзму і мотивів його поводження.
Дотепер основним спонуканням соціально корисного поводження людини була
сім’я і її інтереси. Людина досить  пристойно  працювала,  пристойно
поводився, спонукуваний добрим ім'ям сім’ї і з метою її забезпечення.
   Інтереси і добробут сім’ї спонукують нас, з одного боку, до соціально
корисного поводження, але з іншого боку — вони ставлять йому дуже вузькі
границі. Зацікавленість у долях своєї сім’ї викликає свого роду 'сімейний
егоїзм', байдужість до інших людей — не членам сім’ї, замикання особистості
у вузьку шкарлупу сімейного добробуту і часом приношення в жертву йому
інших, більш широких, суспільних інтересів. Кому ж не відома знаменита
формула: 'Помилуйтеся! дружина і діти!' Скільки разів в ім'я цієї формули
'дружини і дітей' люди діяли мерзенності! Скільки разів вона придушувала
шляхетні пориви! Скільки принижень, подлостей і всяких компромісів було
зроблено і відбувається щорічно в ім'я тієї ж сім’ї, в ім'я того ж:
'Помилуйтеся! дружина і діти!'
   Говорячи коротко, інтереси сучасної сім’ї і її процвітання в ніші час
нерідкий зіштовхуються з інтересами суспільства і є гальмом для прояву,
більш високих альтруїстичних поривів і вчинків. І чим далі, тим це
зіткнення інтересів сім’ї і суспільства росте.
   Настає третій період, коли двигуном соціально корисного поводження
стає вже не сімейний добробут; а більш високий і менш егоїстичний принцип
загального блага, безкорисливої праці на загальну, а не тільки сімейну
користь. У цьому одне з головних розходженні прийдешньої, соціалістичної
культури від сучасної — капіталістичної, що змушує капіталіста і підприємця
трудитися в ім'я своїх інтересів і інтересів сім’ї й у той же час в ім'я
тих же інтересів грабувати суспільство і працюючі маси. І немає сумніву, що
в цьому єдиноборстві сім’ї, що почалося, і суспільства, інтересів першого і
другого (згадаємо 'боротьбу за індивідуальність' Н.К. Михайлівського!)
організація сучасної сім’ї буде розбитаі: суспільні інтереси з одного боку,
а інтереси особистості (зворотна сторона загальлюдяності) — з іншої,
переможуть і фактично вже перемагають. Що розширився і всередину і вшир
альтруїзм (любов до ближнього) і тепер уже вимагає — кількісно і якісно —
більшого простору, чим вузькі границі сімейного альтруїзму.
   Проявом цього зрушення  і  росту  альтруїзму  і  служать  факт
'рассасывания' сім’ї суспільством, се танення і розчинення в суспільних
інтересах і поступовій утраті нею своїх опікунських і виховних обов'язків.
   Нова культура вимагає і нових людей, інших, чим ми, більш суспільних і
альтруїстичних, чим 'сімейна громадськість і сімейний  альтруїзм'.  У
минулому, коли було потрібно тільки останнє, сім’я і відала вихованням,
направляючи його несвідомо убік 'насінного добробуту'. Тепер ставляться
більш високі вимоги — відповідно змінюється і виховання. Воно втрачає
сімейний характер і усе більш і більш переймається суспільними мотивами й
інтересами. З ведення матері і батька дитина переходить у суспільство собі
подібних, 'сочеловеков', 'у дитяче царство', у виді ігор, площадок, садів,
керованих суспільними педагогами, улаштованих суспільством і усе більш і
більш зростаючих. Замість 'просочування' мораллю сімейних інтересів дитина
з першого років уже починає 'соціалізуватися',  перейматися  почуттям
товариства, зв'язку зі світом, а не тільки з сімейою.
   Слідом за площадками він переходить у школу, з нижчої школи — у вищу,
зі школи — до суспільної роботи — одним словом, усе більш і більш
відривається  від  сім’ї  і  'соціалізується',  'усуспільнюється'  і
'альтруизирустся'.
   Як ознаку соціалістичного суспільства звичайно вказують і підкреслюють
усуспільнення коштів і знарядь виробництва, залишаючи в тіні іншу сторону,
без якої неможливо це усуспільнення коштів і знарядь виробництва, а саме
'усуспільнення самої людини', що складає в заміні 'сімейної' мотивації
поводження поводженням 'суспільним', диктуемым  безкорисливим  бажанням
служити суспільству і його благу. Без першого, мабуть, неможливо друге.
Можна сьогодні ж увести це усуспільнення, але при сучасному стані людства,
без рівнобіжної зміни самої психіки людини вся зміна зведеться до зміни
імені. В'язниці перейменують у 'удома правосуддя', але від цього навряд чи
легше буде тим, хто буде сидіти в них; банкір заміниться 'директором
суспільних фінансів', але різниця між ним і чорноробом залишиться колишня.
На Зводі законів напишуть: 'Воля, рівність і братерство', але ця воля теж
буде недалека від волі безробітного від праці, рівності в безправ'ї і
братерства, що говорить: 'Умри за суспільне благо, брат мій!'
   Одним словом, без 'усуспільнення' самої людини немислимо справжнє
'усуспільнення коштів і знарядь виробництва'. У реальному житті те й інше
повинне відбуватися одночасно і паралельно.
   До цього соціально-альтруїстичного стану веде історія, на це ж вказує
і заміна сімейної опіки і виховання суспільно-державним вихованням і
турботою.
   Цей перехід — перший крок по шляху подальшого усуспільнення людини,
підготовки його для майбутнього, більш зробленого суспільства. У цьому його
значення і його важливість, у цьому ж і та позитивна сторона, що спонукує
мене негативно віднестися д усім тих 'охам і подихам', що бачать у заміні
сімейного виховання  суспільним  'падіння  вдач',  ознака  'морального
виродження', — 'подихам', яким чимало приходиться чути на кожнім кроці.
   Інше питання вже, що перехід цей довгий, вимагає багато сил і часу й в
епоху переходу викликає ряд диких наростів, хворобливих пухлин і безліч
жертв. Усе це безсумнівно і вірно.
   Але звідси випливає не той практичний  висновок,  що  потрібно
спотворювати саме ідеальне завдання, а той, що потрібно всіма силами
сприяти полегшенню 'борошна пологів', по можливості безболісному переходу
до нових прийдешніх форм. Говорячи словами засновника соціології О.Конта,
потрібно не заперечення прогресу в ім'я чи порядку порядку в ім'я прогресу,
а з'єднання того й іншого: і порядку, і прогресу.

   Одним із проявів кризи сім’ї є – розвід. У нашій країні поряд з волею
шлюбу існує і право чоловіків на розвід. По статистиці щорічно розривалося
приблизно 930 тисяч шлюбів (це приблизно 1,5 % від їхньої загальної
кількості) і утворювалося  2788  тисяч  нових  сімей.  Таким  чином,
співвідношення між шлюбами і розводами складає приблизно 3:1. Але цей
показник різний у залежності від місця проживання і віку людей. Так у
великих містах розводів приходиться більше чим у сільській місцевості.
   В міру росту числа розводів можливість того, що  вони  будуть
компенсовані повторним шлюбом, стає всі меншою. Лише 10-15 % жінок з дітьми
повторно виходять заміж. У результаті збільшується кількість неповних
сімей.
   Так що ж таке розвід? Одні говорять - зло, інші - рятування від зла.
Для того, щоб довідатися це, треба проаналізувати велике коло питань: як
живеться розведеній людині? Чи задоволений він розводом? Як змінилися
квартирні умови, здоров'я? Як склалися відносини з дітьми?  Чи думає він
вступати в повторний шлюб? Дуже важливо з'ясувати долю розведеної чи жінки
чоловіка, а також дитини з сім’ї, що розпалася. Не даремно говорять, що
розвід, як айсберг у море: на поверхні видна лише невелика частина причин,
основна ж їхня маса схована в глибинах душ розведених.
   По статистиці справа про розвід збуджується в основному на прохання
жінки, тому що жінка в наш час стала незалежної, він працює, сама може
містити сім’ю і не бажає миритися з недоліками чоловіка. Дружина часом
говорить: «Чому я повинна йому підказувати?» чи «Чому він сам не може
догадатися?». При цьому жінка не задумується, що вона сама не ідеальна і
гідна зробленого чоловіка. Уява малює їй такий зроблений ідеал, що у
реальному житті і не зустрічається.
   Слів ні, що п'яниця чоловік - нещастя для сім’ї, дружини і дітей.
Особливо, коли він улаштовує побої дружині і дітям, несе гроші з сім’ї, не
займається вихованням дітей, і т.д. Розвід у цих випадках найчастіше
необхідний, щоб відгородити  сім’ю  від  морального  і  матеріального
спустошення.
   Але адже не завжди п'яниця-чоловік був п'яницею. Адже були ж спочатку
зустрічі і залицяння, друзі, свята і гості, радості і прикрості - було
життя. І яка була спочатку позиція дружини стосовно випивок чоловіка? Чи
була вона досить вимогливої, чи могла  розумно  і  тонко  сполучити
обмежувальні і заборонні міри, щоб уберегти сім’ю від пороку. Може причини
пияцтва варто шукати у взаєминах між чоловіками.
   Крім пияцтва причинами по який дружини подають на розвід можуть бути -
зрада чоловіка, чоловічий егоїзм. Часом чоловік просто змушує  своїм
поводженням подати дружину на розвід. Він зневажливо до неї відноситься, не
терпить її слабостей, не допомагає в домашніх справах, і т.д.
   З причин, по яких чоловіки подають на розвід можна виділити: зрада чи
дружини його любов до іншої жінки.
   Але основною причиною розводів, на мій погляд, є непідготовленість
чоловіків до сімейного життя. На молодих чоловіків навалюються побутові,
фінансові проблеми. В перші роки  подружнього  життя  молоді  більше
довідаються один одного, розкриваються недоліки, що намагалися ховати до
весілля, відбувається адаптація чоловіків друг до друга.
   Молоді чоловіки нерідко зайво поспішно прибігають до розводу, як до
способу дозволу будь-яких конфліктів, у тому числі і спочатку переборних.
Подібне «легеня» відношення до розпаду сім’ї складається завдяки тому, що
розвід уже стала повсякденним явищем. У момент висновку шлюбу існує чітка
установка на розвід, у випадку якщо хоч один з чоловіків не буде вдоволений
спільним життям. Ясно, що така установка стимулює розвід.
   Причина розводу може послужити небажання одного з чоловіків мати
дитини. Ці випадки зустрічаються рідко, але вони бувають.
   Я вважаю, що люди розводяться не для того, щоб усе життя жити на
самоті. Вони хочуть замінити невдалий шлюб щасливим, але це не завжди
вдається. При соціологічних опитуваннях більше половини чоловіків і жінок
хотіли б вступити в повторний шлюб. Лише незначна частина віддали перевагу
самітності. А яка його ціна? Американські соціологи Картер  і  Глик
повідомляють, що в лікарню попадають у 10 разів більше  неодружених
чоловіків, чим одружених, смертність у неодружених чоловіків у 3 рази
більше, а в незаміжніх жінок у 2 рази більше, ніж у замужніх. Таким чином,
можна сказати, що розводи негативно позначаються на здоров'я розведених
людей.
   Багато чоловіків, як і багато жінок легко йдуть на розвід, але потім
дуже важко переживають його наслідку.
   У розводах, крім чоловіків є ще зацікавлені особи - діти. Чим більше
розводів - тим менше дітей. У цьому соціальну шкоду розводів. Розвід
скорочує виховательські можливості сім’ї стосовно дітей. Дітям наноситься
велика психологічна травма, про яку часто не думають батьки. Багато хто
знають, що вони заподіюють своїм дітям страждання, але не багато хто
розуміють до чого вони можуть привести, як це відіб'ється на дитині в його
подальшому житті. При розводі владно набирає сили егоїзм батьків. Вони мало
при цьому думають про долю своїх дітей.
   Крім моральних мінусів у розводу є ще і матеріальні негативні сторони.
При відході чоловіка з сім’ї, у дружини з дитиною виникають труднощ
грошового характеру, особливо, якщо заробітна плата в дружини маленька, а
дітей більше одного. Відхід з сім’ї також б'є по кишені чоловіку, адже
тепер йому приходиться платити аліменти. Також виникають проблеми з житлом,
приходиться розмінювати квартиру, поділяти разом нажите майно.
   Таким чином, – розвід у багатьох випадках зло, чим добро. Але
можливість возз'єднання сім’ї цілком реальна для багатьох, що зопалу
розпалися пар. У житті  часто  случається,  коли  «блудний  чоловік»
повертається до своєї дружини і дітей, а розведені жінки говорили  про
своїх чоловіків, що мол якщо він змінить своє поводження до кращого, те
прийму. У глибині душі кожний з чоловіків хоче мати свою гарну сім’ю. А для
цього, насамперед самим людям, що вступили в  шлюб,  треба  учитися
взаєморозумінню, переборювати дріб'язковий егоїзм, удосконалювати культуру
відносин у сім’ї. На державному ж рівні з метою запобігання розводів треба
створювати і розширювати систему підготовки молоді до шлюбу, а також
соціально-психологічну службу допомоги сім’ї і самотнім людям.

        Розділ 4. Шляху відродження і зміцнення сім’ї.


  Враження, що сьогоднішні конфлікти, великі і малі катастрофи обрушилися
на нас раптово, як сліпа лавина, обманчиво. Їхні джерела — у  тій
тоталітарній системі, що шліфувалася в країні десятиліттями. Для розуміння
происходящего важливий опис разрушительно-нивелирующий сили тоталітаризму,
що придушував усі чи майже все людське в людині. Катастрофічним виявилося
руйнування первинних структур громадського життя, насамперед  сімейних
відносин, сім’ї
  Соціологічні дослідження сімейної сфери показують, що тут відбувалися
процеси, результати яких помітні буквально в кожній клітинці соціального
організму. Феномени человека-винтика  і  затінення  соціально-статусних
розходжень, зв'язаних з утворенням, професією, доходом і т.д., корелюють з
тим, що стало з сімейою, з материнською суттю жінки, вовлеченной у
суспільне виробництво, сексуальністю і взагалі інтимністю буття.
   Соціологічні  дослідження  сім’ї  і  народжуваності  фіксують
стереотипність повсякденного укладу життя, причому, показник числа дітей у
сім’ї  зненацька  виявляється  інтегральним.  Як  правило,  знаючи
характеристики, можна з успіхом прогнозувати і житлові умови сім’ї, і
рівень життя. Виходить, що массифицированная детность сильніше диференціює
поводження і спосіб життя людей, чим звичні соціальні перемінні. Не мають
дітей, однодетные і трехдетные відрізняються сильніше, ніж по  своїй
професії, наприклад, чи по утворенню. У повсякденному житті та чи інша
«детность» нав'язує  відповідний  побутовий  уклад,  перекриваючи  дію
соціального статусу, доходу і т.п. Цікаво  і  те,  що  массификация
малодетности, у тенденції суцільна, повсюдна, проте чітко окреслюється
національно-територіальними зонами. Не випадково в  Середньоазіатському
регіоні й у Закавказзя критерій детности відіграє визначену роль  у
становленні національного характеру людини. Цей критерій значимо і для
європейської  частини  бывшею  Союзу,  де  національна  своєрідність
затверджується в опозиції багатодітності. Проблема в політичних відносинах
примітні, але зовсім не досліджена. В умовах демократизації громадського
життя пробудження політичної активності відбувається на основі чи ледве не
єдиної статусної визначеності особистості по национально-детному принципі.
Часом ми зіштовхуємося при цьому з виродливими метаморфозами сім’ї і нації,
особливо в конфліктних зонах. Для будь-якої людини важливо не тільки
збереження життя і здоров'я, не тільки  збереження  себе  як  члена
суспільства, громадянина. На першому місці завжди буде стояти потреба у
визнанні унікальності свого Я. Ця потреба виражається дуже емоційно,
супроводжується гамою почуттів, у центрі яких переживання саме цінності, що
припускають співпереживання, співчуття з боку інших, і насамперед з боку
самого первинного кола — сім’ї. (Справжня сім’я і є там, де кожний одержує
шукане спонтанно, як би саме собою, де кожен, якої б він ні був, одночасно
відчуває себе часткою, і центром сімейного цілого. Сім’я в цьому змісті
незамінна. Ніякі міжособистісні  зв'язки,  тим  більше  у  формальних
організаціях, не можна уподібнити сімейним. Тому крайності у  формах
відчуження особистості, соціального відчуження можливий тільки як результат
розвалу сім’ї. І якщо в суспільстві намічаються спроби подолання тотальної
відчуженості, то успіх цих намірів не мислимо вже без відродження homo
famulus.
   У Росії малодетность сім’ї є рівною мірою підсумок загальносвітового
процесу, наслідок затяжної кризи економіки і політики,  причому  під
малодетностью варто розуміти не проста наявність одного-двох дітей у сім’ї,
але і перевага малодітної ментальности, такої системи ціннісних орієнтації,
що відрізняється сильним відчуженням особистості в сфері соціальних і
сімейних відносин. У суспільстві, що імітує активність, відсторонення від
псевдоценностей і норм — захисна реакція особистості на  недійсність
існування. Але люди мимоволі втягуються й у процес відчуженого сприйняття
справжніх цінностей як «казенних». Саме це відбулося з цінністю існування
людського роду, відтворення населення, народжуваності,  сім’ї,  дітей.
Відчужена людина стала відноситися до цих цінностей не як до своїм власної,
а як до нав'язува ззовні. І результат цієї трансформації  ціннісних
орієнтації не сповільнив позначитися. Масова малодетность сімей — от її
підсумок, що чи рано пізно починає турбувати і сама держава: недостача
трудових ресурсів і поповнення армії.
   Але держава — бюрократичний орган, і усе, що зв'язано з сімейою в
суспільному житті, його мало цікавить споконвічно. Дається взнаки історична
протилежність сім’ї і держави, про яку чимало говорилося за всіх часів.
Орієнтація держави на соціальний захист  населення,  обмежений  чисто
матеріальною допомогою, звичайно, робить враження турботи про населення. Ця
сиюминутная політика знаходить відгук у масах, але для рішення нашої
проблеми сім’ї такої турботи, м'яко говорячи, недостатньо. Мова повинна йти
про відродження визначених цінностей сімейного життя.
   Ще на початку 70-х років соціолого-демографічні  дослідження  й
опитування населення виявили зсув цінностей особистості убік «матеріального
фетишизму». У той час уже питання про сім’ю і дітей викликали нескінченні
скарги на житлових і матеріальних труднощів. Але діти не народжуються
винятково по економічних розуміннях. Інтенсивне використання посилань на
матеріальні перешкоди до народження дітей,  назване  в  соціологічній
демографії і соціології сім’ї  «концепцією  перешкод»,  свідчить  про
загальність відчуження в цій сфері...
   Знеособлені, обюрокрачені відносини людей, далеких від справжньої
ініціативи й активності, відбилися й у сімейних відносинах. Займаючись
здебільшого імітацією службової діяльності, люди, повертаючи з роботи
додому, у сім’ю, не можуть не привнести сюди укорінені шаблони поводження,
хоча саме в лоні сім’ї потрібно принципово інша стратегія життя, де усіх
варто робити всерйоз, справді, без «халтури» і «показухи». І насамперед
«інфікуванню» піддалися ті відносини, що складають серцевину і-суть власне
сімейного життя — відносини «батьки — діти», родительства; відносини між
старшими і молодшими поколіннями.
   Витиснення сімейного виробництва і залучення в орбіту найманої праці
всіх працездатних членів сім’ї, висновок неповнолітніх  у  дошкільних
організаціях, а старих — у притулках позбавили людей  загальсімейної
діяльності і межпоколенного спілкування, привели не тільки до фізичного,
але і психічному роз'єднанню їхній, отстраненности друг від друга.
   Не маючи можливості передавати в спадщину нерухоме майно (у містах —
квартири, у селах — будинку з землею), батьки утратили свій вплив на
дорослих дітей і саме бажання мати саме декількох нащадків. Нинішня потреба
в дітях — це фактично потреба в дитині, та й то в маляті, тому що,
починаючи з дитячого саду, батьки поступово утрачають своє батьківське
«володіння» їм у соціально-психологічному змісті. Зменшення батьківського
впливу на формування особистості дитини було пряме пропорційно посиленню
впливу шкіл, інтернатів, пионерлагерей і громадські організації (згадаємо
разючий феномен Павлика Морозова). Неминуча при цьому взаємна сторонність
батьків і дітей супроводжується насильством над останніми, утечами їх з
сім’ї, частішанням правопорушень дітей і підлітків у повних сім’ях. Пряме
відмовлення матерів від немовлят виглядає сьогодні звичайним, утім як і
відмовлення від старих батьків, що поміщаються в спецдома.
   Але імовірно, самий головний і разом з тим небезпечний результат
відносин відчуження в цій сфері — массовидный характер однодетности. Вона
ввійшла в наше життя вже як деякий стандарт сімейного благополуччя, і ніхто
не віддає собі звіту в тім, що однодетность— найближчий наслідок імітації
сімейного способу життя, форма існування самітності трьох, передумова не
тільки для відомих конфліктів, але і катастрофи цілих доль.
   Якщо звернутися до історії. Перше десятиліття радянської влади в
країні переважно сільської, з перевагою сімейного дрібного виробництва, на
жаль, супроводжувалося інтенсивною пропагандою  феміністської  користі.
Обговорення проблем волі любові, зведених у масовій свідомості до проблеми
полових зв'язків, внесло вагомий вклад у розвиток внесемейных орієнтації
жінок. Орієнтації підсилювалися практикою соціально-економічних відносин, і
все це приводило до того, що в селянській країні, який в основному була
Росія того часу, усі революційні починання асоціювалися в населення з
боротьбою проти сім’ї (скасування приватної власності і  спадкування,
відділення «кухні», домашньої праці від шлюбу і сім’ї, суспільне виховання
дітей і т.п.). Спрямованість офіційної пропаганди проти «відсталості»
патріархальних відносин, називаних «домостроївськими», додавала могутній
імпульс «революційній» війні з «буржуазною» сімейою, а фактично з сімейою
взагалі як найважливішим елементом культури.
   Цікаво, що дотепер у соціології сім’ї і демографії почуваються
відгомони характерної для  більшовизму  політики  антипатріархальності,
антитрадиционалиэма: найменша спроба скасувати цінність для існування сім’ї
як соціального інституту взаємозв'язку гріх поколінь, автономного сімейного
виробництва, чіткого розподілу внутрісімейних ролей між родителями  і
дітьми, чоловіками і дружинами негайно ж  тлумачиться  як  проповідь
патріархальності і домостроевщины, де чоловік батогом і пряником показує
владу дружині і дітям.
   У країні дотепер немає сімейної політики в строгому змісті чи слова
демографічної політики в області народжуваності. Документах необхідність
більшої турботи, що підкреслюється постійно в, офіційних про сім’ю, про
жінку-матір упирається в обіцянки державної допомоги малозабезпеченим шарам
населення, у число яких попадають тепер усі багатодітні сім’ї, безліч сімей
з одним батьком, сімей з інвалідами, молодих сімей зі старими утриманцями й
ін., а також у питаннях охорони материнства до і після пологів, для жінок,
зайнятих у державному секторі. Самостійна сімейна політика може стати
складовою частиною соціальної політики лише в тому випадку, якщо буде
визнана сама проблема кризи сім’ї, причому на найвищому рівні — державному.
В історії чимало прикладів того, як важко і довго зважуються навіть
загальновизнані проблеми, але що можна сказати про рішення проблем, що не
те щоб невідомі, невпізнані, а про які наслышаны багато хто і яким
відмовлене в праві називатися проблемами?
   Здійснювана сьогодні реформа прямо не зв'язана з урахуванням інтересів
сім’ї з декількома дітьми, родительства і споріднення в їхньому відношенні
до спільної загальсімейної діяльності. На мій погляд, потрібна особлива
соціальна політика, спрямована на зміцнення сім’ї з декількома дітьми, що
здатна нейтралізувати кризовий характер брачно-сімейних процесів (давно
турбує наша громадськість), що виражається в нестабільності шлюбів, високої
разводимости і росту добровільної безшлюбності, відчуженості членів сім’ї й
асоціальних форм внутрісімейного спілкування, насильстві в сім’ї і росту
числа дітей, що містяться в дитячих будинках і інтернатах, поширеності
соматических і невротичних розладів у дітей у малодітних сім’ях, росту
правопорушень дітей і підлітків і т.д.
   Трансформація економічних і політичних основ (у її сьогоднішніх формах
— без спеціальної сімейної і демографічної політики) при своєму можливому
успішному розвитку створить лише базу благополуччя сім’ї, але автоматично
не зміцнить, не відновить інститут сім’ї в суспільному житті. Тільки
спеціальна сімейна політика, що заохочує сімейний лад життя й усуває
наслідки сформованого при сталинизме придушення цінностей сімейних відносин
цінностями ідеологічними і державними, здатна забезпечити безперебійне
здійснення двох фундаментальних сімейних функцій — народження і виховання
необхідного числа дітей. Люди повинні «хотіти» сімейному життю й ослабленню
цього бажання, кризі сім’ї необхідно покласти кінець.
   В умовах, коли малодітна сім’я усе більш стає притулком співіснування
трьох одиночеств, а всі соціальні інститути протистоять їй, змагаючись у
перехопленні сімейних функцій, потрібно не благодійна допомога сім’ї, а
радикальна зміна місця сім’ї в суспільстві. Можливо, це зажадає створення
нової системи заохочення сімейного способу життя  і  сімейності,  що
принципово виключає який-небудь примус. Відмовлення від сімейної політики в
загальнонаціональному масштабі через острах втручання в приватне життя
зовсім не необразливий. Політика невтручання сьогодні згубна.

                 Висновок.


   Отже, сім’я як осередок суспільства є невіддільною складовою частиною
суспільства. І життя суспільства характеризується тими ж духовними і
матеріальними процесами, як і життя сім’ї. Чим вище культура сім’ї, отже,
тим вище культура всього суспільства. Суспільство складається з людей, що є
батьками і матерями у своїх сім’ях, а також їхніх дітей. У цьому зв'язку
дуже важливі ролі батька і матері в сім’ї, а зокрема виховна функція сім’ї.
Адже від того, як батьки привчають своїх дітей до праці, повазі до старших,
любові до навколишнього природі і людям,  залежить  те,  якої  буде
суспільство, у якому будуть жити наші діти. Чи буде це суспільство,
побудоване на принципах добра і чи справедливості ж навпаки? У цьому
випадку дуже важливе спілкування в сім’ї. Адже спілкування є одним з
основних факторів формування особистості дитини, члена суспільства. І тому
в сімейному спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з який є -
повага іншого.
   Наслідками дурного спілкування в сім’ї можуть бути конфлікти і
розводи, що наносять велику соціальну шкоду суспільству. Чим менше розводів
у сім’ях, тим здоровее суспільство.
  Таким чином, суспільство (а його теж можна назвати великою сімейою)
прямо пропорційно залежить від здоров'я сім’ї, так само як і здоров'я сім’ї
від суспільства.
   Сім’я це один з механізмів самоорганізації суспільства, з роботою
якого зв'язане твердження цілого ряду загальнолюдських цінностей. Тому
сім’я сама має ціннісне значення й убудована в суспільний прогрес. Звичайно
ж, кризи суспільств, цивілізацій не можуть не деформувати сім’ю: ціннісний
вакуум, соціальна апатія, нігілізм і інші соціальні розлади показують нам,
що саморуйнування суспільства неминуче стосується сім’ї. Але в суспільства
немає майбутнього поза прогресом, а прогресу немає без сім’ї.
   Сім’я дає укорінення в соціумі: самотня людина або замикається в собі,
або розчиняється в суспільстві, у роботі, у виконанні суспільних справ (при
цьому, як правило, відчуття непотрібності самому собі не проходить), а
сім’я робить людину носієм інтересів багатьох половозрастных груп населення
і навіть повноцінним споживачем.
   Сім’я — оплот і возжигатель людської любові, так необхідної кожному і
всім. Прав був Э. Фромм, коли затверджував, що усвідомлення людської
окремості без возз'єднання в любові це джерело сорому й у той же час
провини і тривоги. За всіх часів, у всіх культурах перед людиною коштує той
самий питання: як вийти за межі свого індивідуального життя і знайти
єднання. Любов дозволяє відповісти на це питання позитивно: «Нерідко можна
знайти двох людей, закоханих друг у друга і не випробують любов більше ні
до кого. Насправді їхня любов це егоїзм двох... Любов робить перевага, але
в іншій людині вона любить усе людство, усе, що є живого»[6] . У цих ідеях
немає новизни. Ще В.Соловйов думав, що зміст любові у виправданні і
порятунку людської індивідуальності через жертву егоїзму, але аргументація
Фромма краще орієнтована на сучасного читача.
   Не має досвіду любові в сім’ї не в змозі возлюбить ближнього свого.
Любов являє собою унікальний рід пізнання,  проникнення  в  таємницю
особистості. «Єдиний шлях повного знання, це акт любові: цей акт виходить
за межі думки, виходить за межі слова. Це сміливе занурення в переживання
єдності»[7] . Прекрасно сказав про цьому і С. Франк: «Любов є безпосереднє
сприйняття абсолютної цінності улюбленого; у якості такого вона є побожне
відношення до нього, радісне прийняття його істоти усупереч усім його
недолікам, переміщення на улюблену суть центра ваги особистого буття
люблячого, свідомість потреби й обов'язку служити улюбленому, чого б це ні
коштувало нам самим. Любов є щастя служіння іншому, що осмислює для нас і
всі страждання і хвилювання, що нам заподіює це служіння»[8] .
   Сім’я допомагає розкритися творчому потенціалу особистості, сприяє її
творчої самореалізації. Вона не дозволяє людині забути про цінності іншого
роду. І природно, що «у цілому люди, що складаються в шлюбі, счастливее
тих, хто не одружений (незаміжня), розведений чи самотній у результаті
смерті одного з чоловіків»[9] .
   Сказаного досить для основного висновку: неминуща значимість сім’ї як
завоювання суспільного прогресу, її головне призначення укладається в
наділенні людей повноцінністю як соціальної, так і психологічної. Цінність
сім’ї укладається в тім, що тільки вона здатна поставляти суспільству
людей, у яких воно так гостро бідує, людей, здатних на дійсну любов, а
також «добудовувати» чоловіків і жінок до якісно нових,  гармонічних
соціальних суб'єктів. Адже тільки закоханий має право на звання людини. До
речі говорячи, для кого «ценностно-лирическая» за формою аргументація
здається недоречної, або непереконливої, може скористатися термінологією
системних досліджень. Кожний має право на прийнятний для нього мова — аби
не на шкоду змісту.
   Як загальний висновок залишається внести уточнення в теоретично
важливе питання про причини невідповідності реальної  сучасної  сім’ї
покладеним на неї соціальним чеканням: або ця невідповідність є свідченням
розпаду сім’ї як зжила себе форми, або показником провини суспільства в
тім, що воно поставляє негідний вихідний  «матеріал»  для  сімейного
будівництва. Але адже і сам «матеріал» родом з сім’ї. У такій постановці
питання нагадує схоластичну проблему курки і яйця. Вирватися з порочного
кола нам допоможуть результати застосованого ціннісного розгляду сімейних
відносин.
   У принципі сім’я як соціальний інститут досягла вершини  свого
розвитку, у доступному для огляду майбутньому сучасний стан є для неї межа.
Цим почасти порозуміваються і більш повільні зміни в структурі сімейних
відносин у порівнянні з іншими соціальними реаліями.  Почасти  можна
послатися і на людську природу. Як відзначає американський дослідник сім’ї
В. Клайн: «На відміну від людської культури, що розвивається і змінюється
циклично, варіюючи стилі, особливості і пристрасті, основи нейрофізіології
людини і структура його психіки залишаються стабільними. З обліком цього
можна зрозуміти, чому в сімейних відносинах 50-х і 80-х років так багато
подібного»[10] .
   Але сучасна сім’я як зроблена форма завжди наповнена тим змістом, що
надає йому дане суспільство, соціальні інститути  якого  далекі  від
досконалості.              -----------------------

 Харчев А. Г., Мацковскии М. С. Современная семья и ее проблемы. - М,
1997.—С. 34—35
 Харчев А.Г., Голод С.И. Профессиональная работа женщин и семья. Л.,1991
 Сысенко В.А. Отцы и дети // Социологические исследования. 1986. №2. С.
100
 Жвинклене А. Семейная интеграция как объект исследования //
Социологические исследования. 1987. №1. С.72.
 Фромм Э. Искусство любви: Исследование природы любви. Минск, 1990. С. 34
 Фромм Э. Искусство любви: Исследование природы любви. Минск, 1990. С. 21
 Франк С. Л. Религия любви // Русский Эпос, или Философия любви в России.
М., 1991. С. 402
 Аргайл М. Психология счастья. М., 1990. С. 45
 Клайн В. Как подготовить ребенка к жизни. М.—Л., 1991.С.17


ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru