Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Глобалізація світогосподарських звязків

Работа из раздела: «Международные отношения»

    Рис.2.1. ВВП національних держав і обсяги продажів ТНК, млрд
    дол. США.
    Джерело: International Monetary Fund, 1999.
 Рис. 2.2. Зростання обсягів світового експорту та ВВП у 1980-1997 рр.,
 % середньорічних змін.
  Джерело: IMF World Economic Outlook, 1998.
 Рис. 2.3. Частка обсягів світового виробництва, що реалізована в межах
   світової торгівлі у 1970-1998 рр. за постійних цін, %.
     Джерело: International Monetary Fund, 1999. Рис.2.4. Світовий експорт комерційних послуг у 1985-1998 рр., трлн дол
 США.
 Джерело: World Trade Organization, 1999.

      Рис.2.5. Середньорічний світовий потік ПІІ у 1970-1999 рр., млрд
      дол США.
            Джерело: United Nations, 1999. Рис.2.6. Обсяги експорту капіталу США, Японії, Німеччини в 1986-1998 рр.,
  млрд дол. США.
  Джерело: National Sources, 1999

  Рис.2.7. Нетто потоку довгострокових інвестицій у країни, що
  розвиваються в 1990-1997 рр., млрд дол. США.
   Примітки:     Офіційне фінансування розвитку (гранти, позики).
                     Приватні інвестиції (позики, ПІІ,
портфельні інвестиції, ЦП).
     Джерело: Global Development Finance, World Bank, 1998.    Рис.2.8. Динаміка зростання регіональних інтеграційних угод,
    нотифікованих ГАТТ/ВТО у 1948-1998 рр.
        Джерело: World Trade Organization, 1999.


  Рис.2.9. Динаміка зростання продажів на світовому ринку електроніки
  у     1983-1998 рр., млрд дол. США.
   Джерело: Semiconductor Industry Association, World Semiconductor
 Trade Statistics, 1999.                                Таблиця 2.1.
 Глобальні експортно-імпортні операції в розрізі регіонів у 1990-97 рр., %
                змін за рік.
|Регіон    |    |Експорт|   |   |Імпорт |    |
|       |1990-95 |1996  |1997 |1990-9|1996  |1997  |
|       |    |    |   |5   |    |    |
|Північна   |7,0   |6,0  |10,5 |7,5  |6,0  |12,5  |
|Америка*   |    |    |   |   |    |    |
|Латинська   |8,0   |11,0  |12,5 |11,5 |11,5  |21,5  |
|Америка    |    |    |   |   |    |    |
|Європейський |5,5   |4,0  |8,0 |4,5  |2,5  |6,5  |
|Союз     |    |    |   |   |    |    |
|Країни з   |4,5   |7,5  |11,0 |1,5  |14,5  |16,0  |
|перехідною  |    |    |   |   |    |    |
|економікою  |    |    |   |   |    |    |
|Азія     |7,5   |3,5  |11,5 |10,5 |5,0  |5,5  |
|Японія    |1,5   |-0,5  |9,5 |6,5  |2,0  |2,5  |
|НІК      |11,0  |6,5  |10,0 |12,0 |4,5  |5,5  |     Примітки: * Без Мексики.
     Джерело: World Trade Organization, 1998.   Рис.2.10. Рівень глобальної комп’ютеризації в 1997 р., кількість ПК на
   1000 жителів.

      Джерело: World Bank, World Development Indicators, 1998.                                Таблиця 2.2.
         Найбільші країни-імпортери та експортери.

|Імпорт|Обсяг,   |Річний  |Експортери |Обсяг,    |Річний |
|ери  |млрд дол.  |приріст, |      |млрд дол.США |приріст,|
|   |США     |%     |      |       |%    |
|США  |899,2    |9     |США     |689,0    |10   |
|Канада|201,0    |15    |Велика   |280,1    |7    |
|   |      |     |Британія  |       |    |
|Тайван|113,2    |12    |Канада   |214,4    |6    |
|ь   |      |     |      |       |    |
|Мексик|112,5    |23    |Китай    |182,7    |21   |
|а   |      |     |      |       |    |
|Бразил|65,7    |15    |Південна  |136,6    |5    |
|ія  |      |     |Корея    |       |    |
|Росія |48,0    |11    |Тайвань   |123,0    |5    |
|Туречч|46,8    |10    |Мексика   |110,4    |15   |
|ина  |      |     |      |       |    |
|Польща|42,0    |13    |Індонезія  |53,4     |7    |
|Індія |40,6    |9     |Бразилія  |53,0     |11   |
|Ірланд|39,1    |9     |Ірландія  |52,4     |8    |
|ія  |      |     |      |       |    |   Джерело: World Trade Organization, 1998.

                                Таблиця 2.4.
    Найбільші екпортери та імпортери комерційних послуг у 1998 р.

|Експортери |Обсяг, |Частка, % |Імпортери  |Обсяг, млрд |Частка, |
|      |млрд  |     |      |дол. США  |%    |
|      |дол.  |     |      |      |    |
|      |США  |     |      |      |    |
|США     |230,7 |17,8   |США     |151,4    |12   |
|Великобритан|84,8  |6,5    |Японія   |122,6    |9,7   |
|ія     |    |     |      |      |    |
|Франція   |81,9  |6,3    |Німеччина  |116,3    |9,2   |
|Німеччина  |72,3  |5,6    |Великобритан|69,7    |5,5   |
|      |    |     |ія     |      |    |
|Італія   |71,2  |5,5    |Італія   |69,1    |5,5   |
|Японія   |68,4  |5,3    |Франція   |61,4    |4,9   |
|Нідерланди |48,5  |3,7    |Нідерланди |43,4    |3,4   |
|Іспанія   |43,6  |3,4    |Канада   |35,7    |2,8   |
|Гонконг   |37,4  |2,9    |Південна  |33,4    |2,6   |
|      |    |     |Корея    |      |    |
|Бельгія-Люкс|33,3  |2,6    |Бельгія-Люкс|32,2    |2,5   |
|ембург   |    |     |ембург   |      |    |  Примітки: Найважливіші статті: освіта, медичні та фінансові послуги,
 страхування,   розваги,      програмне забезпечення.
  Джерело: World Trade Organization, 1999.
                                Таблиця 2.3.
            Глобальна інтеграція в 1998 р.

|Країна          |Торгова     |Інвестиційна   |
|             |відкритість*  |відкритість**   |
|АЗІЯ           |        |         |
|Гонконг         |297       |8,4        |
|Сінгапур         |275       |24,6       |
|Китай          |40       |25,7       |
|Філіппіни        |80       |9,0        |
|Індонезія        |53       |6,5        |
|Малайзія         |194       |17,9       |
|Таїланд         |90       |2,9        |
|Південна Корея      |67       |1,1        |
|Тайвань         |90       |2,7        |
|Індія          |27       |3,6        |
|ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА    |        |         |
|Мексика         |48       |17,1       |
|Бразилія         |15       |4,7        |
|Аргентина        |16       |11,7       |
|Чилі           |54       |10,8       |
|Венесуела        |49       |7,6        |
|Колумбія         |35       |14,8       |
|Перу           |30       |24,7       |
|ЦЕНТРАЛЬНА ТА СХІДНА   |        |         |
|ЄВРОПА          |        |         |
|Польща          |53       |18,1       |
|Чеська Республіка    |108       |18,6       |
|Угорщина         |67       |59,7       |
|Росія          |44       |0,9        |
|Румунія         |60       |8,7        |
|США           |18,3      |5,9        |
|ЯПОНІЯ          |15,2      |0,1        |
|НІМЕЧЧИНА        |40,8      |1,7        |        Примітки: * (експорт+імпорт)/ ВВП;
                 ** частка внутрішніх інвестицій у
загальних капіталовкладеннях.

       Джерело: OECD, UN, World Investment Report, 1998.-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]ref.by 2006—2022
contextus@mail.ru