Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Мистецтво Стародавнього Сходу

Работа из раздела: «Культура и искусство»

/

Реферат

Мистецтво Стародавнього Сходу

Зміст

Змiст

Вступ. Мистецтво Стародавніх цивілізацій Сходу. Загальні риси і особливості

Мистецтво Стародавнього Єгипту

Мистецтво Передньої Азії

Мистецтво Стародавньої Індії

Мистецтво Стародавнього Китаю

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Мистецтво Стародавніх цивілізацій Сходу. Загальні риси і особливості.

Стародавні цивілізації Сходу виникли, приблизно в 4-му тисячолітті до н.е., як оази серед територій, де панували кочовi племена. У дельтах великих річок поступово утворювалися перші держави, які з часом витіснили кочівників зайнявши їх території. Це були держави рабовласницького ладу, з прімінітвною економікою, яка базувалася на общинному землеробстві та обміні. З часом, займаючи все більші території, поневолюючи інші племена, в цих державах виникло будівництво. Спочатку воно було примітивним. Поступово з розвитком науки і техніки стали споруджуватися грандіозні будови, деякі з них стоять донині.

Мистецтво Стародавніх цивілізацій тяжіло до грандіозних масштабів, до монументальних геометричним форм. Людина починає усвідомлювати себе вінцем природи. У своїх творах мистецтва люди зображували понадлюдські образи, обожнюючи могутні і незрозумілі сили природи зображувалися як воля богів. У стародавніх міфах оспівувалися подвиги великих героїв, їх перемоги над неймовірними чудовиськами. Виник ідеал велетня - символ перемоги над природою і самоствердження. У кожній державі виникли свої пантеони богів, в які свято вірили, поважали і здійснювали ритуальні жертвопринесення, вірячи що таким чином задобрять і викличуть прихильність богів.

Правитель держави так само був обжненмй. Вважалося, що монарх наділений божественною силою і посланий на землю правити людьми. Влада належала правителеві, жерцям і не численнiй знаті.

Головна роль в образотворчому мистецтві відводилася архітектурі та живопису. Розвивалося будівництво храмів, присвячених богам. На стінах зображувалися ритуальні сцени, подвиги правителів і великих героїв, поклоніння богам, військові походи і т. д. Так само були розвинені ремесла й інші види мистецтва: розпис ритуальних предметів, кераміки, скульптура, так само з'являлися перші задатки вокального, музичного та театрального мистецтва. Так само як і в живописі та скульптурі, в театральних мiстерiях оспівувалися всеосяжна влада богів і правителя, його подвиги і могутність.

Такі загальні риси мистецтва народів Стародавнього Сходу.

Мистецтво Стародавнього Єгипту

Мистецтво Стародавнього Єгипту головним чином було покликане обслуговувати потреби релігії, в тому числі заупокійного культу і державного культу обожнювання фараона. Протягом часу зазнало певних змін. Були вироблені класичні архітектурні форми і типи, види образотворчого мистецтва, склалися локальні художні школи.

Розвиток мистецтва Єгипту, так само як і інших країн нерозривно пов'язан з історією країни і подіями, які відбувалися в ній. У вивченні історії Єгипту встановлена ??певна періодизація. Кожен з періодів пов'язаний з господарюванням окремої династії. І мистецтво розвивалося нерозривно з кожним періодом.

Державність в Давньому Єгипті виникла в п'ятому тисячолітті до н.е. в результаті розкладання родового суспільства, з виділенням родової знаті - вожді, старійшини, і появою рабства.

Після появи ряду державних утворень - номів, останні об'єдналися в Верхній і Нижній Єгипет, а потім склали єдину державу. Періодізація така:

1)період Раннього царства (3120- 2649 рр.. До н.е.) - складання єдиної держави, період царювання перших двох династій фараонів.

Архаїчна епоха, Тініский період. Цивільні споруди архаїчної епохи майже не збереглися. Раннеегіпетскі храми представляли собою, мабуть, невеликі споруди всередині огорож. Про образотворче мистецтво Раннього царства ми можемо судити по гробницям царів і знатних сановників. Гробниці, які відносяться до I династії, мають форму мастаб; ця ж форма зберігалася і згодом. Перші мастаби були побудовані не з каменю, а з цегли-сирцю. Деякі гробниці мали розчленовані, ступінчасті стіни. У складі імен царів, як і в складі імені царя Хор-Аха, згадувався бог у вигляді сокола - Хор, покровитель більшості царів Раннього царства.

У цьому періоді вже склалася Єгипетська писемність. З часом все більшого значення в державному житті вiдводилося писарям. Починаючи з I династії в Єгипті велися літописи. Літочислення велося по роках, розділеним на місяці і дні. Найменування кожного року визначалося значними подіями, якi вiдбувалися цього року.

Єгиптяни досягли високого рівня в геометрії (приблизне знаходження числа пі, площі фігур) і астрономії (планети, сузір'я).

2) період Стародавнього (Старого) царства ( 2707-2150 рр. До н.е.) - завершення створення єдиної держави, розпад Єгипту на номи, знову централізація країни.

Основи монументальності, закладені в архаїчний період, розвиваються повною мірою в епоху Стародавнього царства. Архітектура стає провідним видом мистецтва. Це пов'язано з культом фараона. Усипальниці царів будуються у вигляді пірамід. Основні пам'ятки архітектури цього періоду: піраміди Джосера, Хеопса, Хефрена, Мікеріна. Перед пірамідою Хефрена знаходиться найбільший сфінкс, висічений із суцільної скелі. Група пірамід у Гізі входять до складу архітектурного комплексу. Великі піраміди оточені малими і великим числом мастаб - це некрополь родичів фараона і знаті. До пірамід примикали заупокійні храми. Стіни споруд прикрашалися розписами і рельєфами. У цей період вже зустрічається поглиблений рельєф. У круглій скульптурі встановлюються суворі канони певних типів композиції, які утримуються потім на всьому протязі розвитку єгипетської пластики. Пластика цього періоду стає більш реалістична. Але художник не був вільний у виборі кольору: раз і назавжди встановлюється колір для певного об'єкта. Наприклад, в рельєфі і круглiй скульптурі чоловіче тіло забарвлювалося в цегляно-червоний колір, а жіноче - в коричнево-жовтий. Камінь, дерево і м'яка мідь, головні матеріали, з яких робляться всі предмети побуту, статуетки.

3) період Середнього царства (2250-1700 рр. До н.е.) - функціонування єдиної держави.

Це епоха децентралізації і розпаду Єгипту на безліч територіальних громад (кінець 3-го - початок 2-го тис. до н.е.). Мистецтво під впливом художніх шкіл, що виникли при дворах провінційних правителів, стає більш реалістичне і декоратичне. Найбільш оригінальна архітектура печерних гробниць розташованих у Середньому Єгипті. Ці гробниці мають зовнішній портик зазвичай з двома протодоричними колонами з абаки і масивним, архітравом,який лежить зверху. Зародження протодоричної колони відноситься до цього періоду, зазвичай вона буває 16-гранної, але в наступні періоди зустрічається з 18 і 24 гранями. Найбільш видатний храм цього періоду - поминальний храм Ментухотепiв III та IV. Стінні розписи цього періоду індивідуально-реалістичні. Художники фресок прославилися зображенням тварин і птахів. У Середньому царстві розвивається мистецтво скульптурного портрета. З'являється індивідуальність даної особи і своєрідне вираження. У дрібній пластиці і рельєфi істотних відмінностей від попереднього періоду немає.

4) період Нового царства (1575-1087 рр. До н.е.) - розквіт могутності Єгипту, в кінці даного періоду його занепад.

Це період колоніальної експансії, здійснюваної єгипетськими фараонами в країнах Передньої Азії і Нубії (з середини 2-го тис. до 1-го тис. до н.е.). Звеличується культ фіванського бога Амона, і підкреслюються його войовничі функції. Новий підйом в ідеалізації особи царя, а в мистецтві оспівування його великого, недосяжного образу. Храми присвячені богам, одночасно служать місцем прославляння фараона. Виникає зростання храмового зодчества. Однак монументальність виражена за новим у порівнянні з Давнім царством. Домінуючим видом архітектури в Новому царстві є храм присвячений богам, а не гробниця як раніше. У цю епоху перестають будувати Піраміди. Найоригінальніше в архітектурі храмів цього періоду - гипостильнi зали з цілим лісом колон різних ордерів. Палаци цього періоду прості, лаконічні і геометричні. Стінні розписи більш декоративні і витончені. У рельєфі і живопису змінюється ставлення до площини. Людське тіло використовується у всіляких ракурсах, монотонні ритмічні повторення зведені до мінімуму. У Давньому царстві багатофігурна композиція лише сума одиничних фігур, в Новому царстві - єдине ціле. Рельєф, кругла скульптура стають більш реалістичними, об'ємні, тривимірні, лінії більш округлі. Мистецтво Стародавнього Єгипту було підпорядковане релігії. Художники забезпечували померлому посмертне благополуччя. Мистецтву відводилася важлива роль: вона повинна була дарувати безсмертя і бути прямим продовженням життя.

Поряд з архітектурними комплексами і предметами декоративно-прикладного мистецтва значне місце в мистецтві Стародавнього Єгипту займала також і література. Основними літературними жанрами були заупокійні тексти, гімни, любовні пісні, дидактичні твори та казки.

Першими були, так звані 'Тексти Пірамід', потім коли заупокійний культ став більш демократичним, тексти писали на кам'яних саркофагах, і називалися вони 'Тексти саркофагів'. Пізніше, в Новому царстві разом з новою епохою держави, заупокійна література також отримала подальший розвиток. Способи досягнення загробних благ стали простіше. Магічні тексти складали в скрипторіях і записували на папірусі, який виготовляли в спеціальних майстернях. Заупокійні тексти Нового царства отримали назву «Книги Мертвих», чудовою особливістю якої були її численні ілюстрації. Стародавні єгиптяни вельми дбали про те, якою повинна бути людина, щоб гідно пройти життєвий шлях і перейти в інший світ, набути інше життя. Мабуть, цим пояснюється виникнення дидактичної літератури, яка користувалася у єгиптян великою популярністю і отримала подальше поширення. Прославленим зразком такої літератури є «Повчання Аменемопе».

У Стародавньому Єгипті зародився і театр як масове дійство. В основу театралізованих вистав лягли містерії Осіріса. Сюжет цих драматичних релігійних уявлень складали «пристрасті» Осіріса - епізоди його життя, його страдницька смерть. Акторами були жерці і навіть фараони.

Існували й інші містерії, присвячені, наприклад, Ісіді і Хору Бехдетскому. Містерії включали сцени знаходження Iсiдою тіла Осіріса, її плач по Осірісу, народження Гора, боротьбу Гора з Сетом, воскресіння Осіріса.

Містерії були різні, але у всіх втілювалася тема боротьби добра зі злом і світла з темрявою.

Мистецтво передньої Азії

Таким же давнім і потужним осередком давньої культури, як і Єгипет, була Передня Азія. Передня Азія іменується колискою людської цивілізації не випадково. Багато чого з того, чим ми зараз користуємося, в повсякденному житті, зародилося саме там: десятеричная система рахунку, поділ годинного циферблату на дванадцять частин та інше. Вавілонські жерці вміли обчислювати з великою точністю рух планет, час звертання Місяця навколо Землі. Шумерські і вавілонські зодчі зводили найвищі вежі, будували не тільки плоскі перекриття, але й арочні конструкції, згодом перейняті стародавніми римлянами. У Передню Азію входили багато областей: Месопотамія, Ассирія, Фінікія, Палестина, Урарту та Іранське держава.

У Передній Азії отримали розвиток ті ж види мистецтва, що і в Єгипті. Важливу роль тут також грала монументальна архітектура, тісно пов'язана з іншими областями образотворчого та декоративного мистецтва. У державах Дворіччя видне місце, як і в Єгипті, займали скульптура, рельєф, дрібна пластика, ювелірна справа. Як і в Єгипті створювалися розписи, що прикрашали стіни палаців. Але багато рис відрізняють мистецтво Передньої Азії від єгипетського.

Мистецтво Дворіччя

Значне місце в ансамблі кожного міста займали палаци та храми. Вони зводилися з сирцевої цегли і оформлялися з великою різноманітністю. Через вологий клімат настінні розписи погано зберігалися, тому для декоративної обробки стали застосовувати мозаїку, інкрустацію з самоцвітів, перламутру і раковини. В вживання увійшла обробка колон листовою міддю. Зіккурати - східчасті вежі - виникли в Шумері в 3-м тис. до н. е.. Вони складалися з декількох ідучих догори величезних трапецієподібних платформ, викладених суцільною кладкою сирцевої цегли. Верхня площадка увінчувалася невеликим святилищем - «житлом бога». Зіккурати будувалися зазвичай при храмі шанованого божества, згодом перетворилися на центри науки. Скульптура у вигляді статуй і рельєфів становила невід'ємну частину храмів. Скульптурними формами прикрашалися судини, музичні інструменти. Перші скульптурні портрети правителів були виконані в металі і камені. Скульптури і рельєфи Стародавньої Месопотамії безсумнівно були грубіше й примітивніше скульптурних образів Стародавнього Єгипту. Поступово склався ряд закономірностей зображення людей, тварин і божеств. Визначилися правила передачі в рельєфі людини, голова і ноги зображувалися в профіль, а тулуб у фас, тварин і птахів, у яких при профільному зображенні очi також показувалися в фас. У мистецтві Дворіччя рано зародився розповідний рельєф. Сцени процесій побудовані на ритмічному чергуванні йдучих фігур.

Із зміцненням деспотії мистецтво стало служити прославлянням влади правителя і божества. Великої висоти також досягло ювелірне мистецтво. Шумерські майстри знали чеканку, філігрань і зернь, вміли робити сплави дорогоцінних металів. Золоті чаші, кубки, кинджали були інкрустовані перламутром, лазуритом і сердоліком, тонко орнаментувалися. Ювелірні вироби були зроблені з відточеною вишуканістю, якої не було в інших видах мистецтва.

У першій половині 2-го тис. до н.е. вся південна половина Дворіччя об'єдналася під владою Вавилону. Високого розквіту досягли література науки і мистецтво. Мистецтво Вавилона складалося під сильним впливом мистецтва Шумеру і Аккада. Але в вавилонській скульптурі більше спокою. Вона несе відбиток урочистого ритуалу, усталеного при дворі.

У мистецтві Фінікії завдяки торговим потребам розроблялися не стільки монументальні художні форми, скільки декоративно-прикладні. Фінікія славилася своєю різьбленням по кістцi, ювелірними роботами по сріблу і золоту.

Мистецтво Хетiв - гірського народу, що населяв Малу Азію - у своїх основних рисах сходило до шумерської. Але тут склалося самобутнє відчуття художньої форми. Архітектурні і скульптурні пам'ятники хетів великовагові і масивні. Влада каменю виражена у фігурах левів і сфінксів, що обрамляють кріпосні стіни. Для будівництва храмів і палаців хети використовували великі блоки каменю. Цоколі викладалися вертикально стоячими плитами - ортостати.

Мистецтво Ассирії

Ассірійці були великими спадкоємцями культури Стародавнього Вавилону, цей вплив простежується у творах скульптури і зодчества. Ассірійські царі оголошували себе спадкоємцями стародавніх народів і прагнули до підтвердження божественної волі. Ассірійські правителі прагнули перевершити все те, що було створено до них. Ассірійські палаци були розкішні. У їх будівництві та оздобленні брали тисячі майстерних майстрів, ремісників. Мистецтво Ассирії складалося як придворне. Військовий характер держави визначав спрямованість зодчества. Ассірійські міста були фортецями, обнесенi потужними стінами і обведеними ровом. В'їзні баштові ворота представляли складну систему укріплень, які служили не тільки оборонним цілям, але і були показниками могутності міста. Входи у вигляді веж прикрашалися величезними парними скульптурами фантастичних звірів - шеду - з тулубом бика, крилами орла і головою чоловіка у високому головному уборі. Вони втілювали могутність сил природи, оберігали царський будинок від усякого зла. Палацові комплекси включали в себе і храми та зіккурати, а також дозорні башти. Вперше в мистецтві Передньої Азії рельєфи і розписи, з'єднані з архітектурним простором, перетворилися в сюжетно пов'язані між собою цілісні панорами. Площиний, декоративний стиль розписів 9 ст. до н. е. властивий і рельєфам і розписам. Кругла скульптура відігравала в Ассирії меншу роль, ніж рельєф. Головним в скульптурі було висловити спокійну мудрість, гідність, могутність і красу владики. Риси обличчя були правильні, нерухомі, величні, підкреслена сила м'язів і монументальність тіла. Статуї правителів уподібнювали богам. Вони встановлювалися у храмах і призначалися для поклоніння поряд із статуями божеств.

Стародавнiй Вавилон в 7 ст. до н. е.. вступив в період нового підйому після розпаду Ассирійської держави. Вона перетворилася на великий культурний центр. Планування Вавилона було близьким до планування ассірійських міст, але стиль зодчества відрізнявся від ассирійського. Зросла роль жрецтва, у зв'язку з цим зникли теми прославлення царів, зменшилися скульптурнi форми в ансамблі, храмове будівництво отримало більший пріоритет над палацовим. Мистецтво Нового Вавилона створило мало оригінального, воно повторювало лише з більшою і деколи надмірною пишнотою зразки, створені Стародавньої Вавилонії і Ассирії.

Мистецтво Індії

Вже в 3 - 2 тис. до н. е. на північному заході Індостану в Мохенджо-Даро і в Харапi склалися ранні класові відносини, виникли держави і багатолюдні міста, які вели широку торгівлю з іншими країнами, в першу чергу з Єгиптом, Шумером і Аккад. Міста мали правильне планування, багатоповерхові будинки будувалися з обпаленої цегли і мали систему водопостачання і каналізації. Знайдені археологами предмети художнього ремесла - вироби з бронзи, ювелірні вироби, кераміка, дрібна пластика вказують на схожість з культурою Месопотамії. В середині 2-го тис. до н. е. культура найдавніших міст була перервана. Причина її заходу до цих пір залишається загадкою. Про мистецтво середини 2-го тис. до н. е. відомо мало. Єдиний літературний пам'ятник цього періоду - Веди (Знання) в поетичній формі оповідають про життя, побут і вірування племен, що населяли в ту пору країну. У Ведах згадується також про музику та архітектуру того часу. Судячи з описів люди жили замкнутим, патріархальним життям в невеликих селищах, що складалися з круглих в плані, дерев'яних будівель з напівсферичними і конічними дахами. Село оточувала огорожа, навколо якої йшла кругова стежка. Дві широкі, пересічні під прямим кутом вулиці, ділили її на чотири частини і завершувалися чотирма воротами. Ці типи будівель лягли в основу кам'яних храмів та інших будівель наступних століть. До середини 1-го тис. до н. е. в Індії утворилися кілька десятків рабовласницьких держав. У містах виросли палаци і храми, ускладнилися будівельні прийоми, прикраса дерев'яних споруд. Суспільство розділилося на касти. Вищою кастою вважалася варна жерців, вчених, подвижників - брахманів, а найбільш безправною варна слуг, найманих робітників - шудри. У другій половині 1-го тис. до н.е. були створені найбільші твори Індії - Махабхарата і Рамаяна, куди увійшли міфи, оповіді про життя народів Індії, легенди про її богів і героїв. Мистецтво Індії досягло розквіту з утворенням потужної рабовласницької держави Мауро в 4 - 2 ст. до н. е. Воно увібрало в себе впливи культур країн Середземномор'я і Персії. У містах зводилися великі фортеці і палацові комплекси. Збереглися багато творiв архітектури і скульптури цього періоду, оскільки храмові і меморіальні споруди тієї пори будувалися вже цілком з каменю. Поширення буддизму за царя Ашоке викликало масове будівництво храмів-чайтья, монастирів, що включали чайтья і чернече гуртожиток - вихара, а також меморіальних споруд - ступ і стовпів-стамбха. Ступа являла собою грандіозний, позбавлений внутрішніх приміщень, напівсферичний пагорб, викладений з цегли і каменю. Поставлений на високому барабані, він завершувався релікварієм (дарохранильниця), так званої «священною горою», або огорожею з жердиною посередині, унизані дисками - символами небесних ступенів. Перекладини воріт, проміжки між ними і самі стовпи заповнювалися скульптурою. Рельєфи присвячувалися як буддійським темам, так і більш древнім темам індійській міфології. Чудова майстерність обробки каменю показують стамбхі - монолітні стовпи, на яких висікалися едикти Ашоки і буддійські моральні вислови. Вершина цих стовпів прикрашалася лотосовидною капітеллю, несучою символічні фігури шанованих буддизмом тварин - лева, бика, слона або коня.

У 1 - 3 ст. н. е.. на півночі Індії утворилася нова потужна держава Страви. Релігія цього періоду представила Будду не тільки як рятівника людства, але і як божество, яке вміщає в себе всі людські страждання. У зв'язку з цим мистецтво Індії звернулося вперше до почуттів людей. Для передачі божественного вигляду Будди і його учнів були розроблені складні образотворчі прийоми і правила, ряд особливих ознак святості. Наприклад, для Будди їх було близько тридцяти.

Останній етап розквіту староіндійської культури припадає на 320 - 450 роки н. е. Індія об'єдналася у велику централізовану імперію під владою династії Гуптів. Розгорнулося будівництво палаців, монастирів і храмів. Буддійські храми цього періоду перетворилися на своєрідні музеї, де були живопис, скульптура, різьба та інші декоративні ремесла знаходяться в тісному сплетенні. Вперше справжнього розквіту досяг живопис, що прикрашає храми і будинки знаті. Розцвітає і сценічне мистецтво, пов'язане з музикою і танцями. Індійське мистецтво 4 - 5 ст., втіливши в собі зовнішні впливи, вступило на новий шлях самостійного розвитку.

Мистецтво Стародавнього Китаю

мистецтво стародавній цивілізація схід

Найдавніша культура зародилася на території Китаю в епоху неоліту в 5 - 3 тис. до н. е. Збереглися залишки неолітичних поселень з глинобитними ямного типу житлами на жердинному каркасі. Найбільшого рання майчтерностi досягла розписна кераміка (5 - 3 тис. до н. е.), отримала загальну назву Яншао, за місцем розкопок, проведених у селі провінції Хенань. Пізніші судини (3-е - початок 2-го тис. до н. е.), чорні, гладенькі, позбавлені розпису та виконані більш досконалим способом випалу в закритих печах у формі триніжків, келихів, кубків, кухлів казанків, були названі Луншань. Судини Лушань за формою триногі називаються «Чи» і округлі - «ху». Яншаосцi розписували судини до випалення, таким чином візерунки закріплювалися назавжди. При порівнянні ранніх і пізніх гончарних виробів видно, як геометричні мотиви поступово стають в них переважаючими, що підпорядковують собі зооморфні і рослинні мотиви. У 2 тис. до н. е. виникла перша рабовласницька держава Шан (або Іль). Виникли перші міста, були винайдені писемність, техніка бронзового литва, складнішi і конкретнішi стали міфологічні уявлення про світ. Культ предків починаючи з періоду Шан і на багато століть став найважливішим в Китаї. Жителі царства Шан досконало володіли технікою бронзового лиття. Старокитайська бронза незвичайна за своїми розмірами, візерункам і контурами, її неможливо сплутати з виробами інших країн. Геометричний орнамент відрізнявся великою графічної тонкістю, складністю. Судини зазвичай покривалися цілком легким лінійним гравіюванням, іноді майже непомітним. У період царства Шан з'явилися міста, обнесенi стіною, з характерним для Китаю прямокутним плануванням, з храмами і палацами правителів. В цей період зародилася каркасна система в Китайському зодчестві. До кінця 2-го тис. до н. е. на території Китаю склався ряд самостiйних держав, найбільш могутня з них була Чжоу. У цей період був створений перший збірник віршів - «Шицзін», з'явився тракт з архітектури Чжоу-лі, де були викладені основні правила планування міст. У 1-му тис. до н. е. виникли найважливіші релігійно-фiлосовськi вчення - конфуціанство і даосизм, узагальненi уявлення про структуру світобудови і суспільства, мали значний вплив на всю наступну культуру Китаю. До середини 1-го тис. до н. е. змінювався характер бронзових судин, форми стали більш м'якими і витонченими, візерунки більш графічнимі і плоскими. Рельєфні мотиви замінялися інкрустацією. Складається характерний для Китаю вид живопису тушшю на свитках. Зразком бронзи періоду Чжаньго є глечик «ху», гладкий і стрункий, забезпечений підвісними ручками, весь заповнений гравірованим орнаментом. З'явилися дзеркала інкрустовані сріблом і золотом, прикрашені лаковим розписом музичні інструменти і меблі, яскраво розписане лакове начиння, предмети з різьбленого дерева і каменю. Складна техніка виготовлення лакових виробів в період Чжаньго була висока. На дерев'яну, шкіряну або полотняну основу наносили кілька шарів лаку, тобто пофарбованого соку лакового дерева. Виходили легкі, блискучі вироби, що не бояться води. У живописі використовується шовкова тканина.

Найвищого підйому архітектура і мистецтво Стародавнього Китаю досягли під час утворення єдиної централізованої держави Цінь в 221 - 207 р. до н. е.. Найвеличнiшою спорудою цього періоду - є Велика китайська стіна, яка відгородила північну частину країни від набігів кочівників. Стінами в періоди Цинь і Хань обносилися також міста. Палаци будувалися з різних порід цінного дерева. Внутрішні покої прикрашалися стінними розписами, кам'яні підлоги були інкрустовані дорогоцінними самоцвітами. Склалися конструктивні і декоративні прийоми, що одержали розвиток пізніше. Наприклад, система кронштейнів - «доугунiв», орнаментація черепичних покриттів покрівлі та ін. Найважливішою особливістю китайського містобудування і будь-якого архітектурного комплексу стали виразність і регулярність. Багаті садиби повторювали контури палацу, звичайно складалися з ряду одноповерхових будівель, iз зверненими вікнами всередину двору і розділеними посередині стіною і дверима на дві частини - житлову і господарську. Похоронні склепи були такими ж чіткими за своїм розташуванням і планом. Небіжчик оточувався предметами розкоші, як і при житті. Поховання складали цілі комплекси підземних кімнат, орієнтованих по сторонах світу. Всередину вели кам'яні двері із зображенням чотирьох сторожів сторін світу: тигра, фенікса, дракона і черепахи. Стіни і склепіння прикрашали розписи і рельєфи міфологічного змісту. У зображенні живих істот були вироблені чіткі канони. Смиренність зображувалась зігнутою спиною, переляк - здибленими волоссям. Древній період Китаю завершився з падінням Ханьскої держави, знесена повстанням рабів.

Висновок

Мистецтво кожної країни Стародавнього Сходу мало свої відміннi особливостi, характернi тільки для певної держави. На характер мистецтва впливали географічне положення, релігійні уявлення, кліматичні умови та інші фактори. Мистецтво Єгипту, Месопотамії та Ассирії тяжіло до грандіозних, монументальних форм, Китайське зодчество не створювало таких грандіозних архітектурних споруд. Вони з'єднували будови з навколишнім світом, відображаючи красу рукотворних форм, підкреслюючи тим самим гармонійний зв'язок духовного і матеріального. Життя в Китаї розглядалося нерозривно пов'язане з природою, через яку люди намагалися осмислити закони буття, досягти духовного просвітлення та гармонії з самим собою і навколишнім світом. Такий світогляд склався в Китаї не випадково. Вiн пов'язаний з особливостями кліматичних умов. У країні, де над людиною завжди панувала стихія посух і повеней, природа перетворилася в предмет особливого шанування і поклоніння. У Єгипті ж мистецтво було складовою частиною заупокійного культу. Жителі Давнього Єгипту старанно слідували духовним принципам своєї культури, щоб гідно завершити земний шлях і продовжити існування у світі покійних. Зразки давньоєгипетського мистецтва настільки тісно пов'язанi з релігією, що не можливо їх зрозуміти не маючи уявлення про релігійно-обрядовi звичаї єгиптян. У Дворіччі заупокійний культ не був поширений, як у Єгипті, i портретна пластика не досягла вершин єгипетського мистецтва. У рельєфах Дворіччя важливе місце відводилося розповідями про звитяжних війнах і діяннях правителів. В архітектурному мистецтві так само велике значення мало навколишнє середовище і клімат. Щоб зводити храми на заболочених рівнинах і серед річок, їх необхідно було піднімати на високу насипну платформу, щоб уберегти від руйнувань під час повеней. Тому важливою частиною архітектурного ансамблю стали довгі сходи і пандуси, по яких люди піднімалися до святилища. Мозаїка стала відігравати важливу роль, тому що через вологого клімату стінні розписи погано зберігалися. Вищом культом був культ сонячного божества. Суворе і мужнє мистецтво Ассирії склалося під впливом войовничої спрямованості держави, що захопила величезні території і вела постійні війни. Мистецтво Стародавнього Ірану світське. Воно було покликане прославляти земних правителів і міць держави, тому отримало яскраво виражений світський характер. Мистецтво Індії склалося в інших природних умовах, що наклало на її формування особливий відбиток, а індійська міфологія дала величезний матеріал для образотворчого мистецтва.

При всій різноманітності та самобутності древніх культур є між ними дві паралелі: перше, те що у всіх культурах правитель ототожнювався з богами, або правитель нащадок богів, або з його допомогою боги керують життям на землі; та друга спільна риса, це шанобливе поклоніння природі та її сылам. Люди спостерігали за циклами Місяця і Сонця, спостерігали за сезонними змінами природи, вивчали звички тварин і т. д. Древні люди намагалися жити в гормонiї з природою і її стихіями, що яскраво виражається в образотворчому мистецтві i архiтектурi всіх стародавніх культур.

Список використаної літератури

1.Каган М. Морфологія мистецтва. - Л., 1972.

2.Медведев П. В творчій лабораторії письменника. - Л., 1933.

3. Єрмаш Г.Л. Мистецтво як творчість. - М., 1972.

4. Популярна художня енциклопедія. - М., 1986.

5. Питання соціології мистецтва. - М., 1979.

6. Рейнак С. Історія мистецтв. - М., 1938.

7. Любимов Л. Мистецтво стародавнього світу. - М., 1971.

8. Лекція Єршової А.П.

9. Дмитрієва Н.А. Виноградова Н.А. Мистецтво Стародавнього Світу. - М., 1986

10. Павлов В.В. Нариси з мистецтва Давнього Єгипту. - М., 1936.

11. Театральна Енциклопедія. - М., 1967.

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru