Šåōåšąņū - Ąōīščēģū - Ńėīāąšč
Šóńńźčå, įåėīšóńńźčå č ąķćėčéńźčå ńī÷čķåķč˙
Šóńńźčå č įåėīšóńńźčå čēėīęåķč˙
 

STRESS (Ńņšåńń) (WinWord (ķą żńņīķńźīģ ˙ēūźå))

Šąįīņą čē šąēäåėą: «Ļńčõīėīćč˙»
               SISEKAITSEAKADEEMIA

              PSÜHHOLOOGIA ÕPPETOOL                  STRESS
                 Kursusetöö                       Juhendaja:

   T. Ruubel                Tallinn 2000
SISUKORD
    SISUKORD 2
    Sissejuhatus  3
1.  Elustress 4
 1.1. Stressi tekkepõhjused 4
  1.1.1.  Tööstress 5
  1.1.2.  Organisatsiooni stressitegurid  5
  1.1.3.  Tööstressi vältimise meetodid  6
  1.1.4.  Töö hüved 8
  1.1.5.  Isiklikus elus toimuvad muutused 9
 1.2. Stressipinge  11
2.  Stress ja sugu  13
3.  Võitlus stressi vastu 16
 3.1. Mismoodi inimese organism reageerib stressile   16
 3.2. Relaksatsioon  17
 3.3. Rahustav hingamine  18
 3.4. Lihasrelaksatsioon  19
 3.5. Mõtlus   21
 3.6. Kuidas vaimset puhkust võtta?  22
 3.7. Aroomid stressi vastu 22
 3.8. Muud meetodid lõõgastumiseks   23
   KOKKUVÕTE 24
    KASUTATUD KIRJANDUS 25

Sissejuhatus

Käesolevas kursusetöös püüan analüüsida stressi, stressi tekkepõhjused,
stressi mõju inimese organismile ja samuti uurida,  kuidas  võidelda
stressiga ning stressi profülaktika meetodeid.
Stress on tavakeeles ärritav närvipinge, mis pikema aja jooksul mõjub
muserdavalt ja tekitab kehalisi vaevusi. Teaduslikumalt tõlgendatult on
stress keha ja meelte vastus organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele,
valmisolek tekkinud ohu ning ülekoormuse tingimustes tegutsemiseks. Sõna
“stress” tähendab, tõlkides inglise keelest, “surve, pinge, rõhumine”.
Ensüklopeediline sõnastik annab järgmist stressi tõlgendust: stress on
organismi pingeseisund kaitsereaktsioonina negatiivsete mõjurite  vastu
(Erelt 1999). Kuid esimesena andis stressi tõlgenduse kanada füsioloog Hans
Selje. Tema seletuse järgi stress on kõik, mis põhjustab kiire organismi
vananemist ning tekitab haigusi.
Stressoriks võib saada mistahes nähtus, mis nõuab organismilt kohanemist.
Tüüpilised stressorid on psüühiline pinge, raske kehaline pingutus ja
trauma.   Organismi   kohanemisviisi   stressorile   nimetatakse
stressireaktsiooniks.
Iga inimese elus esineb stressi,  sest  kõikides  inimese  elu-  ja
tegevusvaldkondades on olemas  stressi  impulsid.  Stressisituatsioonid
tekivad nii kodus kui ka tööl. Juhtimisteooria seisukohalt pakuvad meie
jaoks suuremat huvi organiseerimise probleemid, mis tekitavad stressi
töökohtadel.
Peale stressi tekke üldiste põhjuste analüüsitakse töö esimeses osas
organisatsiooni stressitegureid. Teises osas käsitletakse  ülepingetest
vabanemise võimalusi ning seda, kuidas mõtelda ja toimida, et stressi
vältida. Kolmas osa sisaldab stressi profülaktika meetodite kirjeldust,
mille hulka kuuluvad päevakorra ümberkorraldamine stressivastaseks  ja
psühholoogiline esmaabi kriisiolukorras.  Elustress


Stress on harilik ja tihti esinev nähtus. Kõik meist aeg-ajalt saavad seda
tunda, näiteks, kas õõnsa tundena kõhus ennast uutele klassikaaslastele
tutvustades või kõrgenenud ärrituvusena ning unetusena eksamisessiooni
ajal. Stress on vältimatu ja selle madal tase kahjutu. Nimelt liigstress
tekitab probleemi indiviidide ja organisatsioonide jaoks.  Stress  on
inimolevuse lahutamatu osa. Tuleb õppida vahet tegema lubatava stressi
taseme ja liigstressi vahel. Nullstress on võimatu.
Meie käsitleme selles töös üleliigset psühholoogilist või füsioloogilist
pinget. Uurimused  näitavad,  et  füsioloogilised  stressitunnused  on
maohaavandid, migreen, hüpertoonia,  hingeldustõbi  ja  südamehaigused.
Psühholoogilised tunnused on ülitundlikkus, ärevus, depressioon, isutus,
unetus ning langenud huvi intiimelu ja suhtlemise vastu jt.
Üleliigne stress läheb ettevõttele kalliks maksma indiviidi efektiivsuse ja
heaolu languse tõttu. Paljud töötajate probleemid, mis kajastuvad nii palga
suuruses ja töö tagajärgedes, kui ka tervises ja töötajate heaolus,
põhinevad psühholoogilisel stessil. Stress suurendab otseselt ja kaudselt
ettevõtte  kulusid  eesmärgi  saavutamisel  ning  vähendab  töötajate
elukvaliteeti.


1 Stressi tekkepõhjused


Stress võib olla põhjustatud teguritest, mis on seotud kas ettevõtte tööga
ja tegevusega või inimese isikliku elu sündmustega.
Osa stressi tekkepõhjusi, nagu kõrge tööpinge või jõhker kohtlemine, on
kõigile teada, ent mõndagi nendest, näiteks kärsitustõbe, masendustunnet,
enesesisendust, närivat kadedustunnet või pettumist lähisuhetes, ei osata
alati närvipinge tõusu põhjustajaks lugeda. Organismi vastusreaktsioon
ühele või teisele stressorile oleneb suuresti sellest, kuidas me hindame
situatsiooni raskust ning sellega toimetuleku võimalusi. Ootamatu, ohtlik
ja väljapääsmatuna näiv olukord suurendab stressi.


1 Tööstress


Mõõdukas närvipinge on tööl mitte üksnes vältimatu, vaid koguni soovitav –
see sunnib end mobiliseerima, võimed mängu panema. Ametikoht, millega
pidevalt kaasneb psüühiline alakoormus, ei paku enamikule tervetele ja
töökatele inimestele erilist pinget.
Paljud selliste levinud kutsealade esindajaist nagu näiteks õpetajad,
autojuhid, raamatupidajad või müüjad on valmis kinnitama, et nende töö on
täis närvipinget. See ei tähenda aga mitte alati kõrgenenud stressi
vastaval tööalal.
Kroonilise ajapuuduse ja suure tööpinge tunne on miski, mida paljud
inimesed ise endale alateadlikult sisendavad – nii selleks, et tähtsate
asjadega hõivatud isikuna teiste silmis tunnustust võita, kui ka selleks,
et arvatud ülekoormuse olukorras endale ise vähem kohustusi võtta.
Kiire tempo, kõrge vastutus või suur töökoormus tekitavad stressi seda
enam, mida rohkem nendega kaasneb järgmisi subjektiivseid asjaolusid: töö
ei paku huvi, selle tegemiseks puudub  kutsumus,  suhted  juhi  või
kolleegidega on halvad, töökohal valitseb korralagedus, firmas esineb
käegalöömise meeleolusid jne.2 Organisatsiooni stressiteguridKäsitleme neid tegurid, mis toimuvad organisatsiooni sees ja tekitavad
stressi.
1. Ülekoormus või väike alakoormus. Näiteks, töötajale antakse liiga palju
 ülesandeid või nõutakse tulemuste liiga nõrget taset teatud aja jooksul.
 Sellel juhul tavaliselt tekibki frustratsioon ja lootusetuse tunne. Kuid
 ka alakoormus võib esile kutsuda samasuguseid tundeid. Töötaja, kellel ei
 ole tema oskustele ja võimetele vastavat tööd, tunneb frustratsiooni,
 rahutust oma väärtuse suhtes ning oma koha suhtes organisatsiooni
 sotsiaalses struktuuris ja tunneb ennast alahinnatuna.
2. Rollide konflikt. Rollide konflikt tekib siis, kui töötajale esitatakse
 vasturääkivad nõudeid, kui on mitu juhti. Rollide konflikt võib tekkida
 ka mitteformaalse rühma normide ja formaalse organisatsiooni nõudmiste
 erinevuste tulemusena. Selles situatsioonis indiviid võib tunda pinget ja
 rahutust, sest ta tahab ühest küljest kohaneda kollektiiviga ning teisest
 küljest kinni pidada juhtkonna nõuetest.
3. Segased rolliootused. Segased rolliootused tekivad siis, kui töötajale
 pole selge, mida talt oodatakse ja nõutakse. Rollide  konfliktist
 erinevalt nõuded ei ole vasturääkivad, aga samal ajal need on põiklevad
 ja ebamäärased. Töötajatel peab olema kindel ettekujutus juhtkonna
 ootustest.
4. Ebahuvitav töö. Uurimused on näidanud, et indiviididel, kellel on
 huvitav töö, tekib harvem ängistust ja nad haigestuvad vähem, kui need,
 kelle töö ei ole huvitav. Kuid vaatenurgad mõistele “huvitav töö” kõigil
 on erinevad: see, mis paistab huvitavana ühele, ei tähenda seda, et
 teisele see kindlasti pakub huvi.
5. Muud tegurid. Leidub tuhandeid töökohti, kus stressi ja rahulolematust
 lisavad sellisedki tegurid nagu müra, vilets valgustus, liiga madal või
 kõrge temperatuur, niiskus, vibratsioon, tolm ja haisud, inetud kõledad
 tööruumid, aegunud  töövahendid  ja  masinad  –  kõik  see,  mida
 traditsiooniliselt füsioloogilisteks töötingimusteks on peetud.
Suure töökoormuse kõrval tekitavad stressi ka rahulolematus töö sisu, oma
positsiooni ja rolliga.


3 Tööstressi vältimise meetodid


Inimestele, kes kannatavad  ülemäärase  tööstressi  all,  soovitatakse
rakendada järgmiseid meetodeid.
1. Töötage välja prioriteeti süsteem oma töös. Hinnake oma tööd järgmisel
 viisil: “pean tänaseks tegema”, “teha hiljem, sellel nädalal” ja “teha,
 kui on aega”.
2. Õppige ütlema “ei”, kui te jõuate piirini, kus ei suuda enam võtta tööd
 juurde. Seletage oma ülemusele, et te saate aru ülesande tähtsusest.
 Seejärel kirjeldage konkreetsed prioriteetsed tööd, mille kallal te
 praegu töötate. Kui ta jääb oma arvamuse juurde, küsige, mis tööd te
 peate edasi lükkama uue töö lõpuleviimiseks.
3. Suhelge oma ülemisega eriti efektiivselt ja usaldusväärselt. Püüdke aru
 saada tema probleemidest ja aidake tal aru saada teie omadest. Õpetage
 oma juhti lugu pidama teie prioriteetidest, teie töökoormusest ning andma
 põhjendatud ülesanded.
4. Ärge nõustuge oma juhiga, kui ta hakkab andma vasturääkivaid nõudeid
 (rollide konflikt). Seletage talle, et niisugused nõuded tõmbavad teid
 erinevatesse  suundadesse.  Paluge  korraldada  nõupidamist  kõigi
 asjaosalistega, et välja selgitada probleem. Ärge võtke süüdistavat
 agressiivset seisukohta; lihtsalt seletage, missugused  konkreetselt
 probleemid loovad vasturääkivaid nõudeid teie jaoks.
5. Andke teada juhile või kaastöötajale, kui te tunnete, et teie ülesannete
 ootused või hindamise standardid ei ole selged (segased rolliootused).
 Öelge neile, et te kahtlete konkreetsetes küsimustes, mis on seotud
 ülesandega ja tahate nõu pidada neis küsimustes.
6. Arutage igavusetunnet või huvi puudumist töö vastu oma juhiga. Aga
 pidage meeles, et ei tohi muutuda kaeblevaks. Seletage, et teie eeldate
 tööd, mis nõuab pühendamist ja tahaksite saada võimalust võtta osa
 teistest töövaldkondadest.
7. Igapäev leidke aega puhkepausideks ja relaksatsiooniks.
Teised tegurid, mis on seotud stressi teke vähendamisega, on tervislik
toitumine, enese vormis  hoidmine  kehaliste  harjutuste  abil,  ning
üldtasakaalu saavutamine elus.
Juhtidele soovitatakse kõrge tööviljakuse ning madala stressi  taseme
saavutamiseks:
1. Hinnake teie töötajate vajadusi ja kalduvusi ning püüdke määrata vastav
 töö maht ja tüüp nende jaoks. Kui nad näitavad häid tagajärgi selle
 ülesande täitmisel, tõstke töökoormust töötajate nõusolekul. Sobivatel
 juhtudel delegeerige volitused ja vastutus alluvatele.
2. Lubage oma töötajatel loobuda mõne ülesande täitmisest, kui nendel on
 olemas mõjuvad põhjused. Kui on väga vajalik, et nad täidaksid seda
 ülesannet, seletage, miks seda on vaja, ning seadke  prioriteedid
 järjekorda nende töös, et anda vajalikku aega ja lisaressurse ülesande
 täitmiseks.
3. Määrake täpsemalt konkreetsete volituste, vastutuste ja tootmisootuste
 tsoonid. Kasutage kahepoolset kommunikatsiooni ja alluvate informeerimist
 (tagasisidet).
4. Kasutage liidri stiili, mis vastab antud situatsiooni nõuetele.
5. Kindlustage vastav hüvitus efektiivse töö eest. Tööpinge läbielamine
 kahjutoova stressina ja tööst saadav rahulolu või rahulolematus olenevad
 paljuski sellest, kui hea palgaga jõupingutusi korvatakse.
6. Olge eeskujuks oma alluvate jaoks, arendades võimeid ning arutades koos
 nendega keerulisi küsimusi (Popova jt. 1994: 252-256).


4 Töö hüved


Tööst hoidumine ja iga hinna eest oma koormuse vähendamine ei ole kuigi
tark tegu. Toimekas tegutsemine ja oma töö tulemustest rahulduse saamine on
ühevõrra olulised nii hea enesetunde hoidmiseks kui toonuse tõstmiseks.
Järgnevalt on loetletud mõned ratsionaalselt korraldatud ning energiliselt
ja keskendumisega tehtud töö kasutegurid.
 . Töö võimaldab luua kontakte teiste inimestega ning tunda rahuldust
  üheskoos millegi tegemisest, eesmärgi saavutamisest.
 . Töö sunnib avardama silmaringi, õppima pidevalt midagi juurde.
 . Tööl võib leida sümpaatse inimese, kellega on meeldiv ka vaba aega koos
  veeta.
 . Koostöö teiste inimestega sunnib ületama oma vaateviisi piiratust,
  arvestama ka teiste kogemusi.
 . Töö käigus võib ise teistele midagi õpetades tunda end targa ja
  vajalikuna.
 . Töö võimaldab enamasti paremini tegeliku eluga kursis olla kui puhkus.
 . Tööl võib leida usaldusväärse inimese, kellega saab ka oma isiklikke
  probleeme arutada.
 . Hingelise kriisi olukorras aitab töö mõtted iseendalt ja oma muredelt
  eemale viia.
 . Iga nõudlikum töökoht esitab teatud väljakutse taiplikusele ja nõuab
  loovust.
 . Tööl käimise rütm aitab vaimselt ja kehaliselt vormis püsida.
 . Töö tagab hea enesetunde hoidmiseks tarviliku tunnustuse ja lugupidamise
  (Elenurm jt. 1997:25).


5 Isiklikus elus toimuvad muutused


Igasugune muudatus elus nõuab kohanemist: olgu see siis töökoha või
riigikorra vahetus, lapse kooliminek, reis või isegi pühad. Rahulolematus
ja pinge on sel puhul üsna tavalised nähtused. Inimest võivad häirida nii
elu rutiin ja üksluisus kui ka sagedased või järsud elulised muutused.
Tundub, et ühtaegu inimene januneb muutuste järele ja samas kardab neid.
Miks? Iga muutus rikub väljakujunenud töö- ja elurütmi ning sunnib muutma
inimese harjumusi käitumises ja mõtlemises.
Olulised muutused elus on seotud kõrgenenud emotsionaalse  stressiga.
Stress, see iseäralik  pingeseisund,  mis  energiavarude  koondamisega
paratamatult kaasneb, aitab aga toimuvate muutustega kohaneda: probleeme
lahendama asuda, hingevaluga toime tulla ning mõtteviisi ja toimimise
muutumist ette valmistada.
Kui me uuesti vaatame läbi elusituatsiooni ja sündmuste loetelu, mis võivad
esile kutsuda stressi, siis näeme, et mõned nendest on positiivsed ning
avaldavad soodus mõju meie elu peale (pulm, isiklik edu, lapse sünnitamine,
edukalt tehtud eksamid). Peale seda, elu jooksul me kogeme ka teised
positiivsed tunded, nt rõõm (kooli, ülikooli lõpetamine, sugulaste või
sõprade kokkutulek, lemmik võistkonna võit), armastus, loomingutõus jne.
Stressipinge tekitavad nii positiivsed kui ka negatiivsed situatsioonid.
Selleks, et kuidagi vahet teha stressiallikate vahel, positiivsed said
nimetuse eustress, negatiivsed – distress.
Psühholoogid on pakkunud hulga skaalasid, mille abil on võimalik hinnata
ühe või teise sündmuse poolt tekitatud stressi suurust. Näiteks 1967.a. T.
Holmesi ja R. Rahe poolt koostatud isikliku elu muutuste skaala järgi oli
tolleaegse Inglismaa elanike jaoks kõige suuremaks stressoriks lähedase
inimese surm, nõrgimaks jõulupühad.
Kuidas nii meeldiv aeg nagu jõulud võib stressi tekitada? Ühele muudab
pühad nukraks üksiolek. Teisele toovad jõulud kaasa hulga  sekeldusi
(piduroogade valmistamine, majapidamise korrastamine jne.). Kolmas ei suuda
kuidagi otsustada, kellele millist kingitust teha, neljas ootab pühadelt
midagi tõeliselt erilist ning on pettunud, kui nende kätte jõudes mitte
midagi ei toimugi (Elenurm jt.1997:44).
Kui mingile ajalõigule kuhjub liialt palju ulatuslikku kohanemist nõudvaid
muutusi, võib stress ületada taluvuse piiri ja ohustada tervist. Seepärast,
kui võimalik – üks muutus korraga!
Suured muutused toovad endaga paratamatult kaasa ebakindluse, teadmatuse ja
hirmu. Ajal, mil vanad harjumused ei aita enam toime tulla, muututakse nii
heale kui kurjale  vastuvõtlikumaks,  vaimustutakse  või  vihastutakse
kergemini, võidakse uisapäisa otsustada ja endalegi ootamatult toimida.
Suurte muutuste ajal on seepärast tark elada üks päev korraga ja kaalukate
otsuste langetamine võimaluse korral edasi lükata. Samas sunnib turvatunde
ja enesekindluse puudumine kiiresti otsustama. Segipaisatuse ja teadmatuse
tunne kaovad sedamööda, kuidas  uued  käitumis-  ja  tegutsemisviisid
juurduvad. Elu suurte muudatuste aegu annavad tuge kindlad tõekspidamised,
usaldusväärsed põhimõtted, harjunud tööviisid, keskendumine konkreetsele ja
lihtsale praktilisele tegevusele. Näiteks suure mure või leina korral saab
tõhusat abi igapäevaste kodutoimetuste ärategemisest.
Teisest küljest võib vahel muutustega kohanemiseks  vaja  olla  just
lahtiütlemist mõnest vanast harjumusest. Suured muutused panevad proovile
inimese võime maailma teisiti näha ja oma tegutsemine sellele vastavks
kohandada.
Stress, on otsekui organismi märguanne selle kohta, et elus tekkinud
muudatusele peaks järgnema ka enese muutmine.
Muutustega kaasneb mõnelegi meeliülendav teravate elamuste kogemine –
emotsionaalne pinge tekitab teatud “narkootilise” efekti – nauditakse
adrenaliini verre paiskumisele järgnevat erutuse ja erksuse seisundit.
Leidub inimesi, kes püüavad oma elu mõnusaks teha aina uutesse seiklustesse
sukeldudes. Kuid sage uue otsing võib anda tunnistust iseenda  eest
põgenemisest – lakkamatuid muutusi ja vaheldust otsides pagetakse kehva
keskendumisvõime, kärsituse, pealiskaudsuse ning paradoksaalsel viisil ka
võimetuse eest endas midagi muuta. Otsitakse muutusi oma ümbruses selleks,
et ise mitte muutuda.


2 Stressipinge


Seega stress on organismi pingeseisund, s.t. keha ja meelte  vastus
organismile esitatud kõrgendatud nõudmistele (stressi situatsioon). Inimese
organism kannatab stressipingest tekkiva mõju all.
Käsitlegem erisugused inimese seisundid, mis võivad signaliseerida sisemise
pinge olemasolust organismis. Teadvuslik hinnang võib üle viia  need
signaalid emotsionaalsest sfäärist (tunded)  ratsionaalsesse  (mõistus)
sfääri ning sellega likvideerida ebasoovitatava seisundi.
Stressipinge tunnused:
1. Võimatus keskenduda millelgi.
2. Sagedad vead töös.
3. Mälu halvenemine.
4. Väsimusetunde liiga sagedane tekkimine.
5. Kõne kiiremine.
6. Hajameelsus.
7. Sagedased valud (pea-, selja-, maovalu).
8. Suurenenud ärrituvus.
9. Töörõõmu alanemine.
10. Huumorimeele puudumine.
11. Suitsetamise sagenemine.
12. Kalduvus alkoholilembusele.
13. Pidev nälja tunne.
14. Isu kaotus – ei tunne toidu maitset.
15. Võimatus õigel ajal tööd lõpetada.
Kui leitakse oranismi stressipinge tunnused, siis tuleb tähelepanelikult
uurida selle põhjusi.
Võimalikud stresspinge põhjused:
1. Tihtipeale tehakse mitte seda mida sooviks, vaid seda mida on vaja, mis
 kuulub kohustuste hulka.
2. Ei jätkuta pidevalt aega – ei jõuta midagi ära teha.
3. Keegi või miski ajab taga, rutatakse pidevalt kuhugi.
4. Tahetakse pidevalt magada – kuidagi ei saa end välja magada.
5. Tuntakse, et kõik ümbritsevad on ka pinges.
6. Nähakse unesid sagedamini, eriti kui on üleväsinud.
7. Suitsetatakse liiga palju.
8. Tarvitatakse alkoholi rohkem kui tavaliselt.
9. Ei meeldi peaaegu kõik.
10. Kodus on pidevalt konfliktid.
11. Tuntakse pidevalt rahuldamatust elust.
12. Võetakse raha võlgu siis ku ei teata kuidas pärast tagasi maksta.
13. Tekitakse alaväärsuse kompleks.
14. Ei olda kellegagi rääkida oma probleemidest ning ei soovita seda.
15. Tuntakse, et ei peeta lugu ei tööl ega kodus.
Arvatavasti siin ei ole toodud kõik stressipinge põhjused. Iga inimene peab
ise analüüsima oma seisundit ja ilmsiks tegema stressipinge põhjused, mis
on iseloomulikud ainult tema jaoks.  Stress ja sugu


Mõnikümmend aastat tagasi leidsid inglise psühholoogid, et naistele on
omasemad neurootilised, meestele aga somaatilised  stressireaktsioonid:
naised kipuvad nutma, näägutama ja halama, tahavad end tühjaks rääkida ja
ootavad lohutamist. Mehed tõmbuvad pigem endasse, elavad  kujutlustes
toimunut läbi või eitavad sündmuste negatiivset mõju, kuni stress kehaliste
vaevustena endast märku annab. Ühiste ja esmaste stressi  tunnustena
kirjeldatakse unetust, masendust ja ärrituvust.
Eesti naised märkavad enda juures stressi tunnuseid meestest sagedamini:
nad on tunduvalt rohkem üleväsinud ja palju sagedamini rahutud, ängistunud
või ükskõiksed. Neil valutab pea ja nad kurdavad, et ärrituvad kergesti.
Nad käivad sagedamini arsti juures.
Mehi hakkavad vaevama ebamäärased pisted südame piirkonnas, rõhumine rinnus
ja põhjuseta higistamine, justkui raske on hingata ja viha väljub kontrolli
alt. Stressi üle kurdavad mehed vähem, sest seda pole kombeks tunnistada.
Enese ja oma keha tunnetamisega on Eesti meestel kehvad lood. Oma autost ja
selle mootori võimsusest teatakse kõike,  viimasest  tehnoülevaatusest
mäletatakse pisemaidki rikkeid, kui aga küsida neilt kasvõi nende kehakaalu
ja veresuhkru taset või viimast hambaarsti juures käimise kuupäeva, siis
sattub mees kimbatusse.
Kohustus tööd nii teha, et perele piisav sissetulek tagada, on tugev
stressitegur. Selle nimel püütakse endast viimane välja võtta. Juhtub, et
armu ei anta ei alluvatele ega perelegi. Tööstressi tunnused ilmnevad
mujalgi: suhted lähedastega pingestuvad ning sõpradest hakatakse eemale
hoidma.
Stressiekspert ameeriklane Georgia Witkin tõdeb,  et  meeste  stressi
põhiliseks põhjuseks on võitlus positsiooni pärast.
Pikka aega on karjäär olnud mehe peaaegu ainuke eneseteostusvõimalus. Amet
annab talle elu põhirolli, kuid toob kaasa ka suurema stressi. (Vaatamata
sellele, et ülekurnatus ja tööväsimus naisi nende endi arvates sagedamini
vaevab.) Mehe peamine roll on tööd teha ja sissetulekut teenida – see tagab
edu, tunnustuse, kindlustatuse. Teenitud raha, saavutatud positsioon ja
omandatud lugupidamine  võivad  halvimal  juhul  osutuda  pakutavateks
vahetusväärtusteks ka tervise, armastuse ja hoolimise hankimisel.
Naise “valuuta” on mitmekesisem ning ning ta on riskide vastu paremini
kindlustatud. Naist peetakse tavaliselt paremaks suhtlejaks, tema puhul on
hinnas ka kaunis ja hoolitsetud välimus.
Püstitanud enesele eesmärgid ja neid täitma asunud, sihib mees juba
järgmisi: ta tahab saavutada nii palju, kui suudab, kuid sageli rohkem, kui
parajasti vaja. Mees on tihti vaid ühes – ameti-rollis.
Naisel on rohkem valikud. Ema, abikaasa ja töötaja rollide esitatavad
ootused on erinevad, ühe täitmine ei sõltu teisest.
Rootsi stressiuurija Frankerhaeuser kinnitab, et tööstress kimbutab naisi
vähem tänu valikuvabadusele: nad ei saa end teostada mitte ainult tööl,
vaid ka naise ja emana. Ta puhkab ühest rollist, täites teist. Kõige enam
kehtib see seaduspärasus just juhtide ja spetsialistidena töötavate naiste
kohta, kellel on voli ise oma tööd kavandada ja korraldada. Ülemuseks
olemise pinget  see  naine  ei  põe:  pigem  naudib  võimalust  end
traditsioonilises meeste valdkonnas teostada.
Mees paneb kõik tavaliselt ühele kaardile – kui töö ei edene ja amet ei
anna võimalust end hästi tunda, siis näib kõik hukas olevat. Stress tööl
muserdab meest enam nii juhina teiste inimeste tegevuse eest vastutamisel
kui ka alluvana kellegi käske täites. Alluva rolli on mehel raskem taluda
kui naisel. Traditsiooniliselt oodatakse juhi ja liidri rolli võtmist pigem
mehelt ning see toob kaasa saavutuspinge.
Südamearst Jaan Eha on tõdenud, et Eesti meeste hulgas esineb palju
enesehävituslikku  käitumist,  mis  viitab  suurele  stressile  ja
ebaadekvaatsele enesehinnangule: mõttetud ja ohtlikud manöövrid liikluses,
kihutamine, suitsetamine, joomine ja narkootikumide kasutamine. Üldine
närvilisus ilmneb olmekonfliktides ja tühjas sõnelemises. Nii nagu ei peeta
kinni liikluseeskirjast ega peeta seadusi miskiks, ei järgita ka keha ja
vaimu tervist säästvat eluviisi. Ühepäeva-unistuste nimel elamine viib
mõttetu tõmblemiseni. Võimalik, et selle põhjuseks on sotsiaalne ebakindlus
ja tuleviku-usu puudumine.
Eesti meeste suremus südamehaigustesse on  Euroopas  esikohal,  eriti
keskesliste meeste hulgas (Läti ja Venemaa kõrval). Jaan Eha leiab, et
olukord võib hakata aegamööda muutuma, kui riik ja tööandjad hakkavad
väärtustama inimest ja tema tervist, mitte ainult  kasumit.  Näiteks
Inglismaal on võidetud juba üsna mitu kohtuasja stressist tingitud kahju
hüvitamiseks.
Noorte meeste eluväärtuste ja rollide  mitmekesistumine  (lõõgastumine
kodutöid tehes, isaduspuhkusele jäämine jms), mis viimastel aastatel on
levinud Põhjamaades, võib olla oluliseks stressipuhvriks. Vastutus pere ja
järglaste üleskasvatamise eest ei kao, kuid selle teostamise viis suurendab
mehe ja kogu turvatunnet ning lähendab pereliikmeid üksteisele.
Stressi ületamise viisid on aja jooksul mõneti muutunud ning mõjutatud mehe
ja naise rollidele omistatud tähendusest. Mõlemad pooled teadvustavad
ennast läbi peegelduse oma ajas ja kultuuris ning põevad suhte- ja
tööpingeid vastavalt sellele, kuidas suudavad neile ootustele vastata.
Meeste ja naiste taktikad stressi tekitanud probleemide lahendamisel on
erinevad. Naised küsivad sagedamini nõu, keskenduvad positiivsele ning
hakkavad samm-sammult ja ettevaatlikult katsetades asja parandama. Mehed
püüavad ise toime tulla ja hoiavad asja enda teada, kuni kõik on omaette
läbi mõeldud ning olukorra muutmise võimalused läbi kaalutud. Kui mees
midagi muuta otsustab, siis tahab ta teha kõike korraga. Selline otsus võib
suurendada pinget ja viia purustava käitumiseni. Niisugust käitumist toidab
mõtteviis: mees ei tohi oma nõrkusi näidata ning ta otsused peavad olema
kindlad ja kõigutamatud.
Kui probleem ei õnnestu lahendada, siis võib abi olla suhtumise muutmisest.
Naistele on omane anda probleemile teine tähendus, eitada selle olulisust
või lihtsalt fantaseerida (“küll kunagi midagi iseenesest muutub”).
Mehed kipuvad otsima süüdlast ning püüavad teda karistada. Nii mõnigi kord
võib “süüdlaseks” osutuda mitte probleemi tegelik põhjustaja, vaid nõrgem
kolleeg või pereliige.  Ohtlikuks  muutub  olukord  mehe  töövõimele,
enesehinnangule ja vaimsele tervisele siis, kui süüdlaseks hakatakse pidama
ennast.
Naisi saab mehe stressi leevendada, kui aitab tal probleeme selgeks
rääkida, süükoormat hajutada ning lahendusele jõudmise üksikasju kavandada
( Elenurm 2000: 40-42).


  Võitlus stressi vastu


Tekib küsimus, kuidas inimese organism paneb stressile vastu ning juhib
seda?
Käsitleme organismi võimalikud  reaktsioonid  stressile  ning  stressi
alandamise põhiviise:
relaksatsioon;
keskendumine;
hingamise autoreguleerimine.


1 Mismoodi inimese organism reageerib stressile


Mis on inimese organismi võimalikud reaktsioonid stressile?
1. Stressi reaktsioon.
  Ebasoodsad tegurid (stressorid) kutsuvad esile stressi. Inimene katsub
  teadvuslikult või teadvustamatult kohaneda uue situatsiooniga. Sellele
  järgneb tasandamine ehk adapteerimine. Inimene kas leiab tasakaalu
  kujunenud situatsioonis ning stress ei tekita mingeid tagajärgi või ei
  kohane sellega, see on nn MAL-adapteerimine (halb adapteerimine). Selle
  tagajärjel võivad tekkida erisugused psüühilised või füüsilised hälved,
  stress kas kestab küllaltki kaua või tekib tihti.
2. Pasiivsus.
 See ilmneb inimesel, kelle adapteerimise reserv on kasin ning organism ei
 suuda stressile vastu panna. Tekib abituse, lootusetuse ja depressiooni
 seisund. Aga selline stressi reaktsioon võib olla ajutine.
  Kaks ülejäänud reageerimisviisi on aktiivsed ja allutatud inimese tahele.


3. Aktiivne kaitse stressi vastu.
 Inimene vahetab tegevusala ja leiab üles midagi otstarbekamat  ja
 sobivamat vaimutasakaalu saavutamiseks, mis soodustab tervise seisundi
 paranemist (sport, muusika, aia kujundamine, joonistamine jne).
4. Aktiivne relaksatsioon, mis suurendab organismi loomulikku adapteerimist
 nii psüühilist kui ka füüsilist. See reaktsioon on mõjuvam.
Normaalsetes tingimustes  stressi  vastuseks  inimesel  tekib  ärevus,
norutunne, mis on automaatne ettevalmistus aktiivseks tegevuseks  kas
ründavaks või kaitsvaks käitumiseks. Niisugune  ettevalmistus  teostub
organismis alati, sõltumata sellest, milline stressireaktsioon tuleb –
isegi siis, kui ei toimu mingit füüsilist toimingut. Automaatse reaktsiooni
impulss võib olla potentsiaalselt ohtlik ja viib organismi valmisoleku
seisundisse. Südamelöögid sagenevad, tõuseb vererõhk, lihased on pingul.
Sõltumata sellest kas oht on tõsine (elule ähvardus, füüsiline vägivald)
või mitte (solvang)  organismis  tekib  ärevus  ja  selle  vastuseks
vastupanekuks valmisolek.


  3.2. Relaksatsioon


Ärevuse automaatne reaktsioon seisneb kolmest  järjestikusest  faasist
(vastavalt H. Selje teooriale) (Popova jt.1994:288):
impulss
stress
kohanemine
Teiste sõnadega, kui tekib stress, siis stressiseisund hakkab varsti
alanema – inimene nii või teisiti rahuneb. Kui kohanemist rikutakse (või
üldse puudub), siis on võimalik mõnede psühhosomaatiliste haiguste või
häirete tekkimine.
Järelikult, kui inimene tahab suunata oma jõupingutusi tervise säilitamise
peale, siis ta peab teadlikult vastama stressi impulssile relaksatsiooniga.
Aktiivse kaitse abil on inimene suuteline sekkuma igaühte kolmest stressi
faasist. Sellega ta võib segada stressi impulssi mõju, peatada seda või
(kui stressi situatsioon ei ole tekkinud) nõrgendada stressi vältides
sellega psühhosomaatilisi häireid organismis.
Aktiviseerdes närvisüsteemi talitlust, relaksatsioon reguleerib meeleolu ja
psüühilist erutuse taset, võimaldab nõrgendada või alandada stressist
põhjustatud psüühilist või lihaspinget.
Relaksatsioon on meetod, mille abil võib osaliselt või täiesti lahti saada
füüsilisest või psüühilisest pingest. Relaksatsioon on väga kasulik meetod,
kuna omandada seda üsna kerge – selle jaoks ei ole vaja spetsiaalset
haridust ega loodusannet. Kuigi on olemas üks vältimatu tingimus  –
motiveering, s.t. igaühel tuleb teada,  milleks  ta  tahab  omandada
relaksatsiooni.
Tänapäeval kasutatakse sadu erinevaid lõõgastustehnikaid. Näiteks jooga jt.
ida enesearenduse süsteemid pakuvad rea tõhusaid keha ja vaimu lõdvestamise
võtteid. Mõned meetodid, nagu näiteks hiina tervistav võimlemine  ja
võitlustehnika taj chi nõuavad pikaajalist harjutamist. On aga neidki, mida
võib pingeolukorras kohe proovida.


  3.3. Rahustav hingamine


Pingeseisundis muutub hingamine pinnapealseks ja kiireks.  Lõõgastunud
inimene seevastu hingab aeglaselt ja sügavalt: kopsudes kulgev õhk näib
diafragmat ehk vahelihast masseerivat.  Kõhu-  ehk  diafragmahingamine
parandab organismi talitlust ning aitab kooskõlastada keha, meelte ja vaimu
toimimist. Kõhuhingamise tähtis osa meelte rahustamisel ning  ärevuse
kõrvaldamisel on aastasadu teada joogidele (Elenurm jt.1997:114).
Tegelikult ei hinga enamus meist korralikult, olgu pinges või mitte.
Ebaõige hingamine jätab meid ilma keha puhastavast ning energiat tootvast
hapnikust. Soovitatakse leida sobiv koht lebamiseks. Asetada käed kõhule
ribide alla ning alustage aeglast ja sügavat hingamist. Hingamist võib
harjutada ka püsti seistes. Sellisel juhul jälgida, et teie jalalabad
asuksid paralleelselt, käsi asetatakse kõhule. Kui hingatakse õigesti,
tuntakse kõhupiirkonna laienemist enne, kui rindkere hakkab  kerkima.
Hingamist tuleks harjutada 5-10 minutit korraga. See aitab parandada
hingamist ka muul ajal ja lühendab ooteaega, kasvõi töölt tulles toidupoe
pikkades kassajärjekordades seistes või ühistransporti oodates  (DELFI
2000).


  3.4. Lihasrelaksatsioon


Järgnevalt on kirjeldatud ameerika arsti E. Jacobsoni poolt pakutud 20
põhiharjutust, mille puhul iga lihastegrupi 15-20  sekundi  pikkusele
lõõgatamisele eelneb 7-10 sekundi pikkune pingutamine.
Sellist tüüpi relaksatsioon aitab leevendada lihaspingeid õlgades, kaelas,
silmade ümbruses, kergendab uinumist ning on  abiks  pingepeavaludest
vabanemisel. Lihaste pingutamine – lõõgastamine ning kehale keskendumine
suunab tähelepanu piinavatelt mõtetelt kehale ja võimaldab nõnda vaimul
puhata ning ülekuumenema kippuvaid meeli jahutada.
Soovitatav on praktiseerida umbes 20 minutit päevas, tühja kõhuga ning
vaikses õhkkonnas. Lihasrelaksatsiooni ajal peaks keha olema võimalikult
vaba: kingad võiks jalast võtta ning pigistavad vööd ja rihmad valla
päästa.
Esmalt  veendu,  et  isud  mugavalt.  Pärast  iga  lihastegrupi
pingutustlõõgastamist jäta 15-20 sekundi pikkune paus, enne kui asud
järgmist lihastegruppi pingutama. Naudi seda tunnet, mis kehas tekib, kui
tunnetad pingutamise ja lõõgastamise erinevust,  lõtvumise  vabastavat
toimet. Kui mõni lihastegrupp tundub eriti pingul olevat, siis lõdvesta
seda 2-3 korda järjest ning jäta seejuures iga pingutuse-lõõgastuse tsükli
vahele 20 sekundit.
1. Alustuseks tee 3 sügavat hingetõmmet ning hinga aeglaselt ja pikalt
 välja. Tunneta, kuidas keha väljahingamise ajal pingetest vabaneb.
2. Pigista rusikad kõvasti kokku. Hoia neid nõnda 7-10 sekundit ning
 lõdvesta siis 15-20 sekundi jooksul. Jäta umbes sama pikk ajavahe ka enne
 iga järgmise lihastegrupi pingutamist.
3. Pinguta biitsepseid, nagu demonstreeriksid oma käsivarte muskleid. Tee
 seda 7-10 sekundit ja lõõgastu siis 15-20 sekundit.
4. Pinguta käsivarte sisekülje lihaseid, sirutades käed  ette.  Hoia
 ...lõdvesta.
5. Pinguta otsaesise lihaseid, tõstes kulmud nii kõrgele, kui saad.
 Hoia...lõdvesta. Kujutle, et su otsaesine muutub lõõgastudes jahedaks,
 pea selgeks.
6. Ava suu nii pärani, kui suudad. Lase huuled seejuures lõdvaks ning püüa
 tunnetada  lõualuude  kokkupuutekohas  tekkivat  lihaste  venitust.
 Hoia...lõdvesta.
7. Tee mõned sügavad hingetõmbed ja langeta pea. Tunneta pead kogu raskuses
 nagu mõnusa une eel.
8. Painuta õlad taha, nagu tahaksid abaluid selja taga kokku suruda.
 Keskendu pingele abaluude taga… ja lõdvestu. (Kuna see piirkond on sageli
 eriti pinges, võid sellise pingutamise-lõõgastamise tsükli läbi teha kaks
 korda.)
9. Pinguta rinnalihaseid ja hinga samal ajal mõnusalt sisse. Hoia hinge 7-
 10 sekundit kinni… ja lase siis õhul aeglaselt kopsudest välja voolata.
 Kujutle, kuidas koos väljahingatava õhuga lahkub rinnust ülemäärane
 pinge.
10. Pinguta kõhulihaseid ja tõmba kõht sisse, nagu tahaksid kõhunahaga
 selga puudutada. Hoia pingul … ja lõdvesta. Kujutle, kuidas lõõgastuse
 laine levib läbi lõtvunud pehme kõhu ja selgroo.
11. Pinguta tuharalihaseid ja suru tuharad kokku. Hoia …lõdvesta. Tunneta,
 kuidas niuete piirkond täielikult lõõgastub.
12. Pigista reied kokku. Pinguta… ja lõdvesta. Tunneta, kuidas sääremarjad
 pingule tõmbuvad… ja lõdvesta.
13. Siruta jalad ette ja painuta varbad enda poole. Tunneta, kuidas
 sääremarjad pingule tõmbuvad …ja lõdvesta.
14. Pinguta tallalihaseid ja pigista varbad konksu. Hoia …lõdvesta.
15. Käi mõttes ja liigutades kogu keha uuesti läbi ning veendu, kas mõni
 lihas pole jäänud üleliigselt pingesse. Kui leiad mõne sellise koha, siis
 korda selle lihastegrupiga uuesti pingutamise-lõõgastamise harjutust.
16. Olles kontrollinud, et lihased on lõdvad, sea end hästi mugavalt istuma
 ja lase lõõgastuse mahedal pehmel lainel aeglaselt läbi kogu keha voolata
 ning oma vabastava hoovusega kõiki su keha lihaseid ja närve pealaest
 jalatallani puudutada.
Esimesel korral võtab selline lihasrelaksatsiooni harjutus aega 20-30
minutit, hiljem saad hakkama 15-20 minutiga (Elenurm jt. 1997:115-117).


  3.5. Mõtlus


Tänapäeva kiirustavas maailmas, kus infotulv meid sageli enese alla matta
ähvardab, vajaksime ka tööpäeva keskel minuteid, et lihtsalt niisama olla.
Mõtluse eesmärk on meelel peatuda ja mõtetel vabalt minna lasta, keskenduda
olemisele “siin ja praegu”. Selline  ümberlülitumine  välise  maailma
tegelikkuselt oma mõttelennu jälgimisele puhastab ja virgutab  vaimu,
aidates meid igapäevaaskelduste keerisest tagasi elu sügavama mõtte ja
ainukordsuse tunnetamise rajale.
Meditatsiooni on praktiseeritud vähemalt viis tuhat aastat. Viimase sajandi
uuringute järgi tervendab mõtlus nii keha kui meeli: suurenevad tähelepanu-
ja keskendusvõime, tõusevad organismi energeetiline tase ja produktiivsus,
tasakaalustuvad meeleolu ja enesehinnang, paranevad enesetunne ja loovus.
Kuidas aitab mõtlus stressi leevendada? Esiteks  loob  see  kontakti
intuitiivse ja ratsionaalse, mällu  talletatu  ja  praeguste  mõtete,
järelduste ning kavatsuste vahel. Teiseks lepitab mõtlus konfliktse loomuse
vastandusi – aitab kohandada soove võimalustega, tasakaalustada kohusetunde
ja iha, tunded ja mõtlemise, ideaalidest unelemise ja tõelisusetaju.


  3.6. Kuidas vaimset puhkust võtta?


Ebameeldivatele asjadele mõeldes läheb meie keha pingesse, sest keha
funktsioone reguleerivad ajukeskused ei tee vahet tegelike ja kujuteldavate
kujundite vahel. Niisiis reageerib teie keha ebameeldivatele mõtetele,
otsekui te oleksitegi selles olukorras. Proovida võiks vahelduseks midagi
vastupidist ja kujutada ette asju, mis tekitavad inimeses hea tunde.
Vaimseks puhkuseks valmistumiseks lõdvestatakse lihased ja hingatakse paar
korda sügavalt sisse. Siis sulgetakse silmad ja kujutatakse ette, et
ollakse meeldivas kohas, kas rannal või mägedes või lemmiktegevuse juures.
Püüda seda kogeda. Manada silme ette pilt, kuulata helisid, tunda lõhnu.
Harjutada seda 10-15 minutit. Mida osavama muututakse, seda efektiivsem
selline lõõgastumine on ning varsti suudetakse saavutada sama efekti vaid
mõne minutiga.  3.7. Aroomid stressi vastu


Aroomid mõjuvad meile vahetult haistmismeele kaudu, seetõttu on nende mõju
sügav ning sageli teadvustamata.
Lõhnaasjatundjad väidavad isegi, et parfüümist võib kujuneda universaalne
keel – selline, mis omab positiivset mõju psüühikale. Inimese võime lõhnu
eristada on piiratud, kuid lõhnamälu on see-eest haruldaselt hea. Kunagi
kogetud lõhnaaisting võib meenuda aastaidki hiljem sama lõhna tundes. Seda
arvatavasti seetõttu, et lõhnad kipuvad olema seotud teatud sündmuste ja
inimestega, kes koos tuttava lõhnaga meenuvad.
Tänapäeval kasutab lõhnaõlisid või tualettvett umbes 90% naistest ja 80%
meestest, olles veendunud, et õigesti valitud lõhn äratab huvi ja suurendab
meeldivust. On täheldatud, et tööruumide meeldiv aroom tõstab töötajate
enesekindlust ja võimekusetunnet ning soodustab eesmärkide saavutamist.
Meeldivast aroomist on abi ka läbirääkimistel – parandab meeleolu ja
vastuolude puhul on kergem kompromisse leida.


8 Muud meetodid lõõgastumiseks


- Muusika kuulamine on väga lõõgastav, paljudele meeldib lugeda. Kui teil
on hobi, aitab ka sellega tegelemine mõtted mujale suunata. Mitmesugused
uuringud on näidanud, et paar korda nädalas kehalisi harjutusi aitab
vähendada stressi ja pinget.
Vältida liiga ohtrat kofeiini ja alkoholi tarbimist. Mõlemaid peetakse küll
lõõgastavateks aineteks, aga tegelikult võivad nad asja hullemaks muuta. Ei
maksa vaadata uudiseid enne voodisse minemist. Elada üks päev korraga.
Mõelda enne uinumist päeva jooksul juhtunud headele asjadele. Pidada
meeles, et andmine on parem kui võtmine. Püüda andestada, mitte kanda viha.
Keegi ei ole ideaalne. Me kõik teeme vigu. Kui ollakse õppinud teistele
andestama, andestatakse ka iseenesele (Internet 2000:delfi).KOKKUVÕTETänapäeva moodsas ühiskonnas painavad meid paljud asjad ja pidev vaimne
stress hoiab meie keha kogu aja pinges.
Krooniline pinge mõjutab inimesi erinevalt. Tekkida võivad unehäired, pea-
ja hambavalu, keskendumisraskused, söögiisu võib kasvada või üldse puududa.
Nii või teisiti nõrgestab pingeseisund meie immuunsussüsteemi.
Kuidas stressiga toime tulla? Õppigem mõtetesse ja sündmustesse suhtuma
selliselt, et need ei ole enam stressitekitavad. Õppigem lõõgastuma!
Ei tohi võimaldada stressil endast võitu saada.  Tuleb  kannatlikult
valmistada ennast rasketeks elu situatsioonideks, mis kindlasti tulevad
meile ette nii tööl kui ka isiklikus elus.
Põhiline järeldus, mida võib teha sellest tööst, saab sõnastada järgmisel
viisil. Stress on vältimatu, mida me peame teadma ja alati meeles pidama.
Stressi saab ennetada. Kindlasti tuleb ettevalmistuda tema tekkimisele ja
püüda temaga hakkama saada võimalikult paremini. Mõnikord võib stressi
üldse vältida, kui osatakse adekvaatselt hinnata antud  situatsiooni.

KASUTATUD KIRJANDUS

1. 1.Eesti keele sõnaraamat. Toim. Erelt, T. – Tallinn, Eesti Keele
 Sihtasutus, 1999. – 1020 lk.
2. 2.Võõrsõnastik. Peatoim.: Mägi, R. Üldt.: Kull, R. – Tallinn, TEA, 1999.
 – 693 lk.
3. Elenurm, T. & Kasmel, A. & Kidron, A. & Rüütel, E. & Teiverlaur, M. &
 Traat, U. Stressi teejuht. – Tallinn, Eesti Tervisekasvatuse Keskus,
 1997. – 191 lk.
4. Elenurm, T. Stress ja Sugu. - “Anne”, 2000/04.
5. Ģ.Ģåńźīķ, Ģ.Ąėüįåšć, Ō. Õåäīóšč. Īńķīāū ģåķåäęģåķņą: ļåš. ń ąķćė. -
 Ģ.: “Äåėī ĖŅÄ”, 1994. - 702 ń.
6. Ńņšåńń ęčēķč: Ńįīšķčź.  /  Ńīńņąāčņåėč:  Ė.Ģ.Ļīļīāą,  Č.Ā.Ńīźīėīā.
          ( Ī.Ćšåćīš. Źąź ļšīņčāīńņī˙ņü ńņšåńńó.   Ć.Ńåėüå.
 Ńņšåńń įåē įīėåēķåé. )  - Ńļį, ŅĪĪ “Ėåéėą”, 1994. - 384 ń.
7. INTERNET : http://woman.delfi.ee/Suhted/Omavahel/article155005.php

ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru