Рефераты - Афоризмы - Словари
Русские, белорусские и английские сочинения
Русские и белорусские изложения
 

Мистецтво Високого Відродження в Італії

Работа из раздела: «Культура и искусство»

/

Мистецтво Високого Відродження в Італії

Навчальна мета даного семінарського заняття передбачає конкретизацію цього розділу дисципліни «Історія світового мистецтва».

Навчальна мета семінарського заняття визначається кінцевим його результатом. Вона досягається на семінарі розв'язанням відповідних навчальних завдань, тобто формуванням в учнів необхідних знань і умінь:

· наукових (методологічних) знань із історії мистецтва в Італії епохи Високого Відродження;

· формування прагнення студентами до поглибленого вивчення джерел з дисципліни «Історія світового мистецтва»;

· осмислення закономірностей (теорій) стосовно еволюційного процесу мистецтва Високого Відродження в Італії;

· умінь дискусії (діалогу) з проблеми становлення мистецтва у добу Високого Відродження;

Виховна мета спрямовується на виховання в студентів культури сприйняття, етичної культури, гарного смаку тощо.

Розвивальна мета семінарського заняття передбачає розвиток мистецтвознавчого мислення (уміння відображати факти і явища мистецького життя, встановлювати зв'язки між ними, аналізувати за полотна митців), розвиток мови студентів акторів (особливо під час вивчення нової термінології), розвиток уміння аналізувати, порівнювати тощо.

Дидактичні цілі семінарського заняття на тему: «Мистецтво Високого Відродження в Італії»:

- сприймання, осмислення нових знань з історії мистецтва;

- розвиток інтелектуальних умінь;

- узагальнення, встановлення між понятійних зв'язків;

- підготовка до сприймання наступного матеріалу

Міжпредметні зв'язки:

Забезпечуючи дисципліни: вивчення спецкурсу «Історія світового мистецтва» насамперед пов'язується із історією мистецтва народів інших країн, через зв'язок із іншими дисциплінами - філософією, етнографією, фольклором, музикою, і що якісно вплинуло на формування мистецтва українського народу.

Забезпечувані дисципліни: історія костюму, історія театру, історія культури та театрознавство.

Навчально-методичне забезпечення заняття

Наочність: на даному семінарі використовувались:

· Презентація на тему: «Мистецтво Високого Відродження. Титани Ренесансу»;

· Ілюстративний матеріал (репродукції картин та фото визначних пам'яток архітектури)

· Слайди.

· Таблиця «Тезаурус життєтворчості митців доби ренесансу»

Роздатковий матеріал:

1. Діапроектор

2. Кодоскоп

4. Комп'ютер з підключенням до швидкісного Інтернету

5. Папір формату А4, маркери, кольоровий папір, роздатковий матеріал (бланк №5 «Титани Високого Ренесансу»)

Технічні засоби навчання: діапроектор, комп'ютери та ін.

Хід заняття

Організаційна частина (2 - 3 хв.)

w привітання викладача зі студентами:

w виявлення відсутніх. На 02.02.2012 у групі КМА - 21 (10 чол.) - були усі присутні + деякі студенти із групи КМТ - 21 (театрознавці);

w перевірка підготовленості групи до заняття пройшла успішно. Студенти на початок семінарського заняття були готові приступити до роботи.

Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів (до 5 хв.)

1. Тема даного семінарського заняття: «Мистецтво Високого Відродження в Італії»

2. Мета семінарського заняття «Мистецтво Високого Відродження в Італії», являє собою ознайомлення студентів із цим періодом історії світового мистецтва, а також усвідомлення ролі та місця світової й італійської культури в той час.

3. Основні завдання проведеного заняття з дисципліни «Історія Світового мистецтва»:

- Дізнатися про закономірності розвитку культури Високого Відродження;

- Визначення художніх особливостей архітектури та портретного живопису кінця ХІV - ХV ст.;

- Визначення впливу гуманістичних тенденцій на розвиток культури загалом.

На даному семінарському занятті я зважала на те, що головною необхідністю забезпечити високий рівень мотивації (вивчення теми розпочала із з'ясування її значення для засвоєння даної дисципліни «Історія світового мистецтва», для майбутньої професійної діяльності акторів).

Оголошую план заняття, що ґрунтується на огляді італійського мистецтва кінця ХІ V-XV ст.:

1. Архітектура: творчість Донато Браманте; Леонардо да Вінчі; Мікеланджело; Рафаель Санті.

2. Живопис: творчий шлях Леонардо да Вінчі, Мікеланджело; Рафаеля Санті; Тіциана.

Обговорення навчальних питань семінару (70-75 хв.)

w Вступне слово (до 5 хв.):

Варто зазначити, що епоха Відродження в історії світової культури має революційну, поворотну роль. Не можна назвати таку сферу культури, в якій би не виникли явища, процеси, що визначили весь подальший розвиток, аж до сучасного їх стану:

· на зміну церковному світогляду, який панував неподільно, приходить новий погляд на світ, в центрі якого стоїть людина, гуманізм;

· об'єктом вивчення стає і саме людське суспільство, починаються пошуки шляхів його справедливого устрою;

· унікальним є історичний феномен ренесансного мистецтва, яке дало людству найвеличніші твори.

З кінця XV ст. Італія починає відчувати усі наслідки невигідного для неї економічного суперництва з Португалією, Іспанією і Нідерландами. Північні міста Європи організують ряд воєнних походів на розрізнену Італію і вона втрачає свою могутність. У цей важкий для неї час і настає недовгий «Золотий вік» італійського Відродження - Високий ренесанс.

Мистецтво цього часу було осяяне ідеями гуманізму, вірою в творчі сили людини, в безмежність її можливостей, в розумний устрій світу, в торжество прогресу. В мистецтві на перший план висуваються:

¦ проблеми громадянського обов'язку,

¦ високих моральних якостей,

¦ подвигу,

¦ образу прекрасної, гармонійно розвинутої, сильної духом і тілом людини - героя, що зміг піднятися над рівнем повсякденності.

Пошук такого ідеалу і привів мистецтво до синтезу, узагальнення, до розкриття загальних закономірностей явищ, до виявлення її логічної взаємодії. Мистецтво Високого Ренесансу відмовляється від частковостей, незначних подробиць в ім'я узагальненого образу, в ім'я відображення гармонійного синтезу прекрасних сторін життя.

Донамто Брамамнте (1444-1514). Спочатку успішно працював як маляр. Справжній талант Браманте проявився в архітектурі, особливо в спорудах римського періоду творчості (1499-1514) - в будівлях Ватиканського палацу, в каплиці Темп'єтто монастиря Сан П'єтро ін Монторіо, палаццо делла Канчеллерія, а також у проекті відомого собору святого Петра в Римі. Ці архітектурні твори відзначаються виразністю композиції та гармонією витончених пропорцій. Видатне мистецтво Браманте мало вплив на подальший розвиток архітектури Італії та інших європейських країн.

Леонардо да Вінчі (1452-1519 рр.) був першим художником, що наочно втілив ці ідеї. Найвище відображення геній Леонардо віднайшов у портретному живописі. У своїх портретах художник досяг особливого враження емоційної багатозначності, змістовної невичерпності, зав­дяки чому його образи безмежні у пізнанні і відкривають глядачеві нові і нові сторони душі, розуму, внутрішнього світу людини.

Ідеї монументального мистецтва Відродження, у яких злились традиції античності і дух християнства, віднайшли найбільш яскраве відображення у творчості Рафаеля (1483-1520 р.). У його мистецтві віднайшли зріле вирішення два основних завдання: пластична досконалість людського тіла, яке відображувало внутрішню гармонію всебічно розвиненої особистості, у чому Рафаель наслідував античність, і складна багатоманітність світу.

Третій видатний майстер Високого Відродження - Мікеланджело (1475-1564 рр Скульптор, архітектор, живописець і поет. Перша половина його творчості припадає на період розквіту мистецтва Високого Ренесансу, а друга - на роки феодально-католицької реакції. Із блискучої плеяди художників Високого Ренесансу, Мікеланджело перевершив усіх наповненістю образів передовими ідеями, громадянським пафосом, чутливістю до змін суспільного настрою. Звідси і творче втілення руйнації ренесансних ідей.

Завершує добу Високого Ренесансу і розпочинає нову віху Пізнього Ренесансу - майстер реалістичного живопису - Тіціан Вечелліо (1480/1485-1576). Мав великий вплив на творчість митців різних країн і епох.

Вказую поетапно питання, що обговорюються під час заняття згідно плану. Пропоную студентам оглянути презентацію «Мистецтво Високого Ренесансу».

Використані мною на проведеному занятті методи навчання:

На даному семінарі був впроваджений репродуктивний метод, через те, що репродуктивна діяльність передує творчій, тому ігнорувати її у вивченні історії не слід, як і не слід занадто захоплюватися нею. Власне тому, я поєднала репродуктивний метод із іншими методами. Власне, репродуктивний метод даного семінарського заняття має такі ознаки:

1) знання студентам пропонуються в «готовому» вигляді;

2) викладач не тільки повідомляє знання, а й пояснює їх;

3) студенти свідомо засвоюють знання, розуміють їх і запам'ятовують; критерієм засвоєння є правильне відтворення (репродукція) знань;

4) міцність засвоєння забезпечується шляхом багаторазового повторення знань.

Достоїнством даного методу є економність. Він забезпечує можливість передачі значного обсягу знань, умінь за короткий час і з невеликими витратами зусиль.

- наочні методи достатньо важливі для навчаємих, це є візуальним сприймання дійсності. Ці методи повинні розвивати мислення навчаємих. Особливістю наочних методів навчання є те, що вони обов'язково пропонуються в тій або іншій мірі, сполучаючись зі словесними методами. На даному семінарському занятті я застосувала документальне кіно, репродукції з охарактеризованих картин, карти тощо.

На даному семінарському занятті був застосований такий метод метод інтерактивного навчання, який називається акваріум: такий вид діяльності на семінарі допоміг вдосконалити навички роботи в малих групах. Після того як я об'єднала студентів групи КМА - 21 і КМТ - 21, які відвідали цей семінар у дві групи та запропонувала завдання для виконання та необхідну інформацію (аналіз картини). Одна з груп сідає в центр аудиторії та утворює своє маленьке коло. Студенти цієї групи починають обговорювати запропоновану проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно прочитати вголос ситуацію та обговорити її у групі, використовуючи метод дискусії. Усі інші студенти мають тільки слухати. Після закінчення 3-5-ти хвилин група займає свої місця, а загал обговорює, чи була думка аргументованою.

Дане семінарське заняття будується на принципі самостійної роботи студентів, що передбачає впровадження частково-пошукового (евристичного) метода.

Підбиття підсумків заняття (до 5 хв.)

w Наприкінці заняття студенти:

1. ?пояснюють значення термінів «Високе Відродження, маньєризм, гуманізм і т.д.»;

2. наводять приклади на поставлені їм питання, що стосується даної теми семінарського заняття (біографія митця, характеристика основних полотен тощо);

3. усвідомлюють, що являє собою мистецтво доби Високого Ренесансу в Італії.

w Мотивація діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.

Передбачає формування потреби вивчення конкретного навчального матеріалу, повідомлення теми, мети та завдань семінару. Мотивація сприяє чіткому усвідомленню мети семінару, що полягає у досягненні кінцевого, запланованого результату спільної діяльності викладача і студентів.

На семінарі студентам групи КМК - 21 були запропоновані запитання, що мали проблемний характер і вимагають творчого, продуктивного мислення, наприклад: «Як Ви вважаєте, чому…?», «Аргументуйте свою точку зору…», «Порівняйте наукові факти і життєві уявлення про…», «Чим можна пояснити, що…?» і т.п.

У процесі дискусії між студентами, яка має елементи інтерактивного навчання, студентів було стимульовано до обміну думками, дебатів, що привчає самостійно мислити, сприяє розвитку аналітичних навичок, умінь захисту власної точки зору, виваженої аргументації, поваги до думки інших.

Знання студентів, виявлені на семінарі та у тестовій формі, мною коментувалися та оцінюватися. Оцінки заносились до журналу і пізніше будуть враховані постійним викладачем даної групи (Козаком Н.Б,) при виставленні підсумкової (чи модульної) оцінки з дисципліни «Історія світового мистецтва».

Повідомлення домашнього завдання (2-3 хв.).

Студенти мають самостійно підготувати матеріал до наступного семінарського заняття на тему «Мистецтво Північного Відродження».

План семінарського заняття на 09.03.2012 р. на тему: «Мистецтво Північного Відродження»:

1. Митці відродження Нідерландів:

1.1 Лука Лейденський (1494-1533)

1.2 Пітер Брейгель старший (бл. 1525-1569)

1.3 Ян ван Скорель (1495-1562)

1.4 Мабюз (Ян Госсарт, 1478-1532)

1.5 Ян ван Ейк (1390-1441)

2. Головні майстри німецького ренесансу:

2.1. Альбрехт Дюрер (1471-1528)

2.2. Лукас Кранах Старший (1472-1553)

2.3. Ганс фон Кульмбах (бл. 1480-1522

2.4. Ганс Бальдунг (бл. 1484-1545)

2.5. Ганс Гольбейн молодший (1497-1543)

відродження живопис браманте високий

Висновки

Проведене семінарське заняття на тему «Мистецтво Високого Ренесансу в Італії» - відбувалося внаслідок обговорення групою КМА - 21 підготовлених доповідей, рефератів, повідомлень, головних питань з даного розділу. Мною було визначено тему, мету і завдання семінару, сформульовано основні та додаткові питання, розподілено завдання між студентами з урахуванням їх індивідуальних можливостей, підбір літератури, перевіряє відповідей на тестове опитування.

А, результати самостійної роботи студенти подають у вигляді плану чи тез виступу, конспекту основних джерел, доповіді чи реферату.

Обговорення під час семінару відбувалось у формі розгорнутої бесіди (переважно евристичної), повідомлення, коментованого читання першоджерел чи доповідей. Всі інші завдання семінару - повторення і закріплення знань, контроль - так, чи інше підпорядковувались цій головній меті.

Отже, дане семінарське заняття сприяє інтенсивній самостійній роботі студентів, формує в них вміння працювати з додатковою літературою.

Список літератури

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів/ Н.П. Волкова - К.: Видавничий центр «Академія», 2001. - 576 с.

2. История искусства зарубежных стран: Средние века и Возрождение. Учебник / Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Акал. Художеств СССР; под. ред. Ц.Г. Нессельштраус. - 2-е узд., перераб. И доп. - М.: Изобраз. Искусство, 1982. - 664 с.: ил.

3. Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів (Рукопис)./ І.В. Зайченко - Чернігів, 2002. - 528 с.

ref.by 2006—2019
contextus@mail.ru