Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Соціологічне дослідження на тему Молодь та наркотики

Работа из раздела: «Социология»

                  План
І. Методологічна частина.
1. Проблема дослідження.
2. Мета дослідження.
3. Завдання дослідження.
4. Гіпотези.
5. Спосіб збору інформації.
І І.. Методична частина.
1. Анкета.
2. Результати анкетування.
3. Висновки.    1. Проблема дослідження.
     В житті сучасного суспільства особливо гостро постала проблема
пов’язана з наркоманією. Особливо велике росповсюдження ця негативна звичка
отримала в середовищі молоді. Наркоманія негативно впливає не тільки на
життя суспільства в цілому, а також на життя та діяльність особи окремо. На
даний час ця проблема стала дійсно-таки глобальною. По статистичним даним,
розповсюдження такої негативної звички як наркоманія в великих маштабах, в
окремих країнах, пов’язано з нестабільністю політичної та економічної
ситуації, з наявністю великої кількості криз та недосконалістю економічного
та політичного механізмів. Відносно нашої країни ця проблема є особливо
актуальною і розповсюдження її пов’язано з низькою кльтурою суспільства. З
даною проблемою повинно боротися не тільки суспільство, але й кожна людина
повинна усвідомлювати длю себе велику шкоду від наркоманії і намагатися
боротися з цією негативною звичною. Тільки після цього можна говорити про
рішення поставленої проблеми. Тому я вирішив провести дане соціологічне
дослідження, щоб наочно побачити росповсюдження наркоманії серед молоді,
так як молодь являється основою нашого суспільства.

    2. Мета дослідження.
     Мета  мого  соціологічного  дослідження  полягає  в  вивченні
росповсюдження наркоманії серед молоді. А також метою даного соціологічного
дослідження є зібрати якомога більше інформації про поставлену проблему.

    3. Завдання дослідження.
     Завданням мого  соціологічного  дослідження  є  за  допомогою
соціологічного опитування зібрати інформацію про наркотики та наркоманію і
з’ясувати причини росповсюдження наркоманії , та шляхи вирішення даної
проблеми.

    4. Гіпотези.
     1. Я вважаю, що наркоманія глибоко вкоренилась серед молоді;
2. Більшість випадків вживання наркотичних  засобів  молодими  людьми
 пов’язане з ціллю підвищити свій настрій, а причиною, через яку вони
 почали вживати наркотики є бажання попробувати;
3. Молодь якщо починае вживати наркотики, то ще не досить в зрілому віці;
4. Наркотики – це порок якого важко позбутися.
5. Також я вважаю, що наркотичні засоби сильно шкодять здоров’ю.

    5. Спосіб збору інформації.
     Своє дослідження я проводив за допомогою соціологічного опитування.

     Генеральною сукупністю мого соціологічного опитування являється вся
молодь у віці від 15 до 23 років. Вибіркова сукупність дорівнює 30 осіб: 20
чоловічої статі та 10 жіночої. Я провів вибіркове дослідження за допомогою
анкетування і не претендую на високу репрезентативність отриманих даних.
Даним соціологічним дослідженням я хочу звернути увагу суспільства на дану
проблему.    Шановний друже!
     Я прошу виділити небагато часу до моєї анкети і відповісти на
декілька неважких запитань, щоб допомогти  моєму  дослідженню.  Прошу
відповідати часно. Анонімність та конфіденційність гарантую. Більшість
питань підсвідомлюють однозначну відповідь, тільки там, де є вказівки
можливі декілька варіантів відповіді; питання, що не відносяться до вас
можна пропускати.
    Завчасно дякую!


    1. Чи вживали Ви коли небудь нехай навіть слабкий наркотик?
    а) так;
    б) ні.

    2. В якому році Ви спробували вперше наркотики?
    а) до 15 років;
    б) від 16 до 20 років;
    в) після 20 років.

    3. Через яку причину Ви вирішили вжити наркотики?
    а) вплив компанії;
    б) спроба зняти стрес;
    в) бажання попробувати;
    г) свій варіант відповіді________________________
    _________________________________________________

    4. Які найсильніший наркотик Ви вживали (вживаєте)?
    а) “травку”;
    б) “ангідридку”;
    в) свій варіант відповіді________________________
    _________________________________________________

    5. Чи завжди Ви можете відмовитись від пропозиції вжити наркотик?
    а) так;
    б) не завжди;
    в) ні.

    6. Як Ви вважаєте, наркотики шкодять здоров’ю?
    а) так;
    б) ні.

    7. Ви регулярно вживаете наркотики?
    а) так;
    б) ні.

    Вкажіть вашу стать:
    а) жіноча;
    б) чоловіча.|№   |Варіан|Кількі|   |Процен|   |Загальне  |
|Питан-|т   |сть  |   |тне  |   |процентне  |
|ня  |відпов|відпов|   |співві|   |співвідношен|
|   |іді  |ідей |   |дношен|   |ня     |
|   |   |   |   |ня  |   |      |
|   |   |Чол. |Жін. |Чол. |Жін. |      |
|1   |а)  |18  |4   |90%  |40%  |93%     |
|   |б)  |2   |6   |10%  |60%  |27%     |
|2   |а)  |2   |0   |10%  |0%  |7%     |
|   |б)  |14  |3   |70%  |30%  |57%     |
|   |в)  |4   |1   |20%  |10%  |17%     |
|3   |а)  |9   |2   |45%  |20%  |37%     |
|   |б)  |2   |1   |10%  |10%  |10%     |
|   |в)  |5   |1   |25%  |10%  |20%     |
|   |г)  |2   |0   |10%  |0%  |7%     |
|4   |а)  |10  |4   |50%  |40%  |47%     |
|   |б)  |6   |0   |30%  |0%  |20%     |
|   |в)  |2   |0   |10%  |0%  |7%     |
|5   |а)  |10  |10  |50%  |10%  |67%     |
|   |б)  |2   |0   |10%  |0%  |7%     |
|   |в)  |6   |0   |30%  |0%  |20%     |
|6   |а)  |20  |10  |100% |10%  |100%    |
|   |б)  |0   |0   |0%  |0%  |0%     |
|7   |а)  |2   |1   |10%  |10%  |10%     |
|   |б)  |18  |9   |90%  |90%  |90%     |              Результати дослідження.
    Аналізуючи результати мого дослідження, я зробив слідуючі висновки:
    - моя гіпотеза про те, що нгаркоманія глибоко вкоренилася серед
     молоді насправді не справдилася, регулярно вживають наркотики лише
     10% опитаних мною респондентів;
    - з’ясувалося, що причиною першого вживання наркотиків являються
     такі: спроба зняти стрес (10%), бажання попробувати (27%), вплив
     компанії (37%), а також серед 7% респондентів вияснилось, що
     причиною також можуть бути такі як бажання стати старшим, бажання
     нових відчуттів та інші;
    - моя гіпотеза про те, що молодь починае вживати наркотики ще не
     досить в зрілому віці відносно  справдилася:  57%  опитаних
     респондентів вперше вжили наркотик в віці від16 до 20 років. А це
     значить, що слід звернути увагу на виховання молодого покоління,
     поглибити пропаганду  проти  наркотиків  серед  підростаючого
     покоління;
    - більшість респондентів також як і я вважають, що наркотики – це
     порок, якого важко позбутися.
    Також, як і було раніше сказано, всі респонденти згодились з тим, що
наркотики несуть згубну дію на організм людини.ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru